Nieuws

Welkom bij de commissievergaderingen

22 december 2014

Commissie Wonen & Ruimte en Commissie Samenleving: dinsdag 13 januari om 19.30 uurDinsdag 13 januari is een gezamenlijke commissievergadering voor de commissie Wonen & Ruimte en de commissie Samenleving. Op de agenda...Lees verder »

Terugblik raadsvergadering 18 december

22 december 2014

In de raadsvergadering van donderdag 18 december jl. waren ruim 200 personeelsleden van Philips Lighting B.V. in het gemeentehuis aanwezig. Zij vroegen aandacht voor de voorgenomen sluiting van de vestiging in Emmen. PvdA diende...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

15 december 2014

Donderdag 18 december start de raadsvergadering om 16.30 uur. Op de agenda staat onder andere het Preventie- en handhavingsplan Drank en Horeacawet 2014-1018. Daarnaast wordt onder andere gesproken over Belastingverordeningen en...Lees verder »

Terugblik commissie Bestuur, Middelen en Economie

08 december 2014

Op de agenda van de commissie Bestuur, Middelen en Economie stond donderdag 4 december jl. onder andere, ter bespreking, de brief van het college inzake de stand van zaken onderzoek samenwerkings- en verbetermogelijkheden Area....Lees verder »

Terugblik commissie Samenleving

08 december 2014

In de commissie Samenleving van dinsdag 2 december is onder andere gesproken over de Jongerenadviesraad. Een aantal jongeren zijn voornemens een Jongerenadviesraad op te starten. De Jongerenadviesraad richt zich in zijn...Lees verder »

Terugblik commissie Wonen en Ruimte

04 december 2014

Op de agenda van de commissie Wonen en Ruimte van 1 december jl. stond o.a. de notitie ‘Verder met parkeren’. Dit was voor vier insprekers, respectievelijk namens Vlinderstad Emmen, Ondernemersvereniging De Koepel, de...Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

25 november 2014

Commissie Wonen & Ruimte: maandag 1 december om 19.30 uurDe commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over een aantal bestemmingsplannen; o.a. de woonwagenlocaties aan de Vleerackers, Gierzwaluw, Valtherlaan en...Lees verder »

Behandeling verordening Leerlingenvervoer schuift door naar begin 2015

25 november 2014

Het agendapunt 'Verordening Leerlingenvervoer gemeente Emmen 2014', dat geagendeerd stond voor de Commissie Samenleving van dinsdag 2 december, is op verzoek van het College van de agenda gehaald. De behandeling en vaststelling...Lees verder »

Extra raadsvergadering Regieplan Windenergie verschuift naar 27 november

19 november 2014

De raadsvergadering over het Regieplan Windenergie Emmen wordt een week verschoven.De vergadering gaat donderdagavond 20 november niet door. Het college heeft meer tijd nodig om alle gevraagde informatie en initiatieven, zoals...Lees verder »

Wat vindt de raad van de begroting 2015?

18 november 2014

Begin november heeft de gemeenteraad vergadert over de begroting voor 2015. Wat vinden zij er van? U leest het op de themapagina 'Wat vindt de raad van de begroting 2015?'.Lees verder »

Voortzetting gemeenteraadsvergadering donderdag 6 november

04 november 2014

De vergadering van de gemeenteraad op maandag 3 november is laat op de avond geschorst. Donderdag 6 november wordt de vergadering voortgezet vanaf 10.00 uur met de tweede termijn van de begrotingsbehandeling. Naar verwachting...Lees verder »

Extra gezamenlijke commissievergadering

04 november 2014

Maandag 10 november start om 19.30 uur een extra gezamenlijke commissievergadering. Op de agenda staat het Regieplan windenergie Emmen.Welkom U bent van harte welkom de extra gezamenlijke commissievergadering in de raadzaal van...Lees verder »

Terugblik gemeenteraadsvergadering

03 november 2014

Donderdag 30 oktober heeft de gemeenteraad van Emmen vergaderd. De raad heeft een aantal bestemmingsplannen vastgesteld, maar ook de verordening en het beleidsplan jeugdhulp 2015-2016. De heer H. Naber is benoemd als commissielid...Lees verder »

