Nieuws

Welkom bij de commissievergaderingen

22 december 2014
Commissie Wonen & Ruimte en Commissie Samenleving: dinsdag 13 januari om 19.30 uurDinsdag 13 januari is een gezamenlijke commissievergadering voor de commissie Wonen & Ruimte en de commissie Samenleving. Op de... Lees verder »

Terugblik raadsvergadering 18 december

22 december 2014
In de raadsvergadering van donderdag 18 december jl. waren ruim 200 personeelsleden van Philips Lighting B.V. in het gemeentehuis aanwezig. Zij vroegen aandacht voor de voorgenomen sluiting van de vestiging in... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

15 december 2014
Donderdag 18 december start de raadsvergadering om 16.30 uur. Op de agenda staat onder andere het Preventie- en handhavingsplan Drank en Horeacawet 2014-1018. Daarnaast wordt onder andere gesproken over... Lees verder »

Terugblik commissie Bestuur, Middelen en Economie

08 december 2014
Op de agenda van de commissie Bestuur, Middelen en Economie stond donderdag 4 december jl. onder andere, ter bespreking, de brief van het college inzake de stand van zaken onderzoek samenwerkings- en... Lees verder »

Terugblik commissie Samenleving

08 december 2014
In de commissie Samenleving van dinsdag 2 december is onder andere gesproken over de Jongerenadviesraad. Een aantal jongeren zijn voornemens een Jongerenadviesraad op te starten. De Jongerenadviesraad richt... Lees verder »

Terugblik commissie Wonen en Ruimte

04 december 2014
Op de agenda van de commissie Wonen en Ruimte van 1 december jl. stond o.a. de notitie ‘Verder met parkeren’. Dit was voor vier insprekers, respectievelijk namens Vlinderstad Emmen, Ondernemersvereniging De... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

25 november 2014
Commissie Wonen & Ruimte: maandag 1 december om 19.30 uurDe commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over een aantal bestemmingsplannen; o.a. de woonwagenlocaties aan de Vleerackers, Gierzwaluw, Valtherlaan... Lees verder »

Behandeling verordening Leerlingenvervoer schuift door naar begin 2015

25 november 2014
Het agendapunt 'Verordening Leerlingenvervoer gemeente Emmen 2014', dat geagendeerd stond voor de Commissie Samenleving van dinsdag 2 december, is op verzoek van het College van de agenda gehaald. De... Lees verder »

Extra raadsvergadering Regieplan Windenergie verschuift naar 27 november

19 november 2014
De raadsvergadering over het Regieplan Windenergie Emmen wordt een week verschoven.De vergadering gaat donderdagavond 20 november niet door. Het college heeft meer tijd nodig om alle gevraagde informatie en... Lees verder »

Wat vindt de raad van de begroting 2015?

18 november 2014
Begin november heeft de gemeenteraad vergadert over de begroting voor 2015. Wat vinden zij er van? U leest het op de themapagina 'Wat vindt de raad van de begroting 2015?'. Lees verder »

Voortzetting gemeenteraadsvergadering donderdag 6 november

04 november 2014
De vergadering van de gemeenteraad op maandag 3 november is laat op de avond geschorst. Donderdag 6 november wordt de vergadering voortgezet vanaf 10.00 uur met de tweede termijn van de begrotingsbehandeling.... Lees verder »

Extra gezamenlijke commissievergadering

04 november 2014
Maandag 10 november start om 19.30 uur een extra gezamenlijke commissievergadering. Op de agenda staat het Regieplan windenergie Emmen.Welkom U bent van harte welkom de extra gezamenlijke commissievergadering... Lees verder »

Terugblik gemeenteraadsvergadering

03 november 2014
Donderdag 30 oktober heeft de gemeenteraad van Emmen vergaderd. De raad heeft een aantal bestemmingsplannen vastgesteld, maar ook de verordening en het beleidsplan jeugdhulp 2015-2016. De heer H. Naber is... Lees verder »

Voortzetting raadsvergadering op 3 november 2014

31 oktober 2014
De vergadering van de gemeenteraad op donderdag 30 oktober jl. is laat op de avond geschorst bij agendapunt B5, Notitie armoedebeleid 2015-2018. De voortzetting van deze vergadering vindt plaats op maandag 3... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering over de begroting 2015

30 oktober 2014
Maandag 3 november en donderdag 6 november aanstaande vergadert de gemeenteraad over de Programmabegroting 2015. Maandag 3 november begint de vergadering om 14.00 uur en zal om ongeveer 20.00 uur worden... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

28 oktober 2014
Donderdag 30 oktober om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere ter bespreking het vast te stellen beleidsplan jeugdhulp gemeente Emmen 2015-2016 en de vast te stellen verordening... Lees verder »

Terugblik Commissie Bestuur, Middelen en Economie

14 oktober 2014
Donderdagavond vergaderde de Commissie Bestuur, Middelen en Economie. Onderwerpen op de agenda waren het Beleidskader Toerisme en Recreatie, het Regionale Veiligheidsbeleid Noord-Nederland en een presentatie... Lees verder »

