Overige brieven

April 2019

25-04-2019
VNG Ledenbrief 19/020: Herziening Gemeentefonds
02-04-2019
VNG Ledenbrief 19/019: Modelverordening soc. domein en herziening model verordening jeugdhulp en WMO
17-04-2019
VNG Ledenbrief 19/018: diverse VNG modelverordeningen
15-04-2019
VNG Ledenbrief 19/017: FLO-overgangsrecht nieuwe ronde gegevens levensloopstorting
10-04-2019
VNG Ledenbrief 19/016: Lokale Inclusie Agenda, publicaties en manifest
25-03-2019
VNG Ledenbrief 19/015: Consultatie ivm aanpassing van de Selectielijst archiefbescheiden
26-03-2019
VNG Ledenbrief 19/014: Ledenraadpleging over beleidsplan van het College voor Arbeidszaken
25-03-2019
VNG Ledenbrief 19/013: Voortgang Klimaatakkoord
04-04-2019
Uitnodiging aan wethouder Otter inzake pand de Tussenstee in Emnerschans
25-04-2019
Jaarverslag Zorgbelang Drenthe
02-04-2019
GGD Drenthe: aanbieding jaarstukken 2018, kaderbrief 2020 en ontwerp-begroting 2020
03-04-2019
Brief Wijkvereniging Woonparc Sandur inzake wijkvisie Woonparc Sandur
25-03-2019
Brief voorzitter cli├źntenraad Sedna inzake ongevraagd advies "Veranderingen was- en strijkdienst"
17-04-2019
Brief Veiligheidsregio Drenthe inzake jaarverslag en jaarrekening 2018
11-04-2019
Brief RUD Drenthe inzake rapportage t/m 28 februari 2019
01-04-2019
Brief Raad van State inzake BP Emmen Nijbracht (KFC)
16-04-2019
Brief Provincie Drenthe inzake gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK 2020)
02-04-2019
Brief OSOG inzake ongevraagd advies was- en strijkgoed
25-04-2019
Brief OSOG inzake advies op wijziging verordening Wmo 2015/Producten Beschermd Wonen
09-04-2019
Brief Natuur en Milieufederatie Drenthe inzake aanbieding agenda boer, burger en biodiversiteit
28-03-2019
Brief JongerenAdviesRaad Emmen inzake advies bijstelling (meerjaren-)begroting 2019-2023
23-04-2019
Brief Icare jeugdgezondheidszorg inzake subsidie Home-Start 2019
18-04-2019
Brief GMR inzake reactie op bezuinigingsmaatregelen Openbaar Onderwijs Emmen
10-04-2019
Brief EMCO-groep inzake jaarverslag 2018
03-04-2019
Brief burger: In Hongarije voltrekt zich een 'milieuramp in de kachel'
05-04-2019
Brandbrief van Ondernemingsraad Elker - Het Poortje over de stagnatie binnen de jeugdzorg

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Overige brieven