Overige brieven

Maart 2020

11-03-2020
Jaarverslag RKE 2019 en jaarprogramma 2020
Bijlagen

Jaarverslag RKE 2019 en jaarprogramma 2020

  • Onderwerp
  • Stukken
  • Bijlage bij 20.001851 - Jaarverslag RKE 2019 en jaarprogramma 2020 RIS.9655
30-03-2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe 26 maart 2020
20-03-2020
Brief burger inzake sluiting Voedselbank
19-03-2020
Brief Veiligehieidsregio inzake afspraken en rollen binnen GRIP4 COVID-19
18-03-2020
Verzoek Kon. Horeca Nederland, afd. Emmen om verlaging gemeentelijke lasten
18-03-2020
VNG Ledenbrief 20/008 - Gevolgen uitbraak Coronavirus voor gemeenten en VNG
17-03-2020
VNG Ledenbrief 20/007: Digitale inclusie
13-03-2020
Brief GGD Drenthe inzake maatregelen i.v.m. bestrijding Coronavirus
13-03-2020
Brief Stichting Stop5GNL inzake kort geding tegen de Nederlandse Overheid
09-03-2020
Brief Milieudefensie voor veranderaars inzake Biomasa-installaties en Warmtetransitievisie
07-03-2020
Brief Eerlijk over Straling inzake gezondheidsrisico's straling en moratorium 5G
02-03-2020
Informatiebrief GGD Drenthe inzake coronavirus (COVID-19) in Drenthe
02-03-2020
VNG Ledenbrief 20/006: Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies
24-02-2020
Brief Het Octagoon - locatie voor een herstellingsoord voor mensen met een stralingsgevoeligheid
01-11-2019
VNG Ledenbrief 19/090: BALV 29 november 2019: voorstel technische aanpassing statuten
01-11-2019
VNG Ledenbrief 19/091: Principes voor de digitale samenleving
01-11-2019
VNG Ledenbrief 19/092: Jaarplan Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2020
01-11-2019
VNG Ledenbrief 19/093: Instemming Klimaatakkoord en moties
30-10-2019
VNG Ledenbrief 18/085: Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties in oprichting
01-03-2019
VNG Ledenbrief 19/087: Uitnodiging Buitengewone ALV en VNG Bestuurdersdag

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Overige brieven