Overige brieven

Juni 2019

26-06-2019
Brief Cliëntenraad Pw &Wsw Emmen inzake wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning
20-06-2019
Brandbrief bestuur van De Schalm en ver. PB inzake realisering nieuw onderkomen dorpshuis De Schalm
20-06-2019
Brief WMO raad, Cliëntenraad en Seniorenraad inzake reactie op wijziging WMO-verordening
19-06-2019
Brief burger inzake problemen met pinautomaat in Emmermeer
19-06-2019
Brief Pand 88 omtrent de existentie van stichting Pand 88
14-06-2019
VNG Ledenbrief 19/047: Wijziging Model Algemene subsidieverorddening 2013
13-06-2019
VNG Ledenbrief 19/046 LOGA: Aanpassing voorbeeldregeling melden vermoeden misstand
12-06-2019
VNG Ledenbrief 19/045: Implementatie abonnementstarief Wmo
11-06-2019
Jaarverslag 2018 Stichting Leergeld Emmen eo
11-06-2019
Bewoners van de Hooge Esch inzake ongenoegen over werkzaamheden aan de Wenning te Emmen
11-06-2019
Brief MOB inzake verklaring van geen bedenkingen (VVGB) Gantel 37 te Klazienaveen
11-06-2019
VNG Ledenbrief 19/034: ALV voorstel Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2020-2024
08-06-2019
VNG Ledenbrief 19/033: Gemeentelijke verwerkersovereenkomst verbindend per 1-1-2020
08-06-2019
VNG Ledenbrief 19/035: Stand van zaken uitvoering motie stevige structurele afspraken sociaal domein
07-06-2019
Brief Continentie Stichting NL inzake onderzoek naar het toilettenbeleid van de gemeente Emmen
06-06-2019
VNG Ledenbrief: Jaarverslag 2018
05-06-2019
VNG Ledenbrief 19/029: Uitnodiging ALV 5 juni 2019
05-06-2019
Brief Esdal College inzake herbenoeming leden Raad van Toezicht (Jager en Farokhi)
05-06-2019
VNG Ledenbrief 19/038: Voortgang samenwerken aan water
04-06-2019
VNG Ledenbrief 19/044: Moties, amendementen en preadviezen bestuur ALV 5 juni 2019
03-06-2019
Motie Fractie Gemeentebelangen gemeente Bergen inzake financiële impact invoering Omgevingswet
29-05-2019
VNG Ledenbrief 19/043: Bekendmaking nieuwe moties en amendementen
27-05-2019
VNG Ledenbrief 19/042: Resultaat gesprekken VNG en kabinet over tekorten sociaal domein
27-05-2019
VNG Ledenbrief: Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030
27-05-2019
VNG Ledenbrief 19/041: Moties ALV
25-05-2019
Brief UN Women met verzoek om deelname aan Orange the World campagne tegen geweld tegen vrouwen
21-05-2019
VNG Ledenbrief 19/039: Oprichting werkgeversvereniging voor gem. gemeenschappelijke regelingen
08-05-2019
VNG Ledenbrief 19/045: Wijziging VNG-statuten en huishoudelijk reglement
08-05-2019
VNG Ledenbrief 19/030: Gemeenten 2024
08-05-2019
VNG Ledenbrief 19/026: Mandaat landelijke inkopp jeugd en Wmo-zg vanaf 2021
08-05-2019
VNG Ledenbrief 19/023: Uitvoering moties aangenomen in Buitengewone ALV 30 november 2018
08-05-2019
VNG Ledenbrief 19/031: Klimaatakkoord
08-05-2019
VNG Ledenbrief 19/032: Stand van zaken Interbestuurlijk Programma
08-05-2019
VNG Ledenbrief 19/025: Contributievoorstel 2020
02-05-2019
VNG Ledenbrief 19/028: LOGA: Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hfdst. 3 CAR-UWO

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Overige brieven