Nieuws

Welkom bij de raadsvergadering van 28 januari

30 december 2015
Donderdag 28 januari start de raadsvergadering om 19.30 uur. Lees verder »

Welkom bij de commissievergadering in januari 2016

30 december 2015
Op maandag 11 januari 2016 is er ’s avonds geen vergadering van de commissie Wonen & Ruimte. De agendapunten voor deze commissie zijn verplaatst naar de gezamenlijke commissievergadering op donderdag 14... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van 17 december

11 december 2015
Donderdag 17 december start de raadsvergadering om 19.30 uur in de raadszaal. Lees verder »

Terugblik commissie Samenleving

10 december 2015
Tijdens de vergadering van de commissie samenleving op 1 december werd stil gestaan bij de ontwikkelingen rond de schoonmaakondersteuning bij TSN en Heerendordt. Lees verder »

Terugblik commissie Bestuur Middelen en Economie

09 december 2015
De raadscommissie Bestuur, Middelen en Economie van donderdag 3 december vergaderde over de Belastingverordeningen en -tarieven 2016, Verordeningen sporttarieven 2016 en de tweede Bestuursrapportage 2015. Lees verder »

Terugblik Raadscommissie Wonen en Ruimte maandag 30 november

03 december 2015
Tijdens de commissie Wonen en Ruimte van maandag 30 november maakte een vertegenwoordiger van de omwonenden van de bibliotheek gebruik van het spreekrecht. Lees verder »

Terugblik gemeenteraadsvergadering donderdag 19 november

24 november 2015
Op de agenda van de gemeenteraad stond de eerste stap van de Structuurvisie windenergie. De gemeenteraad ging uiteindelijk akkoord met die eerste stap. Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen in november en december

24 november 2015
Raadscommissie Wonen en Ruimte maandag 30 november 2015 om 19.30 Lees verder »

Terugblik ‘Begrotingsraad’ van 2 en 5 november

10 november 2015
Begin november boog de gemeenteraad Emmen zich over de begroting 2016. Wethouder Otter zegt dat het college met deze begroting het huishoudboekje goed op orde denkt te hebben. Lees verder »

Terugblik gemeenteraadsvergadering 29 oktober 2015

02 november 2015
Bij het vaststellen van de agenda wordt de structuurvisie Windenergie van de agenda gehaald. Toch is dit onderwerp, en dan met name de informatievoorziening van de wethouder richting raad, voor D66 aanleiding... Lees verder »

Terugblik Commissie Wonen & Ruimte woensdag 14 oktober

30 oktober 2015
De commissievergadering van woensdag 14 oktober begon met twee insprekers, die hun zorgen uitten over het eventueel plaatsen van windmolens in het gebied Pottendijk. Lees verder »

Terugblik gezamenlijke commissies Bestuur, Middelen & Economie en Samenleving

21 oktober 2015
De commissievergadering van donderdag 15 oktober start met actuele mededelingen van het college. Wethouder Otter geeft informatie over de voortgang van het Mensenpark en de bijeenkomst hierover op 3 november. Lees verder »

Terugblik Raadscommissie Wonen en Ruimte

21 oktober 2015
De commissie Wonen & Ruimte van maandag 12 oktober sprak onder andere over het ‘Bestemmingsplan Emmen Barger-Oosterveld uitbreiding bedrijventerrein’ en ‘Uitbreiding parkeercapaciteit Wildlands’. Over de... Lees verder »

Terugblik gemeenteraadsvergadering 24 september

27 september 2015
De raadsvergadering van donderdag 24 september start met de beëdiging van de heren Beekhuis (nieuw raadslid)en Van Wijk als commissielid. Beide heren zijn lid van de fractie van Wakker Emmen. Lees verder »

Terugblik commissie Wonen & Ruimte

17 september 2015
De commissie Wonen & Ruimte van maandag 7 september sprak onder andere over de ‘Kredietaanvraag tijdelijke parkeercompensatie’ en de ‘Structuurvisie Emmen, Water’. Steeds meer mensen bestraten de tuin waardoor... Lees verder »

Terugblik commissie Samenleving

17 september 2015
Op de agenda van de commissie Samenleving van dinsdag 8 september stonden een presentatie van de Kunstbeweging en RTV Emmen. Deze laatste ging in op een nieuw programma dat ze maken voor en over “Van Goede... Lees verder »

Terugblik (besloten) commissie Bestuur, Middelen & Economie

17 september 2015
De raad zoekt een nieuwe accountant, omdat het contract met de huidige accountant volgend jaar afloopt. Daarom is een Europese aanbesteding begonnen. Lees verder »

