Nieuws

Voortzetting raadsvergadering op 3 november 2014

31 oktober 2014

De vergadering van de gemeenteraad op donderdag 30 oktober jl. is laat op de avond geschorst bij agendapunt B5, Notitie armoedebeleid 2015-2018. De voortzetting van deze vergadering vindt plaats op maandag 3 november a.s. rond...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering over de begroting 2015

30 oktober 2014

Maandag 3 november en donderdag 6 november aanstaande vergadert de gemeenteraad over de Programmabegroting 2015. Maandag 3 november begint de vergadering om 14.00 uur en zal om ongeveer 20.00 uur worden geschorst. Donderdag 6...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

28 oktober 2014

Donderdag 30 oktober om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere ter bespreking het vast te stellen beleidsplan jeugdhulp gemeente Emmen 2015-2016 en de vast te stellen verordening...Lees verder »

Terugblik Commissie Bestuur, Middelen en Economie

Terugblik Commissie Bestuur, Middelen en Economie

14 oktober 2014

Donderdagavond vergaderde de Commissie Bestuur, Middelen en Economie. Onderwerpen op de agenda waren het Beleidskader Toerisme en Recreatie, het Regionale Veiligheidsbeleid Noord-Nederland en een presentatie van de...Lees verder »

Terugblik Commissie Samenleving

10 oktober 2014

Na een korte inleiding door wethouder Bos over de Notitie Armoedebeleid start de discussie tussen de commissieleden. Door het Rijksbeleid moeten er veranderingen plaatsvinden. PvdA is van mening dat er te weinig aandacht is...Lees verder »

Terugblik commissie Wonen en Ruimte

09 oktober 2014

Maandagavond 6 oktober jl. vergaderde de commissie Wonen en Ruimte over heel uiteenlopende onderwerpen. De nieuwe ovonde over de rondweg en enkele bestemmingsplannen kwamen aan de orde. Ook werd er gesproken over het parkeren bij...Lees verder »

Voortzetting vergadering commmissie Samenleving op 8 oktober

08 oktober 2014

De vergadering van de commissie Samenleving op dinsdag 7 oktober is laat op de avond geschorst bij agendapunt 6b. De voortzetting van de vergadering vindt plaats op woensdag 8 oktober vanaf 19.30 uur.  U bent van harte...Lees verder »

Terugblik raadsvergadering 25 september

01 oktober 2014

Tijdens het vragenhalfuur werden vragen gesteld over de informatiebijeenkomst van Wakker Emmen waarin wethouder Van der Weide o.a. heeft verteld dat de afstand van 1000 meter tussen huis en windmolen nu niet meer overal haalbaar...Lees verder »

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Nieuws