Voortzetting raadsvergadering op 3 november 2014

31 oktober 2014

De vergadering van de gemeenteraad op donderdag 30 oktober jl. is laat op de avond geschorst bij agendapunt B5, Notitie armoedebeleid 2015-2018. De voortzetting van deze vergadering vindt plaats op maandag 3 november a.s. rond...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering over de begroting 2015

30 oktober 2014

Maandag 3 november en donderdag 6 november aanstaande vergadert de gemeenteraad over de Programmabegroting 2015. Maandag 3 november begint de vergadering om 14.00 uur en zal om ongeveer 20.00 uur worden geschorst. Donderdag 6...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

28 oktober 2014

Donderdag 30 oktober om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere ter bespreking het vast te stellen beleidsplan jeugdhulp gemeente Emmen 2015-2016 en de vast te stellen verordening...Lees verder »

Terugblik Commissie Bestuur, Middelen en Economie

Terugblik Commissie Bestuur, Middelen en Economie

14 oktober 2014

Donderdagavond vergaderde de Commissie Bestuur, Middelen en Economie. Onderwerpen op de agenda waren het Beleidskader Toerisme en Recreatie, het Regionale Veiligheidsbeleid Noord-Nederland en een presentatie van de...Lees verder »

Terugblik Commissie Samenleving

10 oktober 2014

Na een korte inleiding door wethouder Bos over de Notitie Armoedebeleid start de discussie tussen de commissieleden. Door het Rijksbeleid moeten er veranderingen plaatsvinden. PvdA is van mening dat er te weinig aandacht is...Lees verder »

Terugblik commissie Wonen en Ruimte

09 oktober 2014

Maandagavond 6 oktober jl. vergaderde de commissie Wonen en Ruimte over heel uiteenlopende onderwerpen. De nieuwe ovonde over de rondweg en enkele bestemmingsplannen kwamen aan de orde. Ook werd er gesproken over het parkeren bij...Lees verder »

Voortzetting vergadering commmissie Samenleving op 8 oktober

08 oktober 2014

De vergadering van de commissie Samenleving op dinsdag 7 oktober is laat op de avond geschorst bij agendapunt 6b. De voortzetting van de vergadering vindt plaats op woensdag 8 oktober vanaf 19.30 uur.  U bent van harte...Lees verder »

Terugblik raadsvergadering 25 september

01 oktober 2014

Tijdens het vragenhalfuur werden vragen gesteld over de informatiebijeenkomst van Wakker Emmen waarin wethouder Van der Weide o.a. heeft verteld dat de afstand van 1000 meter tussen huis en windmolen nu niet meer overal haalbaar...Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

22 september 2014

Commissie Wonen & Ruimte Maandag 6 oktoberDe commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over de het onttrekken aan het openbaar verkeer van de Amsterdamscheveldlaan in Erica. Ook staan de bestemmingsplannen...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

18 september 2014

Donderdag 25 september om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere, een aantal bestemmingsplannen in Nieuw-Dordrecht, Erica, Nieuw-Weerdinge en Emmen. Daarnaast worden de nieuwe leden van het Presidium en...Lees verder »

Centrumvernieuwing centraal tijdens commissie BME

18 september 2014

Donderdag 11 september vergaderde de commissie Bestuur, Middelen en Economie voor het eerst sinds de zomervakantie. De kwartaalrapportage van de Centrumvernieuwing werd uitvoerig besproken. De commissieleden toonden zich tevreden...Lees verder »

Samenvatting vergadering Raadscommissie Samenleving

12 september 2014

Dinsdag 9 september vond de raadscommissie vergadering Samenleving plaats. Op de agenda stonden twee onderwerpen: de verlenging van het contract met RTV Emmen en de gevolgen van het faillissement van CQ Centrum voor de Kunsten....Lees verder »