Terugblik commissie Bestuur, Middelen & Economie

17 september 2015
De rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015 – 1 kreeg ook aandacht. Daarover worden diverse vragen gesteld. O.a. door de ChristenUnie die graag de stand van zaken wil weten over de toekenning van de subsidies.... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen september

27 augustus 2015
Commissie Wonen & Ruimte: maandag 7 september om 19.30 uurDe commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over de 'Kredietaanvraag tijdelijke parkeercompensatie' en de Structuurvisie ‘Emmen, Water’. Commissie... Lees verder »

Terugblik commissie Bestuur, Middelen & Economie

17 augustus 2015
In de commissievergadering van donderdag 11 juni stond het conceptplan MER Windenergie Emmen centraal. Na de presentatie van Bügel Hajema Adviseurs, Ecofys en Tauw worden een aantal vragen gesteld. Zo is er... Lees verder »

Terugblik commissie Samenleving

30 juni 2015
Tijdens de commissievergadering van dinsdag 9 juni ging de rondvraag over de privatisering van de kleedkamers. De verordering is tot augustus 2016 uitgesteld. Ander geluid die avond was ook dat de opleiding... Lees verder »

Terugblik commissie Wonen & Ruimte

30 juni 2015
De commissievergadering van 8 juni jl. was een korte vergadering. Er zijn diverse vragen gesteld over het bouwongeval bij het Theater, over het containersysteem in de Rietlanden van Area en over de... Lees verder »

Raadsvergadering 25 juni begint 9.30 uur

19 juni 2015
In tegenstelling tot een eerdere publicatie vergadert de gemeenteraad donderdag 25 juni vanaf 9.30 uur. Het presidium heeft na overleg over de geplande raadsvergaderingen van 25 juni en 2 julie besloten beide... Lees verder »

Terugblik gemeenteraadsvergadering 28 mei

12 juni 2015
Vooruitlopend op een structuurvisie over hoe om te gaan met zonneakkers in het algemeen in de gemeente,  is een aanvraag ingediend voor realisatie van een zonneakker op het Rundedal, omgeving Barger-Compascuum.... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen in juni

05 juni 2015
Commissie Wonen & Ruimte: maandag 8 juni om 19.30 uur. De commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over de herziening van het exploitatieplan "Nieuw-Amsterdam/Veenoord, bedrijventerrein De Tweeling" ... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

22 mei 2015
Donderdag 28 mei start de raadsvergadering om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere het vaststellen van de jaarstukken 2014 (jaarrekening en jaarverslag). Daarnaast wordt de motie van de PvdA inzake... Lees verder »

Terugblik commissie Bestuur, Middelen & Economie

20 mei 2015
De Jaarstukken 2014 stonden centraal tijdens de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen en Economie op 13 mei. Veel  raadsfracties zijn van mening dat het financieel moeilijke tijden zijn en ook de... Lees verder »

Terugblik commissie Samenleving

18 mei 2015
De commissievergadering van dinsdag 12 mei stond in het teken van Jeugdhulp. Diverse instanties als CJG, PIONN en het Inkoopbureau hebben de commissieleden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. De... Lees verder »

Terugblik commissie Wonen & Ruimte

18 mei 2015
Op de agenda stond onder andere het toevoegen van de locatie Veenschapswijk als negende zoekgebied voor windenergie. In 2014 is het Regieplan samengesteld. De voorheen harde belemmering van de provincie (LOFAR)... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

07 mei 2015
Commissie Wonen & Ruimte: maandag 11 mei om 19.30 uur De commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over net toevoegen van de Veenschapswijk als negende zoekgebied voor windenergie. Daarnaast wordt... Lees verder »

Terugblik raadsvergadering

07 mei 2015
De parkeernota stond centraal tijdens de raadsvergadering van 30 april. Voordat dit punt aan de orde kwam, werd Alfred Gijlers van het CDA als raadslid geïnstalleerd. Hij neemt de plek in van Henk Jumelet, die... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

23 april 2015
Donderdag 30 april start de raadsvergadering om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere de Vaststelling van het bestemmingsplan ‘Glastuinbouwgebied Klazienaveen’ en de notitie ‘Verder met Parkeren’. Ook... Lees verder »

Terugblik commissie Bestuur, Middelen & Economie

21 april 2015
In de commissie BME werd een presentatie gegeven door de VeiligheidsRegioDrenthe (VRD) over het risicoprofiel en de beleidsvisie voor de komende jaren. In 2011 waren vier opmerkelijke risico’s:  de... Lees verder »

