Nieuws

Welkom bij de raadsvergadering van 25 januari 2018

18 januari 2018

Donderdag 25 januari a.s. start de raadsvergadering om 19:30 uur. Op de agenda staat onder andere ter bespreking de motie Kort Parkeren Hoofdstraat-Zuid. Welkom U bent van harte welkom de raadsvergaderingen in de...Lees verder »

Welkom bij de gezamenlijke raadsvergadering van januari

09 januari 2018

Op woensdag 24 januari 2018 wordt een gezamenlijke vergadering gehouden van de gemeenteraden van de gemeenten Borger –Odoorn, Coevorden en Emmen. Deze openbare vergadering vindt plaats in Zalencentrum Wielens, Dorpsstraat 19,...Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van januari 2018

19 december 2017

Welkom bij de commissievergaderingen van januari 2018 De commissie Bestuur, Middelen & Economie en de commissie Wonen & Ruimte vinden plaats op donderdagavond 11 januari 2018, respectievelijk maandagavond 15 januari...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van 14 december 2017

08 december 2017

Donderdag 14 december a.s. start de raadsvergadering om 19:30 uur. Welkom U bent van harte welkom de raadsvergaderingen in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Ook kunt u de uitzending live volgen via deze website....Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van november 2017

14 november 2017

De commissie Wonen & Ruimte en de commissie Samenleving vinden plaats op maandagavond 27 november 2017, respectievelijk dinsdagavond 28 november 2017. De commissie Bestuur, Middelen en Economie wordt gehouden op...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van 6 en 9 november

26 oktober 2017

Maandag 6 november a.s. staat de behandeling van de Programmabegroting 2018 op de agenda van de raad.  De raadsvergadering begint om 14.00 uur en wordt, afhankelijk van het verloop,  op enig moment geschorst tot...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van oktober 2017

12 oktober 2017

Welkom bij de raadsvergadering van 19 oktober 2017      Donderdag 19 oktober start de raadsvergadering om 19:30 uur. Welkom U bent van harte welkom de raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis...Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van oktober 2017

25 september 2017

De commissie Wonen & Ruimte en de commissie Samenleving vinden plaats op maandagavond 2 oktober 2017, respectievelijk dinsdagavond 3 oktober 2017. De commissie Bestuur, Middelen en Economie wordt gehouden op  donderdag 5...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van 28 september

24 september 2017

In verband met de installatie van een nieuw raadslid en de benoeming van een commissielid, niet raadslid zijnde voor de fractie Wakker Emmen, begint de raadsvergadering van donderdag 28 september eerder, namelijk om 19.00...Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van september 2017

01 september 2017

De commissie Wonen & Ruimte en de commissie Samenleving vinden zoals gebruikelijk plaats op een maandagavond respectievelijk dinsdagavond. Voor de commissie Bestuur, Middelen en Economie geldt een afwijkende vergaderdag. Die...Lees verder »

Zomerreces

17 juli 2017

De gemeenteraad van Emmen is met zomerreces. De komende weken zijn er geen reguliere commissie- en raadsvergaderingen. De commissievergaderingen beginnen weer op maandag 11, dinsdag 12 en (let op!) woensdag 13 september. De...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van 29 juni 2017

22 juni 2017

Donderdag 29 juni 2017 start de raadsvergadering om 10:00 uur.  De raad zal dan vergaderen over o.a. de Jaarstukken 2017 en de Kadernota 2018. ’s Avonds zal de vergadering om 19.30 uur worden hervat. Die avond wordt o.a....Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van juni 2017

29 mei 2017

De vergadering van de commissie Wonen & Ruimte op woensdag 7 juni 2017 komt te vervallen. De agendapunten van de commissie Wonen & Ruimte staan op de agenda van de gezamenlijke openbare vergadering van de  commissie...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van 24 mei 2017

15 mei 2017

Woensdag 24 mei start de raadsvergadering om 19.00 uur.   Welkom U bent van harte welkom de raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Ook kunt u de uitzending live volgen via deze...Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van mei 2017

