Overige brieven

Maart 2019

07-03-2019
Correctie jaarverslag RKE 2018
Bijlagen

Correctie jaarverslag RKE 2018

  • Onderwerp
  • Stukken
  • Bijlage bij 19.008205 - Jaarverslag 2018 Rekenkamercommissie Emmen RIS.9165
25-03-2019
Jaarverslag 2018 Cli├źntenraad Participatiewet en Wet Sociale werkvoorz. Emmen
25-03-2019
Brief Seniorenraad en EOP het Centrum inz. reactie op voornemen verlaging bijdrage aan De Cocon
25-03-2019
Brief Raad van State inzake voorlopige voorziening Bp buitengebied Emmen, 't Nije Hoff
24-03-2019
Brief van de Cocon: Antwoorden op vragen van de Raadscommissie
19-03-2019
Brief WMO-raad: Ongevraagd advies "Veranderingen was-en strijkdienst: maak uw keuze!"
15-03-2019
Brief VRD inzake actualisatie Regionaal Risicoprofiel, deelproduct 3; Capaciteitenanalyse
14-03-2019
VNG Ledenbrief 19/012: Bekendmaking invulling vacatures VNG en openstelling nieuwe vacatures
13-03-2019
VNG Ledenbrief 19/011: Wijzigingswet Open Overheid (Woo)
13-03-2019
Brief Bibliotheek Emmen en de Kunstbeweging inzake reactie op de voorgenomen bezuiniging op budget
12-03-2019
Brief Huurdersfederatie inzake convenant en financiering huurdersfederatie
11-03-2019
Brief "De Cocon" inzake dreigende sluiting ontmoetings- en activiteitencentrum 55+ aan Marktplein
07-03-2019
VNG Ledenbrief 19/010: Totaalrapportage informatiebeveiliging GeVS 2017
06-03-2019
Brief Min. BiZa en Koninkrijksrelaties inz. handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders
05-03-2019
Ledenbrief LOGA 19/009: Geschillenregeling Cao gemeenten
04-03-2019
VNG Ledenbrief 19/008: Afspraken Wnra en ledenraadpleging
26-02-2019
Brief BillyBird Facilities inzake tankstations en gemeentelijk beleid inzake energietransitie
19-02-2019
Brief Carpinus Vastgoed B.V. inzake zienswijze ontwerp-bestemmingplan ongelijkvloerse kruising N391

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Overige brieven