Getekende besluiten raadsvergadering 26 september 2013

 • Notulen raadsvergadering van 27 juni 2013
 • Notulen raadsvergadering van 4 juli 213
 • Vaststelling bestemmingsplan "Nieuw-Schoonebeek, rijenwoningen Bekels erf"
 • Algemene verklaring van geen bedenkingen vergroting grondgebonden agrarisch bouwperceel
 • Reparatiebesluit samenvoeging en opheffing drie openbare basisscholen van de gemeente Emmen
 • Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe
 • Vaststelling bestemmingsplan Emmen, Noordbarge Ermerweg hoek Achter het Kanaal
 • Tuinbouwbeleid gemeente Emmen 2013 op basis van de Regionale tuinbouwvisie d.d. 28-09-2012
 • Vaststelling bestemmingsplan "Schoonebeek, Stroomdal"
 • Vaststelling Partiële herziening bestemmingsplan sportlandgoed 't Swartemeer
 • Raamkrediet Centrumplein
 • Verantwoording fractievergoedingen alle fracties 2010 en verantwoording fractievergoeding GroenLinks 2010 t/m februari 2012
 • Lijst A ingekomen stukken raadsvergadering 26 september 2013
 • Extra krediet Parkeergarage Westerstraat

  Inloggen

  Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

  Wachtwoord vergeten?

  Getekende raadsbesluiten