Terugblik Commissie Samenleving

10 oktober 2014
Na een korte inleiding door wethouder Bos over de Notitie Armoedebeleid start de discussie tussen de commissieleden. Door het Rijksbeleid moeten er veranderingen plaatsvinden. PvdA is van mening dat er te... Lees verder »

Terugblik commissie Wonen en Ruimte

09 oktober 2014
Maandagavond 6 oktober jl. vergaderde de commissie Wonen en Ruimte over heel uiteenlopende onderwerpen. De nieuwe ovonde over de rondweg en enkele bestemmingsplannen kwamen aan de orde. Ook werd er gesproken... Lees verder »

Voortzetting vergadering commmissie Samenleving op 8 oktober

08 oktober 2014
De vergadering van de commissie Samenleving op dinsdag 7 oktober is laat op de avond geschorst bij agendapunt 6b. De voortzetting van de vergadering vindt plaats op woensdag 8 oktober vanaf 19.30 uur.  U bent... Lees verder »

Terugblik raadsvergadering 25 september

01 oktober 2014
Tijdens het vragenhalfuur werden vragen gesteld over de informatiebijeenkomst van Wakker Emmen waarin wethouder Van der Weide o.a. heeft verteld dat de afstand van 1000 meter tussen huis en windmolen nu niet... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

22 september 2014
Commissie Wonen & Ruimte Maandag 6 oktoberDe commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over de het onttrekken aan het openbaar verkeer van de Amsterdamscheveldlaan in Erica. Ook staan de bestemmingsplannen... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

18 september 2014
Donderdag 25 september om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere, een aantal bestemmingsplannen in Nieuw-Dordrecht, Erica, Nieuw-Weerdinge en Emmen. Daarnaast worden de nieuwe leden... Lees verder »

Centrumvernieuwing centraal tijdens commissie BME

18 september 2014
Donderdag 11 september vergaderde de commissie Bestuur, Middelen en Economie voor het eerst sinds de zomervakantie. De kwartaalrapportage van de Centrumvernieuwing werd uitvoerig besproken. De commissieleden... Lees verder »

Samenvatting vergadering Raadscommissie Samenleving

12 september 2014
Dinsdag 9 september vond de raadscommissie vergadering Samenleving plaats. Op de agenda stonden twee onderwerpen: de verlenging van het contract met RTV Emmen en de gevolgen van het faillissement van CQ Centrum... Lees verder »

Positieve reacties op bestemmingsplan camping Het Heerenstreek, Nieuw-Dordrecht

10 september 2014
Maandag 8 september vond de commissievergadering Wonen en Ruimte plaats. Op de agenda stonden vier bestemmingsplanwijzigingen.Tijdens de rondvraag is gesproken over de riolering Noorderplein en... Lees verder »

Bezoek Georgsmarienhütte aan partnerstad Emmen

08 september 2014
Dit jaar bestaat de partnerband tussen de gemeente Emmen en Georgsmarienhütte (D) 50 jaar. Deze band is ontstaan in 1964 tussen de toenmalige gemeenten Oesede en Schoonebeek. Na de gemeentelijke herindeling in... Lees verder »

Ook gemeenteraad wil regie windmolens terug

02 september 2014
De gemeenteraad steunt het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders om de regie over windmolens over te nemen van de provincie Drenthe. Dit bleek maandag 1 september tijdens een extra gezamenlijke... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

02 september 2014
Commissie Wonen & Ruimte maandag 8 september om 19.30 uurDe commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over de het bestemmingsplan Nieuw-Weerdinge. Ook wordt, op verzoek van de raad, over de rapportage... Lees verder »

Extra commissievergadering

28 augustus 2014
Maandag 1 september start om 19.30 uur een extra gezamenlijke commissievergadering. Besproken wordt het standpunt van het college ten opzichte van het besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe om 95,5 MW... Lees verder »

Kadernota en raadsvergadering

03 juli 2014
Donderdag 26 juni 2014 stond voor de gemeenteraad in eerste instantie in het teken van de Kadernota. Halverwege ieder jaar brengt de gemeente Emmen de Kadernota uit. In de Kadernota wordt een doorkijkje gegeven... Lees verder »

Donderdag 26 juni Kadernota en reguliere raadsvergadering

25 juni 2014
De vergadering van de raad op donderdag 26 juni staat in eerste instantie in het teken van de Kadernota. De vergadering begint – zoals ieder jaar – ’s ochtends en wel om 10.00 uur en gaat door tot in de avond.... Lees verder »

Rekenkamercommissie centraal tijdens Commissie BME

17 juni 2014
Woensdag 12 juni vond de vergadering van de commissie BME plaats. Een groot deel van deze commissievergadering ging over de rekenkamercommissie, die onderzoeken uitvoert en daarover rapporteert aan de... Lees verder »

Terugblik commissie Wonen en Ruimte

17 juni 2014
Woensdag 11 juni was de commissievergadering Wonen en Ruimte. De vergadering duurde 40 minuten en er stond één bestemmingsplan op de agenda. Tijdens de rondvraag zijn een paar onderwerpen aangehaald. Zo is er... Lees verder »