Positieve reacties op bestemmingsplan camping Het Heerenstreek, Nieuw-Dordrecht

10 september 2014

Maandag 8 september vond de commissievergadering Wonen en Ruimte plaats. Op de agenda stonden vier bestemmingsplanwijzigingen.Tijdens de rondvraag is gesproken over de riolering Noorderplein en overNieuw-Dordrecht–Vastenow. Ook...Lees verder »

Bezoek Georgsmarienhütte aan partnerstad Emmen

08 september 2014

Dit jaar bestaat de partnerband tussen de gemeente Emmen en Georgsmarienhütte (D) 50 jaar. Deze band is ontstaan in 1964 tussen de toenmalige gemeenten Oesede en Schoonebeek. Na de gemeentelijke herindeling in 1998 is de...Lees verder »

Ook gemeenteraad wil regie windmolens terug

02 september 2014

De gemeenteraad steunt het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders om de regie over windmolens over te nemen van de provincie Drenthe. Dit bleek maandag 1 september tijdens een extra gezamenlijke...Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

02 september 2014

Commissie Wonen & Ruimte maandag 8 september om 19.30 uurDe commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over de het bestemmingsplan Nieuw-Weerdinge. Ook wordt, op verzoek van de raad, over de rapportage...Lees verder »

Extra commissievergadering

28 augustus 2014

Maandag 1 september start om 19.30 uur een extra gezamenlijke commissievergadering. Besproken wordt het standpunt van het college ten opzichte van het besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe om 95,5 MW windvermogen in Emmen...Lees verder »

Kadernota en raadsvergadering

03 juli 2014

Donderdag 26 juni 2014 stond voor de gemeenteraad in eerste instantie in het teken van de Kadernota. Halverwege ieder jaar brengt de gemeente Emmen de Kadernota uit. In de Kadernota wordt een doorkijkje gegeven hoe het staat met...Lees verder »

Donderdag 26 juni Kadernota en reguliere raadsvergadering

25 juni 2014

De vergadering van de raad op donderdag 26 juni staat in eerste instantie in het teken van de Kadernota. De vergadering begint – zoals ieder jaar – ’s ochtends en wel om 10.00 uur en gaat door tot in de avond. De commissieleden,...Lees verder »

Rekenkamercommissie centraal tijdens Commissie BME

17 juni 2014

Woensdag 12 juni vond de vergadering van de commissie BME plaats. Een groot deel van deze commissievergadering ging over de rekenkamercommissie, die onderzoeken uitvoert en daarover rapporteert aan de gemeenteraad. Twee...Lees verder »

Terugblik commissie Wonen en Ruimte

17 juni 2014

Woensdag 11 juni was de commissievergadering Wonen en Ruimte. De vergadering duurde 40 minuten en er stond één bestemmingsplan op de agenda. Tijdens de rondvraag zijn een paar onderwerpen aangehaald. Zo is er gesproken over...Lees verder »

Nieuwe gemeentelijke taken zorg en werk

17 juni 2014

Tijdens de commissie Samenleving van dinsdag 10 juni stonden de commissieleden stil bij het Wmo beleidsplan. De Tweede Kamer stemde eind april in met de nieuwe Wmo-wet en met de overdracht van taken naar de gemeenten per 1...Lees verder »

Raadsvergadering coalitieakkoord

05 juni 2014

De heer Van der Weide (Wakker Emmen) kreeg tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond 3 juni van de voorzitter de gelegenheid om aan de raad het proces van totstandkoming van het Bestuursakkoord 2014-2018 te schetsen....Lees verder »

Commissievergaderingen juni

05 juni 2014

In verband met Tweede Pinksterdag ziet de commissieweek in juni er iets anders uit. Dinsdag 10 juni vergadert de commissie Samenleving. Woensdag 11 juni komt de commissie Wonen & Ruimte bijeen en donderdag 12 juni vergadert...Lees verder »

Buitengewone raadsvergadering

05 juni 2014

Donderdag 12 juni start om 15.00 uur een buitengewone raadsvergadering waarin mevrouw Nynke Houwing-Haisma, de heer Henk Jumelet, de heer Ton Sleeking en mevrouw Mariet Thalens-Kolker afscheid nemen als wethouder van onze...Lees verder »