02 mei 2017

Commissie Wonen & Ruimte:maandag 8 mei 2017 om 19.30 uur    Op de agenda van deze vergadering staat onder andere ter bespreking het bestemmingsplan Emmen, Delftlanden station Emmen-Zuid. Commissie...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van april 2017

05 april 2017

Donderdag 20 april start de raadsvergadering om 19.30 uur.   Welkom U bent van harte welkom de raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Ook kunt u de uitzending live volgen via deze website....Lees verder »

Welkom bij de commissievergadering van april 2017

03 april 2017

Commissie Wonen & Ruimtemaandag 3 april 2017 om 19.30 uur    Het betreft een gezamenlijke vergadering van de commissie Wonen & Ruimte, de commissie Samenleving en de commissie Bestuur, Middelen &...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van maart 2017

23 maart 2017

Donderdag 30 maart start de raadsvergadering om 19.30.    Welkom U bent van harte welkom de raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Ook kunt u de uitzending live volgen via deze website....Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van maart 2017

03 maart 2017

Vanwege de bijzondere raadsvergadering op maandag 13 maart vindt de vergadering van de commissie Wonen & Ruimte niet - zoals gebruikelijk -  op een maandagavond plaats, maar op dinsdagavond 14 maart a.s., aanvang 19.30...Lees verder »

Welkom bij de bijzondere raadsvergadering van 13 maart 2017

03 maart 2017

In een bijzondere raadsvergadering op maandag 13 maart a.s. wordt de heer Eric van Oosterhout beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Emmen. De vergadering begint om 19.30 uur. In de raadszaal zijn alle beschikbare...Lees verder »

Welkom bij de gemeenteraadsvergadering van februari 2017

09 februari 2017

Donderdag 16 februari start de raadsvergadering om 19.30.    Welkom U bent van harte welkom de raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Ook kunt u de uitzending live volgen via deze...Lees verder »

Welkom bij de commissievergadering van februari 2017

24 januari 2017

De vergaderingen van de commissie Wonen & Ruimte en Samenleving op 30 en 31 januari komen te vervallen. De agendapunten van de commissie Wonen & Ruimte en Samenleving staan op de agenda van de gezamenlijke commissie...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van januari 2017

19 januari 2017

Donderdag 26 januari start de raadsvergadering om 19.30.   Welkom U bent van harte welkom de raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Ook kunt u de uitzending live volgen via deze website....Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van januari 2017

29 december 2016

De vergadering van de commissie Bestuur, Middelen & Economie van donderdag 12 januari komt te vervallen. De agendapunten staan op de agenda van de gezamenlijke vergadering van de commissie Wonen & Ruimte en de commissie...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van 22 december

19 december 2016

Donderdag 22 december start de raadsvergadering om 19.00 uur met de benoeming van een raadscommissielid. Vervolgens wordt de vergadering geschorst tot 19.30 uur. Vanaf dat tijdstip wordt de vergadering vervolgd. Op de agenda...Lees verder »

Eric van Oosterhout

Eric van Oosterhout voorgedragen als nieuwe burgemeester

08 december 2016

De gemeenteraad van Emmen heeft besloten Eric van Oosterhout (PvdA)  voor te dragen als nieuwe burgemeester. Hij wordt de opvolger van Cees Bijl, die gedeputeerde is geworden van de provincie Drenthe. Als het aan de raad...Lees verder »

Donderdag 8 december 2016 extra besloten vergadering en extra openbare vergadering gemeenteraad Emmen

06 december 2016

In de extra besloten vergadering op donderdag 8 december a.s. stelt de gemeenteraad, op voorstel van de vertrouwenscommissie, de aanbeveling vast voor de benoeming van de nieuwe burgemeester van Emmen. Deze besloten vergadering,...Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van december

21 november 2016

Commissie Samenleving Dinsdag 6 december om 19.30 De commissie  Samenleving praat onder andere over het raadsvoorstel voor een  definitief besluit over de nieuwbouw van een zwembad’ aan de locatie...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van 7 en 9 november

01 november 2016

Maandag 7 november a.s. staat de behandeling van de Programmabegroting 2017 op de agenda van de raad. De raadsvergadering begint om 14.00 uur en wordt, afhankelijk van het verloop, op enig moment geschorst tot woensdag 9...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van 27 oktober

