Overige brieven

Februari 2020

27-02-2020
Brief burger inzake verordening burgerinitiatief
20-02-2020
VNG Ledenbrief 20/004: Ondersteuning lokale preventieakkoorden
18-02-2020
VNG Ledenbrief 20/005: Stand van zaken implementatie abonnementstarief Wmo
17-02-2020
Brief Zorg voor de regio, verschuivingen in zorg: statusupdate
07-02-2020
Publicatie Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners - landingsplaats voor de omgevingswet
05-02-2020
Brief Landelijk kennis- en praktijknetwerk invasieve exoten
28-01-2020
Kadernota 2021 Recreatieschap Drenthe
18-11-2019
Circulaire Ministerie BiZa inzake geïndexeerde bedragen per 1 januari 2020 politieke ambtsdragers
27-06-2019
Circulaire ministerie BiZa inz. verhoging toelagen volksvertegenwoordigers per 1-7-2019 en 1-1-2020

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Overige brieven