Getekende besluiten raadsvergadering 27 september 2018

 • Lijst A 'ingekomen stukken' raadsvergadering 27 september 2018
 • Notulen openbare raadsvergadering van 28 juni 2018
 • Benoeming raadscommissievoorzitters en waarnemend voorzitter van de raad (tevens leden van het Presidium), benoeming leden van de Auditcommissie en bemensing van de Werkgroep Internationale Betrekkingen
 • Grondexploitatie locatie Ganzenroer, Nieuw-Amsterdam
 • RKE rapport 'Sociaal domein gemeente Emmen, bevindingen voor overzicht, kaderstelling en controle'
 • Vaststelling bestemmingsplan 'Nieuw-Dordrecht, woning Vastenow 24'
 • Aanpassen APV met regelingen betaald voetbal en smartshops
 • Vaststellen Financiële Verordening 2018 en Tresurystatuut 2018
 • Energiepark Pottendijk
 • Wijziging heffingsmaatstaf reclamebelasting
 • Onttrekking aan openbaar verkeer verbindingsweg tussen de Dorpsstraat en de Steenbakkerijweg te Weerdinge
 • Notulen openbare raadsvergadering van 28 juni 2018

  Inloggen

  Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

  Wachtwoord vergeten?

  Getekende raadsbesluiten