Overige brieven

December 2019

18-12-2019
Onderzoeksrapport RKE 'Informatie, safe of zeef?'
Bijlagen

Onderzoeksrapport RKE 'Informatie, safe of zeef?'

  • Onderwerp
  • Stukken
  • Rapport informatiebeveiliging: "Informatie, safe of zeef?" RIS.9527
  • Rapport informatiebeveiliging Qbit RIS.9528
04-12-2019
Onderzoeksrapport RKE Quickscan doorwerking onderzoek EOP's
23-12-2019
Brief NDC betreffende mogelijke invoering Ja/Ja-sticker
23-12-2019
Brief SNN inzake quickscan OV reistijd Noord-Nederland - Amsterdam
20-12-2019
Ractie op het bericht dat Home-Start de activiteiten moet afbouwen tot nul
20-12-2019
VNG Ledenbrief 19/110: Inwerkingtreding Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
18-12-2019
VNG Ledenbrief 19/108: Uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief Wmo
17-12-2019
Financieel toezicht: vorm en bevindingen 2020
12-12-2019
Kaderbrief GGD Drenthe 2021
12-12-2019
VNG Ledenbrief 19/106: Stand van zaken diverse onderwerpen sociaal domein
12-12-2019
VNG Ledenbrief 19/107: Wet elektronische publicaties
10-12-2019
VNG Ledenbrief 19/105: Nieuwe VNG Model Referendumverordening
10-12-2019
Rapport Kinderombudsman 'Ik ben meer dan mijn problemen'
09-12-2019
Raadsadres tbv een inclusief Sinterklaasfeest
04-12-2019
Brief Visuele Lotgenoten Groep Emmen e.o. inzake uitblijven advies/visie WMO zaken
04-12-2019
Brief Wmo-raad Emmen inzake advies uitvoeringsbesluit en beleidsregels verordening WMO en jeugd
04-12-2019
Brief WMO-raad Emmen inzake advies uitvoeringsbesluit en beleidsregels verordening WMO en jeugd
03-12-2019
VNG Ledenbrief 19/102: VNG publicatie 'Handhaving door en voor gemeenten 2019'
Bijlagen

VNG Ledenbrief 19/102: VNG publicatie 'Handhaving door en voor gemeenten 2019'

  • Onderwerp
  • Stukken
  • Bijlage bij RIS.9516 - VNG publicatie 'Handhaving door en voor gemeenten 2019' RIS.9517
03-12-2019
VNG Ledenbrief 19/104: Stand van zaken Omgevingswet
02-12-2019
VNG Ledenbrief 19/103: Actualisering Model Archiefverordening 2017 i.v.m. aanpassingswet WNRA
27-11-2019
VNG Ledenbrief 19/101: Totaalpakket moties, preadviezen en brieven ALV 19 november 2019

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Overige brieven