Nieuws

Terugblik commissie Bestuur, Middelen & Economie

17 september 2015

De rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015 – 1 kreeg ook aandacht. Daarover worden diverse vragen gesteld. O.a. door de ChristenUnie die graag de stand van zaken wil weten over de toekenning van de subsidies. De PvdA vraagt zich...Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen september

27 augustus 2015

Commissie Wonen & Ruimte: maandag 7 september om 19.30 uurDe commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over de 'Kredietaanvraag tijdelijke parkeercompensatie' en de Structuurvisie ‘Emmen, Water’. Commissie...Lees verder »

Terugblik commissie Bestuur, Middelen & Economie

17 augustus 2015

In de commissievergadering van donderdag 11 juni stond het conceptplan MER Windenergie Emmen centraal. Na de presentatie van Bügel Hajema Adviseurs, Ecofys en Tauw worden een aantal vragen gesteld. Zo is er een vraag vanuit...Lees verder »

Terugblik commissie Samenleving

30 juni 2015

Tijdens de commissievergadering van dinsdag 9 juni ging de rondvraag over de privatisering van de kleedkamers. De verordering is tot augustus 2016 uitgesteld. Ander geluid die avond was ook dat de opleiding Autotechniek is...Lees verder »

Terugblik commissie Wonen & Ruimte

30 juni 2015

De commissievergadering van 8 juni jl. was een korte vergadering. Er zijn diverse vragen gesteld over het bouwongeval bij het Theater, over het containersysteem in de Rietlanden van Area en over de verkeersveiligheid van de...Lees verder »

Raadsvergadering 25 juni begint 9.30 uur

19 juni 2015

In tegenstelling tot een eerdere publicatie vergadert de gemeenteraad donderdag 25 juni vanaf 9.30 uur. Het presidium heeft na overleg over de geplande raadsvergaderingen van 25 juni en 2 julie besloten beide vergaderingen te...Lees verder »

Terugblik gemeenteraadsvergadering 28 mei

12 juni 2015

Vooruitlopend op een structuurvisie over hoe om te gaan met zonneakkers in het algemeen in de gemeente,  is een aanvraag ingediend voor realisatie van een zonneakker op het Rundedal, omgeving Barger-Compascuum. De raad heeft...Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen in juni

05 juni 2015

Commissie Wonen & Ruimte: maandag 8 juni om 19.30 uur. De commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over de herziening van het exploitatieplan "Nieuw-Amsterdam/Veenoord, bedrijventerrein De...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

22 mei 2015

Donderdag 28 mei start de raadsvergadering om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere het vaststellen van de jaarstukken 2014 (jaarrekening en jaarverslag). Daarnaast wordt de motie van de PvdA inzake inkoop- en...Lees verder »

Terugblik commissie Bestuur, Middelen & Economie

20 mei 2015

De Jaarstukken 2014 stonden centraal tijdens de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen en Economie op 13 mei. Veel  raadsfracties zijn van mening dat het financieel moeilijke tijden zijn en ook de toekomst er...Lees verder »

Terugblik commissie Samenleving

18 mei 2015

De commissievergadering van dinsdag 12 mei stond in het teken van Jeugdhulp. Diverse instanties als CJG, PIONN en het Inkoopbureau hebben de commissieleden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. De transformatie is in volle...Lees verder »

Terugblik commissie Wonen & Ruimte

18 mei 2015

Op de agenda stond onder andere het toevoegen van de locatie Veenschapswijk als negende zoekgebied voor windenergie. In 2014 is het Regieplan samengesteld. De voorheen harde belemmering van de provincie (LOFAR) is geen harde...Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

07 mei 2015

Commissie Wonen & Ruimte: maandag 11 mei om 19.30 uur De commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over net toevoegen van de Veenschapswijk als negende zoekgebied voor windenergie. Daarnaast wordt gesproken over de...Lees verder »

Terugblik raadsvergadering

07 mei 2015

De parkeernota stond centraal tijdens de raadsvergadering van 30 april. Voordat dit punt aan de orde kwam, werd Alfred Gijlers van het CDA als raadslid geïnstalleerd. Hij neemt de plek in van Henk Jumelet, die nu...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

23 april 2015

Donderdag 30 april start de raadsvergadering om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere de Vaststelling van het bestemmingsplan ‘Glastuinbouwgebied Klazienaveen’ en de notitie ‘Verder met Parkeren’. Ook wordt de heer Alfred...Lees verder »

Terugblik commissie Bestuur, Middelen & Economie

21 april 2015

In de commissie BME werd een presentatie gegeven door de VeiligheidsRegioDrenthe (VRD) over het risicoprofiel en de beleidsvisie voor de komende jaren. In 2011 waren vier opmerkelijke risico’s:  de...Lees verder »

Terugblik commissie Samenleving

21 april 2015

Op de agenda van de commissie Samenleving stond o.a. een presentatie van 2GetThere, een project voor de aanpak van jeugwerkeloosheid. Het uitgangspunt hierbij is dat jongeren leeftijdsgenoten coachen naar bijvoorbeeld een baan...Lees verder »