20 oktober 2016

Donderdag 27 oktober start de raadsvergadering om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere de Parkeerverordening 2016. Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van oktober

28 september 2016

Let op! De raadscommissie Samenleving van 11 oktober vervalt! Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van donderdag 29 september 2016

22 september 2016

De raadsvergadering start om 19.00 uur. Dit vervroegde tijdstip is gekozen in verband met het bezoek van de commissaris van de Koning, die met de raad van gedachten wil wisselen over de profielschets voor de nieuwe burgemeester.Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van september

12 september 2016

In de maand september zijn de volgende commissievergaderingen.Lees verder »

Een nieuwe burgemeester

24 augustus 2016

Eind mei nam Cees Bijl na vijftien jaar afscheid als burgemeester van Emmen. Dat betekent dat Emmen een nieuwe burgemeester krijgt. Lees verder »

Raadsvergadering vervalt donderdag 7 juli

05 juli 2016

De gemeenteraad vergadert niet op donderdag 7 juli. De laatste raadsvergadering voor de vakantie was die van 30 juni.

Welkom bij de raadsvergaderingen van 28 en 30 juni

22 juni 2016

Dinsdag 28 juni start de extra raadsvergadering om 19.00 uur. De vergadering begint met de toelating en beëdiging van de heer Rink als nieuw benoemd raadslid. Daarna wordt de vergadering geschorst tot 19:30 uur en staat...Lees verder »

Inspreken windenergie in extra commissievergadering op 1 juni

24 mei 2016

De Structuurvisie Windenergie wordt behandeld in een extra commissievergadering waarin u gebruik kunt maken van het spreekrecht. Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van 26 mei

19 mei 2016

Donderdag 26 mei start de raadsvergadering om 19.30 uur. Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van mei

02 mei 2016

In de maand mei zijn de volgende commissievergaderingen.Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van 28 april

24 maart 2016

Donderdag 28 april start de raadsvergadering om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere de ‘Beschikbaarstelling krediet Kindcentrum Emmerhout’ ter bespreking. Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van april

24 maart 2016

In de maand april zijn de volgende commissievergaderingen.Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van 31 maart

24 maart 2016

Donderdag 31 maart start de raadsvergadering om 19.30 uur. U bent van harte welkom de raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Ook kunt u de uitzending live volgen op deze website.Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van maart

07 maart 2016

U bent van harte welkom de commissievergaderingen in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Ook kunt u de live uitzending volgen via deze website. U vindt hier ook de volledige agenda en de bijbehorende stukken. Hieronder...Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van februari

01 februari 2016

Dinsdag 9 februari 2016 is er ’s avonds geen vergadering van de commissie Samenleving. Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van 28 januari

30 december 2015

Donderdag 28 januari start de raadsvergadering om 19.30 uur. Lees verder »

Welkom bij de commissievergadering in januari 2016

30 december 2015

Op maandag 11 januari 2016 is er ’s avonds geen vergadering van de commissie Wonen & Ruimte. De agendapunten voor deze commissie zijn verplaatst naar de gezamenlijke commissievergadering op donderdag 14 januari 2016.Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van 17 december

11 december 2015

Donderdag 17 december start de raadsvergadering om 19.30 uur in de raadszaal. Lees verder »

Terugblik commissie Samenleving

10 december 2015

Tijdens de vergadering van de commissie samenleving op 1 december werd stil gestaan bij de ontwikkelingen rond de schoonmaakondersteuning bij TSN en Heerendordt. Lees verder »

Terugblik commissie Bestuur Middelen en Economie

09 december 2015

De raadscommissie Bestuur, Middelen en Economie van donderdag 3 december vergaderde over de Belastingverordeningen en -tarieven 2016, Verordeningen sporttarieven 2016 en de tweede Bestuursrapportage 2015. Lees verder »

Terugblik Raadscommissie Wonen en Ruimte maandag 30 november

03 december 2015

Tijdens de commissie Wonen en Ruimte van maandag 30 november maakte een vertegenwoordiger van de omwonenden van de bibliotheek gebruik van het spreekrecht. Lees verder »

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Nieuws