Overige brieven

Juli 2020

27-07-2020
Brief VluchtenlingenWerk NL: opvang en bescherming alleenstaande vluchtenlingenkinderen
27-07-2020
Vooraankondiging: digitale ALV op 25 september 2020
21-07-2020
VNG Ledenbrief 20/057: Stand van zaken PGB2.0-systeem
17-07-2020
VNG Ledenbrief 20/056: Ledennieuwsbrief coronacris nr. 17
16-07-2020
Brief BDO accountants inzake opdrachtbevestiging controleopdracht
16-07-2020
Brief NVVK: oproep middelen vrij te maken voor financiële hulpverlening
16-07-2020
Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe: jaarverslagen, jaarrekening 2019 en overzicht verdeelsleutel 2021
15-07-2020
Veiligheidsregio Drenthe - Noodverordening COVID-19 van 15 juli 2020
15-07-2020
VNG - Rapport AEF financiële consequenties corona voor gemeenten
15-07-2020
VNG Ledenbrief 20/054: Verbeteragenda hulpmiddelen van start: oproep aan gemeenten
14-07-2020
GGD Drenthe - Beleidsbegroting 2021 inclusief meerjarenraming 2021-2024
14-07-2020
VNG Ledenbrief 20/053- Wijzigingen Model-APV zomer 2020
13-07-2020
Zomerbrief Raadsledenvereniging
13-07-2020
VNG Ledenbrief coronacrisis nr 16
08-07-2020
VNG Ledenbrief 20/050: Wet voor het voorkomen van uitval bij overstap naar het MBO
07-07-2020
Jaarverslag en factsheet 2019 bibliotheek Emmen
07-07-2020
Gemeente Noordoostpolder - Motie behoud autonomie lokale rekenkamerfuncties
06-07-2020
VNG Ledenbrief 20/047: Ledennieuwsbrief coronacrisis nr. 15
06-07-2020
VNG Ledenbrief 20/46: Actieplan toegankelijk stemmen
03-07-2020
Motie hulp ouders en kinderen toeslagenaffaire
03-07-2020
Jaarverslag Libau 2019 - gemeente Emmen + bijlagen RIS.9815 en RIS.9816
Bijlagen

Jaarverslag Libau 2019 - gemeente Emmen + bijlagen RIS.9815 en RIS.9816

  • Onderwerp
  • Stukken
  • Libau jaarverslag 2019 RIS.9815
  • Libau jaarverslag 2019 - gemeente Emmen RIS.9816
02-07-2020
Persbericht VNG-NCW Noord en MKB Nederland: onderzoek over Lelylijn: rendabel, sneller en goedkoper
02-07-2020
Bestuur SNN: Potentieonderzoek verbetering OV-verbinding
02-07-2020
Brief Bestuur SNN -Ter informatie: Uitkomsten Bestuurlijke overleggen Leefomgeving juni 2020
02-07-2020
Uitkomsten vragenlijst PerSaldo: Corona enquête achterban
01-07-2020
Veiligheidsregio Drenthe - Informatie over het verloop van de crisis COVID-19 (raadsbrief 5)
30-06-2020
Motie Gemeente Coeovorden inzake ontwikkelingen 5G
29-06-2020
Ledenbrief VNG 20/049: Stand van zaken Omgevingswet- juli 2020
29-06-2020
VNG Ledenbrief 20/045: Bekendmaking uitslagen ledenraadpleging i.v.m. uitstel ALV 2020
29-06-2020
VNG Ledenbrief 20/044: Ledennieuwsbrief coronacrisis nr. 14
28-06-2020
VNG Ledenbrief 20/051: Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Overige brieven