Terugblik commissie Wonen & Ruimte

21 april 2015

Op de agenda van de commissie Wonen & Ruimte stond o.a. de aangepaste notitie ‘Verder met parkeren’. In het bestuursakkoord 2014-2018 staat dat het parkeren in het centrum van Emmen in zijn geheel opnieuw wordt bezien....Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

07 april 2015

Commissie Wonen & Ruimte: maandag 13 april om 19.30 uur De commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over de vaststelling van een aantal bestemmingsplannen in het tuinbouwgebied van Klazienaveen, de Krommewijk in...Lees verder »

Terugblik raadsvergadering 26 maart

01 april 2015

Op de agenda stonden twee onderwerpen ter bespreking: Scenario’s voor Willinkplein-Zuid en het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken. Bij aanvang van  de vergadering vroeg D66 om uitstel van het collegevoorstel over...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

18 maart 2015

Donderdag 26 maart start de raadsvergadering om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere het Actieplan stimuleringsfonds Dorpen en Wijken  en de scenario’s Willinkplein-Zuid. De volledige agenda en de bijbehorende stukken...Lees verder »

Terugblik Commissie Bestuur, Middelen & Economie

18 maart 2015

In de commissie Bestuur, Middelen & Economie werd gesproken over de ‘rekenkamercommissie nieuwe stijl’. Deze commissie krijgt een meer zelfstandige functie en bestaat straks uitsluitend uit externe leden. Deze leden bepalen zelf...Lees verder »

Terugblik commissie Samenleving

18 maart 2015

De commissie Samenleving blikte terug op de regelgeving die is vastgesteld in december 2014 en de eerste bevindingen WMO. Betrokkenen krijgen nog een beschikking over de aanpassing schoonmaakondersteuning. Hiertegen kan men...Lees verder »

Terugblik commissievergadering Wonen & Ruimte

13 maart 2015

In de commissie Wonen & Ruimte is onder andere gesproken over het actieplan Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken. Met dit actieplan is een basis gelegd voor zowel onze dorpen alsook onze wijken. Het zijn kaders om tot projecten...Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

24 februari 2015

Commissie Wonen & Ruimte: maandag 9 maart om 19.30 uurDe commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over het actieplan Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken. Ook staan de scenario’s voor Willinkplein-zuid op de...Lees verder »

Terugblik raadsvergadering 19 februari

23 februari 2015

Op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 19 februari stond onder andere het Meerjarenbeleidskader Participatie. De gemeente heeft een verbindende rol en dat wordt goed verwoord in het beleidskader. Waardering voor deze...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

19 februari 2015

Donderdag 19 februari start de raadsvergadering om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere het vaststellen van bestemmingsplannen in Schoonebeek en Emmen. Daarnaast wordt gesproken over het Meerjarenbeleidskader...Lees verder »

Terugblik gezamenlijke commissievergadering

10 februari 2015

Tijdens de gezamenlijke commissievergadering van donderdag 5 februari hebben drie personen gebruik gemaakt van het spreekrecht.Op de agenda van deze gezamenlijke vergadering stond o.a. het Voorbereidingskrediet ontwikkeling...Lees verder »

Gezamenlijke commissievergadering donderdag 05.02

02 februari 2015

In februari vindt een gezamenlijke commissievergadering plaats voor de commissie Wonen & Ruimte, de commissie Samenleving en de commissie Bestuur, Middelen & Economie. Deze gezamenlijke vergadering vindt plaats op...Lees verder »

Terugblik raadsvergadering 29 januari

02 februari 2015

Raadslid Scheltens (VVD) heeft het college, via een interpellatiedebat, bevraagd over twintig parkeerplaatsen, die ingetekend staan aan het Marktplein. Volgens raadslid Scheltens heeft de gemeenteraad eind oktober 2013 besloten...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

20 januari 2015

Donderdag 29 januari start de raadsvergadering om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere het vaststellen van bestemmingsplannen in Erica en Nieuw-Dordrecht. Daarnaast wordt besloten over onder...Lees verder »

Terugblik commissie Bestuur, Middelen en Economie

19 januari 2015

In de commissie Bestuur, Middelen & Economie van 15 januari jl. is onder andere gesproken over het gemeentelijk besluit waardoor een aantal medewerkers van de Emco-groep in vaste dienst komt. Bijna alle commissie-leden zijn...Lees verder »

Terugblik vergadering commissie Wonen & Ruimte en commissie Samenleving

19 januari 2015

Op de agenda van deze gezamenlijke vergadering stond o.a. het vaststellen grondexploitatie project Europan. De vergadering werd gestart met een presentatie door de Kunstbeweging. Hierna volgden drie insprekers: de heer Van Hees...Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

22 december 2014

Commissie Wonen & Ruimte en Commissie Samenleving: dinsdag 13 januari om 19.30 uurDinsdag 13 januari is een gezamenlijke commissievergadering voor de commissie Wonen & Ruimte en de commissie Samenleving. Op de agenda...Lees verder »

