Getekende besluiten raadsvergadering 27 juni 2019

 • Zienswijze ontwerpbegroting 2020, begrotingswijziging 2019 en jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
 • Vaststelling bestemminsplan 'Weerdinge, Steenbakkerijweg (woning Ruimte voor Ruimte)'
 • Vaststelling bestemmingsplan 'Nieuw-Schoonebeek, woningen Europaweg 121 en 123'
 • Notulen openbare raadsvergadering van 29 mei 2019
 • Jaarstukken 2018
 • Zienswijze ontwerpbegroting EMCO-groep 2020
 • Vaststelling bestemmingsplan 'Barger-Oosterveld, Oosterveldsestraat 88'
 • Vaststelling bestemmingsplan "Erica, Tuindershof 20"
 • Zienswijze begroting 2020 GGD Drenthe
 • Zienswijze begroting RUD Drenthe 2020
 • Zienswijze ontwerpbegroting Publiek Vervoer 2020
 • Verhoging tarieven bouw gerelateerde leges en invoering tarief voor het verstrekken van een meertalig modelformulier bij een BRP-uittreksel
 • Begroting 2020 en jaarrekening 2018 Recreatieschap Drenthe
 • Kadernota 2020 inclusief Berap 2019-I en Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2019
 • Vaststelling bestemmingsplan 'Nieuw-Dordrecht, Bladderswijk OZ tussen 136 en 139'
 • Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015
 • Lijst A 'Ingekomen stukken' openbare raadsvergadering van 27 juni 2019
 • Vaststelling bestemmingsplan 'Emmer-Compascuum, woningen Willehadshof'

  Inloggen

  Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

  Wachtwoord vergeten?

  Getekende raadsbesluiten