Overige brieven

September 2019

30-09-2019
Mededeling dhr. Rixtum inzake beëindiging raadslidmaatschap PVV-fractie van dhr. Storm
30-09-2019
Brief dhr. Storm inz. beëindiging lidmaatschap PVV-fractie / voortzetting als zelfstandig raadslid
26-09-2019
VNG Ledenbrief 19/073 LOGA: FLO overgangsrecht nadere aanpassen levensloopregeling
24-09-2019
Brief burger inzake Pensioenzorgen
24-09-2019
Brief VDG inzake openstelling vacatures VNG bestuur en commissies
23-09-2019
Brief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden inzake Zomerbrief 2019
23-09-2019
Brief Internetconsultatie Telecomcode inzake kritische reacties wetsvoorstel verplichte uitrol 5G
19-09-2019
Visitatierapport Domesta
18-09-2019
Brief campagneleider Wij Stoppen CETA (vrijhandels- en investeringsverdrag EU -Canada)
18-09-2019
VNG Ledenbrief 19/071: Toetsing Klimaatakkoord en uitnodiging voor bijeenkomsten in het land
16-09-2019
VNG Ledenbrief 19/070 LOGA: Uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019 - 2020 (2)
16-09-2019
VNG Ledenbrief 19/069 LOGA: Uitwerking akkoord Cao Gemeente 2019-2020 (1)
11-09-2019
VNG Ledenbrief 19/067 LOGA: Cao Ontslagcommissie
11-09-2019
VNG Ledenbrief 19/068: Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies
06-09-2019
VNG Ledenbrief 19/066: Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022
27-08-2019
Brief min.van BiZa en Koninkrijksrelaties: verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staat

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Overige brieven