Overige brieven

Juli 2019

30-07-2019
Mailbericht FNV: cao regelen voor werknemers met een arbeidsbeperking
25-07-2019
VNG Ledenbrief 19/060 LOGA - Correctie (actualisering begrippen brandweerhoofdstukken CAR-UWO)
23-07-2019
VNG Ledenbrief 19/054: Geactualiseerd VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid
22-07-2019
Brief Publiek Vervoer Groningen Drenthe inzake reactie op zienswijze meerjarenbegroting 2020-2023
19-07-2019
Brief Van der Hel advocaten inzake zienswijze ontwerpbestemmingsplan Emmen, Delftlanden
19-07-2019
VNG Ledenbrief 19/059: Indexering/wijziging subsidies/bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020
17-07-2019
Jaarverslag Libau 2018, adviesorganisatie voor omgevingskwaliteit in Groningen en Drenthe
17-07-2019
VNG Ledenbrief 19/058: Klimaatakkoord
17-07-2019
Brief provincie Drenthe inzake verslag 2e fase begrotingsonderzoek 2019
17-07-2019
VNG Ledenbrief 19/057: Doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel MO, BW en BG
16-07-2019
Brief voetbalvereniging DZOH met verzoek gereserveerde gelden breder te besteden
16-07-2019
VNG Ledenbrief 19/055: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
16-07-2019
VNG Ledenbrief 19/056: Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten
15-07-2019
Brief WMO-raad :Open brief inzake Was&Strijkservice binnen Verordening WMO 2015
12-07-2019
VNG Ledenbrief 19/053: Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars
11-07-2019
Jaarverslag en jaarrekening 2018 Veilgheidshuis Drenthe
10-07-2019
VNG Publicatie Verenigingsstrategie 'Gemeenten 2024'
10-07-2019
Reactie EOP Woonparc Sandur op brief EOP-Platform De Monden inzake buurtsupport ed
09-07-2019
VNG Ledenbrief 19/051: Uitkomsten ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan CvA
09-07-2019
VNG Ledenbrief 19/052: Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord Cao SW 2019
08-07-2019
Brief Min. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake maatregelen t.b.v. tabaksontmoediging
08-07-2019
Aanbieding beleidsbegroting 2020 van de GGD Drenthe
04-07-2019
Brief Min. van BIZA: Toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening
04-07-2019
VNG Ledenbrief 19/050: Ledenraadpleging Cao Gemeente 2019-2020
03-07-2019
Brief EOP De Monden inzake reactie op voorgenomen wijziging werkzaamheden van Buurtsupport
27-06-2019
Brief Raad van State inzake beroep BP Emmen Nijbracht (KFC)
26-06-2019
VNG Ledenbrief 19/049 LOGA - Uitwerking akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel
20-06-2019
Brief Cli├źntenraad Emmen inzake wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen
07-06-2019
VNG Ledenbrief - Aangepaste modelverordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Overige brieven