Terugkoppeling raadsvergadering 27 mei

02 juni 2014

Dinsdag 27 mei was de laatste raadsvergadering voor de wethouders Houwing, Thalens, Jumelet en Sleeking. Het was een korte vergadering met twee onderwerpen op de agenda. Het eerste onderwerp was de herziening grondexploitatie...Lees verder »

Extra gemeenteraadsvergadering

27 mei 2014

Dinsdag 3 juni start om 19.30 uur een extra raadsvergadering. Op de agenda staat onder andere de bespreking van het Bestuursakkoord 2014-2018 en de benoeming en beëdiging van de nieuwe wethouders. Daarnaast worden ook de...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

19 mei 2014

Dinsdag 27 mei om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere, ter vaststelling, de Jaarstukken 2013. Daarnaast wordt gesproken over de herziening van de grondexploitatie rondom de Bibliotheek in...Lees verder »

Jaarrekening geeft te geflatteerd beeld

19 mei 2014

De gezamenlijke commissievergadering Jaarstukken 2013 vond donderdagavond 15 mei plaats. Hier werden de jaarstukken 2013 waaronder de jaarrekening besproken. De jaarrekening laat een voordelig saldo zien van € 4,4 miljoen....Lees verder »

Terugblik gezamenlijke commissievergadering

19 mei 2014

Op de agenda van de gezamenlijke commissies Wonen & Ruimte, Samenleving en Bestuur, Middelen & Economie van dinsdag 12 mei stond o.a de ‘Woontoren Emmen-Noord’. Hierbij zijn vragen gesteld over de mogelijke toename van...Lees verder »

Eerste vergadering gemeenteraad 2014-2018

06 mei 2014

Donderdag 24 april vergaderde de nieuwe gemeenteraad voor het eerst met elkaar. Op de agenda stond onder andere het digitaal publiceren van de officiële bekendmakingen. In de commissievergadering waren veel partijen niet tevreden...Lees verder »

Commissievergaderingen mei

28 april 2014

Dinsdag 13 mei gezamenlijke commissievergadering!De commissie Wonen & Ruimte, de commissie Samenleving en de commissie Bestuur, Middelen en Economie vergaderen dinsdag 13 mei vanaf 19.30 uur gezamenlijk. De agenda vindt u op...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

17 april 2014

Welkom bij de gemeenteraadsvergaderingDonderdag 24 april om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere het digitaal publiceren van de officiële bekendmakingen. Het voorstel is om de bekendmakingen zowel...Lees verder »

Commissie wil informatiepagina in huis-aan-huis-krant houden

14 april 2014

Donderdag 10 april vond de allereerste commissievergadering van de nieuwe raad plaats. Een gezamenlijke commissievergadering nog wel! De vergadering begon met twee insprekers die het er niet mee eens zijn als het voetpad aan de...Lees verder »

Nieuwe gemeenteraad Emmen geïnstalleerd

28 maart 2014

Tijdens een speciale raadsvergadering op donderdag 27 maart is de nieuwe raad van de gemeente Emmen geïnstalleerd. Aan het begin van de vergadering hebben de raadsleden de eed of belofte en verklaring afgelegd. Na het officiële...Lees verder »

Donderdag 10 april gezamenlijke commissievergadering!

24 maart 2014

De commissie Wonen & Ruimte, de commissie Samenleving en de commissie Bestuur, Middelen en Economie vergaderen donderdag 10 april vanaf 20.00 uur gezamenlijk. Op de agenda staat o.a. het digitaal publiceren van de...Lees verder »

Installatie gemeenteraad Emmen

24 maart 2014

Donderdag 27 maart 2014 worden de leden van uw gemeenteraad voor de periode van 2014-2018 officieel geïnstalleerd. U kunt deze installatie, vanaf 19.30 uur, volgen via de schermen in het bruggebouw van het gemeentehuis en via...Lees verder »

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Nieuws