Overige brieven

April 2021

06-05-2021
Recreatieschap Drenthe: Aanbieding jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022
Bijlagen

Recreatieschap Drenthe: Aanbieding jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022

  • Onderwerp
  • Stukken
  • Recreatieschap Drenthe: Jaarverslag 2020 RIS.10155
  • Recreatieschap Drenthe: Begroting 2022 RIS.10156
29-04-2021
SNN - Brief aan informateur over inbreng Noord Nederland kabinetsformatie
22-04-2021
GGD Drenthe - Aanbiedingsbrief bij jaarstukken 2020, kaderbrief en ontwerp begroting 2022
Bijlagen

GGD Drenthe - Aanbiedingsbrief bij jaarstukken 2020, kaderbrief en ontwerp begroting 2022

  • Onderwerp
  • Stukken
  • Bijlage bij RIS.10138 - Jaarstukken 2020 GGD Drenthe RIS.10139
  • Bijlage bij RIS.10138 - Kaderbrief 2022 GGD Drenthe RIS.10140
  • Bijlage bij RIS.10138 - Beleidsbegroting (incl, meerjarenraming 2022-2025) 2022 GGD Drenthe RIS.10141
21-04-2021
Brief Stichting Leven met de Aarde: 22 april 2021 Wereld Aarde dag in uw gemeente
20-04-2021
FNV Streekvervoer - Enquête buschauffeurs Qbuzz lijnen 72/73 Ter Apel - Emmen
Bijlagen

FNV Streekvervoer - Enquête buschauffeurs Qbuzz lijnen 72/73 Ter Apel - Emmen

  • Onderwerp
  • Stukken
  • FNV Enquête Qbuzz chauffeurs lijnen 72/73 Ter Apel - Emmen RIS.10125
20-04-2021
Brief Recreatieschap Drenthe: Wijziging gemeenschappelijke regeling
19-04-2021
VNG Ledenbrief 21/026: Vernieuwing antenneconvenant
15-04-2021
Brief RUD Drenthe: Aanbieding Jaarstukken 2020
Bijlagen

Brief RUD Drenthe: Aanbieding Jaarstukken 2020

  • Onderwerp
  • Stukken
  • RUD Drenthe: Jaarverslag en Jaarrekening 2020 RIS.10116
15-04-2021
VNG Ledenbrief 21/024: Aanjaagteam Digitale toegankelijkheid
15-04-2021
VNG Ledenbrief 21/025: Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 29
12-04-2021
Motie diverse fracties gemeente Noordenveld - Deelname protest "raden in verzet"
09-04-2021
Vooraankondiging: VNG Jaarcongres op 16 juni 2021
07-04-2021
Zorgbelang Drenthe: Publieksjaarverslag 2020 Samen verder
06-04-2021
Brief Raad van State inzake beroep Emmen, De Velden 1 te Veenoord
01-04-2021
Veiligheidsregio Drenthe: Ontwerpbegroting 2022 VRD
01-04-2021
Veiligheidsregio Drenthe: Jaarverslag en jaarrekening 2021 VRD
01-04-2021
Gemeente Dinkelland: Motie borstonderzoek vrouwen
31-03-2021
Publiek Vervoer Groningen Drenthe: Ontwerp begroting 2022 Publiek Vervoer
26-03-2021
VNG Ledenbrief 21/020 - Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO Aan de Slag
25-03-2021
VNG Ledenbrief 21/022 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 28
25-03-2021
VNG Ledenbrief 21/021 - Actualisatie VNG Model Afvalstoffenverordening
25-03-2021
Brief Raad van State: beroep bestemmingsplan de Velden 1 Veenoord
24-03-2021
Gemeente Roerdalen: Motie vreemd aan de orde van de dag inzake Huishoudelijke Hulp WMO

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Overige brieven