Nieuwe gemeentelijke taken zorg en werk

17 juni 2014
Tijdens de commissie Samenleving van dinsdag 10 juni stonden de commissieleden stil bij het Wmo beleidsplan. De Tweede Kamer stemde eind april in met de nieuwe Wmo-wet en met de overdracht van taken naar de... Lees verder »

Raadsvergadering coalitieakkoord

05 juni 2014
De heer Van der Weide (Wakker Emmen) kreeg tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond 3 juni van de voorzitter de gelegenheid om aan de raad het proces van totstandkoming van het Bestuursakkoord 2014-2018 te... Lees verder »

Commissievergaderingen juni

05 juni 2014
In verband met Tweede Pinksterdag ziet de commissieweek in juni er iets anders uit. Dinsdag 10 juni vergadert de commissie Samenleving. Woensdag 11 juni komt de commissie Wonen & Ruimte bijeen en donderdag 12... Lees verder »

Buitengewone raadsvergadering

05 juni 2014
Donderdag 12 juni start om 15.00 uur een buitengewone raadsvergadering waarin mevrouw Nynke Houwing-Haisma, de heer Henk Jumelet, de heer Ton Sleeking en mevrouw Mariet Thalens-Kolker afscheid nemen als... Lees verder »

Terugkoppeling raadsvergadering 27 mei

02 juni 2014
Dinsdag 27 mei was de laatste raadsvergadering voor de wethouders Houwing, Thalens, Jumelet en Sleeking. Het was een korte vergadering met twee onderwerpen op de agenda. Het eerste onderwerp was de herziening... Lees verder »

Extra gemeenteraadsvergadering

27 mei 2014
Dinsdag 3 juni start om 19.30 uur een extra raadsvergadering. Op de agenda staat onder andere de bespreking van het Bestuursakkoord 2014-2018 en de benoeming en beëdiging van de nieuwe wethouders. Daarnaast... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

19 mei 2014
Dinsdag 27 mei om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere, ter vaststelling, de Jaarstukken 2013. Daarnaast wordt gesproken over de herziening van de grondexploitatie rondom de... Lees verder »

Jaarrekening geeft te geflatteerd beeld

19 mei 2014
De gezamenlijke commissievergadering Jaarstukken 2013 vond donderdagavond 15 mei plaats. Hier werden de jaarstukken 2013 waaronder de jaarrekening besproken. De jaarrekening laat een voordelig saldo zien van €... Lees verder »

Terugblik gezamenlijke commissievergadering

19 mei 2014
Op de agenda van de gezamenlijke commissies Wonen & Ruimte, Samenleving en Bestuur, Middelen & Economie van dinsdag 12 mei stond o.a de ‘Woontoren Emmen-Noord’. Hierbij zijn vragen gesteld over de mogelijke... Lees verder »

Eerste vergadering gemeenteraad 2014-2018

06 mei 2014
Donderdag 24 april vergaderde de nieuwe gemeenteraad voor het eerst met elkaar. Op de agenda stond onder andere het digitaal publiceren van de officiële bekendmakingen. In de commissievergadering waren veel... Lees verder »

Commissievergaderingen mei

28 april 2014
Dinsdag 13 mei gezamenlijke commissievergadering!De commissie Wonen & Ruimte, de commissie Samenleving en de commissie Bestuur, Middelen en Economie vergaderen dinsdag 13 mei vanaf 19.30 uur gezamenlijk. De... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

17 april 2014
Welkom bij de gemeenteraadsvergaderingDonderdag 24 april om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere het digitaal publiceren van de officiële bekendmakingen. Het voorstel is om de... Lees verder »

Commissie wil informatiepagina in huis-aan-huis-krant houden

14 april 2014
Donderdag 10 april vond de allereerste commissievergadering van de nieuwe raad plaats. Een gezamenlijke commissievergadering nog wel! De vergadering begon met twee insprekers die het er niet mee eens zijn als... Lees verder »

Nieuwe gemeenteraad Emmen geïnstalleerd

28 maart 2014
Tijdens een speciale raadsvergadering op donderdag 27 maart is de nieuwe raad van de gemeente Emmen geïnstalleerd. Aan het begin van de vergadering hebben de raadsleden de eed of belofte en verklaring afgelegd.... Lees verder »

Donderdag 10 april gezamenlijke commissievergadering!

24 maart 2014
De commissie Wonen & Ruimte, de commissie Samenleving en de commissie Bestuur, Middelen en Economie vergaderen donderdag 10 april vanaf 20.00 uur gezamenlijk. Op de agenda staat o.a. het digitaal publiceren van... Lees verder »

Installatie gemeenteraad Emmen

24 maart 2014
Donderdag 27 maart 2014 worden de leden van uw gemeenteraad voor de periode van 2014-2018 officieel geïnstalleerd. U kunt deze installatie, vanaf 19.30 uur, volgen via de schermen in het bruggebouw van het... Lees verder »

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Nieuws