Overige brieven

Juni 2020

30-06-2020
Informatiebrief RES juni 2020
26-06-2020
Voorstel instellen moratorium voor zonneparken op landbouwgrond en de zonneladder op te nemen in het
25-06-2020
VNG Ledenbrief 20/041: Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld
25-06-2020
Update campagne #500kinderen - bijna 150 gemeenten bij de 'Coalition of the Willing'
25-06-2020
Reactie diverse EOP's op voorgestelde bezuinigingen
24-06-2020
Gemeente Noordoostpolder - Motie ALV-VNG betreffende financiën invoering Omgevingswet
24-06-2020
Reactie Seniorenraad op de voorgestelde bezuinigingen
23-06-2020
Drentse Onderwijsmonitor 2019 - Feitenboekje gemeente Emmen
23-06-2020
VNG Ledenbrief 20/037: Stand van zaken nieuwe wet inburgering
23-06-2020
Brief Dorpsbelangen Schoonebeek inzake reactie op voorgestelde bezuinigingen
23-06-2020
VNG Ledenbrief 20/043: Stand van zaken aanvullende onderzoeken herijking verdeling gemeentefonds
22-06-2020
Brief van bestuur Leger des Heils en het Kopland inzake bezuinigingen
18-06-2020
Initiatiefgroep Gemeenten in nood inzake de financiële problemen van gemeenten
17-06-2020
VNG Ledenbrief 20/033: Ledenbrief Meerjarige Transitiestrategie Common Ground
16-06-2020
Nieuwsbrief Publiek Vervoer Groningen Drenthe
16-06-2020
Veiligheidsregio Drenthe - Nieuwe noodverordening per 15 juni 2020
16-06-2020
Jaarverslag AREA 2019 - Sterk en Vitaal
16-06-2020
Brief toiletalliantie: pamflet iedere (fiets)toerist blij met meer toiletten erbij!
12-06-2020
VNG Ledenbrief 20/031: Uitvoeringslasten Klimaatakkoord
11-06-2020
VNG Ledenbrief 20/030 - Definitieve voorstellen ledenraadpleging i.v.m. uitgestelde ALV
11-06-2020
Brief Nationale Ombudsman - Aanbieding rapport 'Hindernisbaan zonder finish'
10-06-2020
Verzoek om verklaring of verpleeg- en verzorginshuizen zijn beschermd tegen besmetting/virus
08-06-2020
VNG Ledenbrief 20/026: Verbinden met Schulden
08-06-2020
Brief Sportvisserij Groningen Drenthe inzake Regionale Energie Strategie i.r.t. sportvisserijgebruik
05-06-2020
Brief VluchtelingenWerk Nederland - petitie 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen
05-06-2020
VNG Ledenbrief 20/029: Ledennieuwsbrief Coronacrisis nr. 11
05-06-2020
VNG Ledenbrief 20/027:Verlenging activiteiten Visitatiecomm. Financ. Beheersbaarheid Sociaal Domein
05-06-2020
VNG Jaarverslag 2019
02-06-2020
Brief Veiligheidsregio Drenthe: informatie over het verloop van de crisis COVID-19 (raadsbrief 5)
29-05-2020
VNG Ledenbrief 20/039 LOGA 20/04: Gezamenlijke vragenlijst VNG en vakbonden
29-05-2020
Brief Burgercollectief Stralingsbewust Wonen - Stralingsarme woongebieden
28-05-2020
Bericht Stichting Vluchtelingenwerk omtrent nieuwe ontwikkelingen rond de campagne #500kinderen
28-05-2020
VNG Ledenbrief 20/025: Ledennieuwsbrief Coronacrisis nr. 10
24-05-2020
Voortgang actie "Stop de begrotingserosie", ofwel STRUCTURELE WEEFFOUT in de financiering van Rijk n
19-05-2020
VNG Ledenbrief 20/040: Ledennieuwsbrief Coronacrisis nr. 13

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Overige brieven