Overige brieven

Februari 2021

23-02-2021
Brief RKE: DoeMee onderzoek toezicht en handhaving op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid
Bijlagen

Brief RKE: DoeMee onderzoek toezicht en handhaving op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid

  • Onderwerp
  • Stukken
  • Bijlage bij 21.000374 - Overkoepelende notitie Necker van Naem DoeMee DoeMee-onderzoek RIS.10058
23-02-2021
Brief GGD Drenthe inzake proces werving directeur publieke gezondheid
22-02-2021
Brief Dorpsbelangen Nieuw-Schoonebeek: Woningbouw in Nieuw-Schoonebeek
22-02-2021
INretail brief gemeenten - corona actualisatie detailhandelsbeleid
20-02-2021
Brief EOP Oranjedorp betreffende Burgerparticipatie GZI Next
19-02-2021
Brief bestuur Zonnige Start: Energiepark Pottendijk
17-02-2021
VNG Ledenbrief 21/012 - VNG ondertekent Actieagenda Wonen
17-02-2021
VNG Ledenbrief 21/013 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 25
11-02-2021
Boomfeestdag Groene schoolkaart van de basisscholen in uw gemeente
10-02-2021
Bezorgdheid over ontwikkelingen Energiepark Pottendijk
09-02-2021
Manifest passend beleid voor collectieve en andere woonvormen
09-02-2021
Brandbrief gemeenten i.v.m. noodklok voor buitendieren door sneeuw en strenge vorst
05-02-2021
VNG Ledenbrief 21/011: Nazending voor Buitengewone ALV 12 februari 2021
05-02-2021
Leugens/Bedrog/Oorlogsmisdaden van/door de Nederlandse Regeringen vanaf de VOC (1602) tot vandaag
05-02-2021
EOP Platvorm De Monden: overname windpark Pottendijk door Shell
03-02-2021
Brief Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland - Visitatierapport Lefier
03-02-2021
VNG Ledenbrief 21/009: Start consultatie herijking gemeentefonds
01-02-2021
Brief EMCO Groep inzake Algemeen en financieel kader 2021
29-01-2021
Gemeente Hof van Twente inzake motie huishoudelijke ondersteuning 2021
29-01-2021
VNG Ledenbrief 21/008: Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voor VNG-bestuur en -commissies
28-01-2021
VNG Ledenbrief 21/007: Omnichannelstrategie en wetsvoorstel Modernisering elektr. best. verkeer

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Overige brieven