Terugblik raadsvergadering 18 december

22 december 2014

In de raadsvergadering van donderdag 18 december jl. waren ruim 200 personeelsleden van Philips Lighting B.V. in het gemeentehuis aanwezig. Zij vroegen aandacht voor de voorgenomen sluiting van de vestiging in Emmen. PvdA diende...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

15 december 2014

Donderdag 18 december start de raadsvergadering om 16.30 uur. Op de agenda staat onder andere het Preventie- en handhavingsplan Drank en Horeacawet 2014-1018. Daarnaast wordt onder andere gesproken over Belastingverordeningen en...Lees verder »

Terugblik commissie Bestuur, Middelen en Economie

08 december 2014

Op de agenda van de commissie Bestuur, Middelen en Economie stond donderdag 4 december jl. onder andere, ter bespreking, de brief van het college inzake de stand van zaken onderzoek samenwerkings- en verbetermogelijkheden Area....Lees verder »

Terugblik commissie Samenleving

08 december 2014

In de commissie Samenleving van dinsdag 2 december is onder andere gesproken over de Jongerenadviesraad. Een aantal jongeren zijn voornemens een Jongerenadviesraad op te starten. De Jongerenadviesraad richt zich in zijn...Lees verder »

Terugblik commissie Wonen en Ruimte

04 december 2014

Op de agenda van de commissie Wonen en Ruimte van 1 december jl. stond o.a. de notitie ‘Verder met parkeren’. Dit was voor vier insprekers, respectievelijk namens Vlinderstad Emmen, Ondernemersvereniging De Koepel, de...Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

25 november 2014

Commissie Wonen & Ruimte: maandag 1 december om 19.30 uurDe commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over een aantal bestemmingsplannen; o.a. de woonwagenlocaties aan de Vleerackers, Gierzwaluw, Valtherlaan en...Lees verder »

Behandeling verordening Leerlingenvervoer schuift door naar begin 2015

25 november 2014

Het agendapunt 'Verordening Leerlingenvervoer gemeente Emmen 2014', dat geagendeerd stond voor de Commissie Samenleving van dinsdag 2 december, is op verzoek van het College van de agenda gehaald. De behandeling en vaststelling...Lees verder »

Extra raadsvergadering Regieplan Windenergie verschuift naar 27 november

19 november 2014

De raadsvergadering over het Regieplan Windenergie Emmen wordt een week verschoven.De vergadering gaat donderdagavond 20 november niet door. Het college heeft meer tijd nodig om alle gevraagde informatie en initiatieven, zoals...Lees verder »

Wat vindt de raad van de begroting 2015?

18 november 2014

Begin november heeft de gemeenteraad vergadert over de begroting voor 2015. Wat vinden zij er van? U leest het op de themapagina 'Wat vindt de raad van de begroting 2015?'.Lees verder »

Voortzetting gemeenteraadsvergadering donderdag 6 november

04 november 2014

De vergadering van de gemeenteraad op maandag 3 november is laat op de avond geschorst. Donderdag 6 november wordt de vergadering voortgezet vanaf 10.00 uur met de tweede termijn van de begrotingsbehandeling. Naar verwachting...Lees verder »

Extra gezamenlijke commissievergadering

04 november 2014

Maandag 10 november start om 19.30 uur een extra gezamenlijke commissievergadering. Op de agenda staat het Regieplan windenergie Emmen.Welkom U bent van harte welkom de extra gezamenlijke commissievergadering in de raadzaal van...Lees verder »

Terugblik gemeenteraadsvergadering

03 november 2014

Donderdag 30 oktober heeft de gemeenteraad van Emmen vergaderd. De raad heeft een aantal bestemmingsplannen vastgesteld, maar ook de verordening en het beleidsplan jeugdhulp 2015-2016. De heer H. Naber is benoemd als commissielid...Lees verder »

Voortzetting raadsvergadering op 3 november 2014

31 oktober 2014

De vergadering van de gemeenteraad op donderdag 30 oktober jl. is laat op de avond geschorst bij agendapunt B5, Notitie armoedebeleid 2015-2018. De voortzetting van deze vergadering vindt plaats op maandag 3 november a.s. rond...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering over de begroting 2015

30 oktober 2014

Maandag 3 november en donderdag 6 november aanstaande vergadert de gemeenteraad over de Programmabegroting 2015. Maandag 3 november begint de vergadering om 14.00 uur en zal om ongeveer 20.00 uur worden geschorst. Donderdag 6...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

28 oktober 2014

Donderdag 30 oktober om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere ter bespreking het vast te stellen beleidsplan jeugdhulp gemeente Emmen 2015-2016 en de vast te stellen verordening...Lees verder »

Terugblik Commissie Bestuur, Middelen en Economie

Terugblik Commissie Bestuur, Middelen en Economie

14 oktober 2014

Donderdagavond vergaderde de Commissie Bestuur, Middelen en Economie. Onderwerpen op de agenda waren het Beleidskader Toerisme en Recreatie, het Regionale Veiligheidsbeleid Noord-Nederland en een presentatie van de...Lees verder »

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Nieuws