Terugblik commissie Samenleving

21 april 2015
Op de agenda van de commissie Samenleving stond o.a. een presentatie van 2GetThere, een project voor de aanpak van jeugwerkeloosheid. Het uitgangspunt hierbij is dat jongeren leeftijdsgenoten coachen naar... Lees verder »

Terugblik commissie Wonen & Ruimte

21 april 2015
Op de agenda van de commissie Wonen & Ruimte stond o.a. de aangepaste notitie ‘Verder met parkeren’. In het bestuursakkoord 2014-2018 staat dat het parkeren in het centrum van Emmen in zijn geheel opnieuw... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

07 april 2015
Commissie Wonen & Ruimte: maandag 13 april om 19.30 uur De commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over de vaststelling van een aantal bestemmingsplannen in het tuinbouwgebied van Klazienaveen, de... Lees verder »

Terugblik raadsvergadering 26 maart

01 april 2015
Op de agenda stonden twee onderwerpen ter bespreking: Scenario’s voor Willinkplein-Zuid en het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken. Bij aanvang van  de vergadering vroeg D66 om uitstel van het collegevoorstel... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

18 maart 2015
Donderdag 26 maart start de raadsvergadering om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere het Actieplan stimuleringsfonds Dorpen en Wijken  en de scenario’s Willinkplein-Zuid. De volledige agenda en de... Lees verder »

Terugblik Commissie Bestuur, Middelen & Economie

18 maart 2015
In de commissie Bestuur, Middelen & Economie werd gesproken over de ‘rekenkamercommissie nieuwe stijl’. Deze commissie krijgt een meer zelfstandige functie en bestaat straks uitsluitend uit externe leden. Deze... Lees verder »

Terugblik commissie Samenleving

18 maart 2015
De commissie Samenleving blikte terug op de regelgeving die is vastgesteld in december 2014 en de eerste bevindingen WMO. Betrokkenen krijgen nog een beschikking over de aanpassing schoonmaakondersteuning.... Lees verder »

Terugblik commissievergadering Wonen & Ruimte

13 maart 2015
In de commissie Wonen & Ruimte is onder andere gesproken over het actieplan Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken. Met dit actieplan is een basis gelegd voor zowel onze dorpen alsook onze wijken. Het zijn kaders... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

24 februari 2015
Commissie Wonen & Ruimte: maandag 9 maart om 19.30 uurDe commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over het actieplan Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken. Ook staan de scenario’s voor Willinkplein-zuid op de... Lees verder »

Terugblik raadsvergadering 19 februari

23 februari 2015
Op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 19 februari stond onder andere het Meerjarenbeleidskader Participatie. De gemeente heeft een verbindende rol en dat wordt goed verwoord in het beleidskader.... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

19 februari 2015
Donderdag 19 februari start de raadsvergadering om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere het vaststellen van bestemmingsplannen in Schoonebeek en Emmen. Daarnaast wordt gesproken over het... Lees verder »

Terugblik gezamenlijke commissievergadering

10 februari 2015
Tijdens de gezamenlijke commissievergadering van donderdag 5 februari hebben drie personen gebruik gemaakt van het spreekrecht.Op de agenda van deze gezamenlijke vergadering stond o.a. het Voorbereidingskrediet... Lees verder »

Gezamenlijke commissievergadering donderdag 05.02

02 februari 2015
In februari vindt een gezamenlijke commissievergadering plaats voor de commissie Wonen & Ruimte, de commissie Samenleving en de commissie Bestuur, Middelen & Economie. Deze gezamenlijke vergadering vindt plaats... Lees verder »

Terugblik raadsvergadering 29 januari

02 februari 2015
Raadslid Scheltens (VVD) heeft het college, via een interpellatiedebat, bevraagd over twintig parkeerplaatsen, die ingetekend staan aan het Marktplein. Volgens raadslid Scheltens heeft de gemeenteraad eind... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

20 januari 2015
Donderdag 29 januari start de raadsvergadering om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere het vaststellen van bestemmingsplannen in Erica en Nieuw-Dordrecht. Daarnaast wordt besloten over onder... Lees verder »

Terugblik commissie Bestuur, Middelen en Economie

19 januari 2015
In de commissie Bestuur, Middelen & Economie van 15 januari jl. is onder andere gesproken over het gemeentelijk besluit waardoor een aantal medewerkers van de Emco-groep in vaste dienst komt. Bijna alle... Lees verder »

Terugblik vergadering commissie Wonen & Ruimte en commissie Samenleving

19 januari 2015
Op de agenda van deze gezamenlijke vergadering stond o.a. het vaststellen grondexploitatie project Europan. De vergadering werd gestart met een presentatie door de Kunstbeweging. Hierna volgden drie insprekers:... Lees verder »

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuws