Voorstel in stemming door handopsteken

De voorzitter kan het voorstel in stemming brengen door de raad te verzoeken bij handopsteken kenbaar te maken wie 'voor' dan wel 'tegen' het voorstel is (artikel 27, lid 4 Reglement van Orde)

 

 

 

 

 

Gemeenteraad Emmen 2018-2022

De gemeenteraad van Emmen bestaat uit elf fracties: Wakker Emmen, PvdA, PVV, CDA, D66, VVD, LEF!, ChristenUnie, GroenLinks, SP en 50PLUS.

 

 

Spreekrecht

Tijdens een raadscommissievergadering kan iedere inwoner gebruik maken van het spreekrecht. Meer informatie, o.a. over de regels voor het spreekrecht, vindt u hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Welkom bij de raadsvergaderingen van 5 en 8 november

10-10-2018

In de maand oktober is er geen raadsvergadering. De...

Welkom bij de gezamenlijke commissievergadering van 4 oktober

20-09-2018

De gezamenlijke vergadering van de commissies Bestuur, Middelen...

Welkom bij de raadsvergadering van 27 september

20-09-2018

Op donderdag 27 september aanstaande vergadert de...

Vergaderingen

Komende vergaderingen

20 dec 18

Laatste vergaderingen

08 nov 18

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.