Nieuws

beediging herbenoeming 3e termijn Bijl

Burgemeester Cees Bijl beëdigd voor zijn derde termijn

19 februari 2013

Burgemeester Cees Bijl is voor de tweede keer officieel herbenoemd als burgemeester van Emmen. Dat gebeurde tijdens een speciale raadsvergadering op 14 februari. Bijl begon in 2001 als burgemeester van Emmen en is nu aangesteld...Lees verder »

raadzaal

Vragen schoonmaakondersteuning

14 februari 2013

De afgelopen weken zijn er door meerdere fracties schriftelijke vragen gesteld over de invoering van de algemene voorziening ‘Schoonmaakondersteuning’. Het college heeft deze vragen schriftelijk beantwoord. In de commissie...Lees verder »

gebouw

Wel of niet afschaffen van welstandsregels

14 februari 2013

Bouwwerken moeten voldoen aan ‘redelijke eisen van welstand’. Een Welstandscommissie toetst of bouwplannen hieraan voldoen. Maar wat die ‘redelijke eisen’ zijn, is van te voren vaak niet duidelijk. Daarom is er een Welstandsnota...Lees verder »

raadzaal

Let op! Gewijzigde aanvangstijd commissie Bestuur, Middelen & Economie

07 februari 2013

De vergadering van de commissie Bestuur, Middelen & Economie van 14 februari begint om 20.30 uur. Het tijdstip is gewijzigd in verband met de openbare beëdiging van burgemeester C. Bijl in verband met zijn herbenoeming tot...Lees verder »

Winkelkarretje

200.000 euro extra voor opknappen winkelcentrum Bargeres

06 februari 2013

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 31 januari ondermeer een extra krediet beschikbaar gesteld van 200.000 euro voor het aangepaste plan voor het opknappen van het winkelcentrum Bargeres. De gemeente heeft het plan aan...Lees verder »

Foto Bijl

Beëdiging burgemeester van Emmen

05 februari 2013

Op donderdag 14 februari vindt een bijzondere raadsvergadering plaats. In die vergadering wordt burgemeester C. Bijl (57) opnieuw beëdigd door de commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe, de heer. J. Tichelaar. De...Lees verder »

afvalberg

Schaalvergroting afvalbeheer?

21 januari 2013

In de commissie Bestuur, Middelen & Economie van 17 januari is ondermeer gesproken over de visienotitie Afvalbeheer. Deze notitie onderstreept het belang van een overheidsgedomineerde organisatie voor wat betreft de...Lees verder »

foto touw

Vaarverbinding Erica-Ter Apel

17 januari 2013

Nog even en dan is één van de ontbrekende schakels in het (inter)nationale vaarnetwerk – het gedeelte tussen Erica en Ter Apel - gereed. 14 januari stond de gebiedsontwikkeling van dit gedeelte van het vaarnetwerk op de agenda...Lees verder »

Foto zonnepanelen

Van kwantiteit naar kwaliteit

21 december 2012

Na het uitspreken van de woorden ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’ tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar op 20 december is Zwaantje Huising-Oldengarm officieel geïnstalleerd als commissielid. Vanaf nu mag ze het...Lees verder »

Foto VVD fractie

Uitgelicht: de VVD fractie

17 december 2012

De gemeenteraad van Emmen bestaat uit raadsleden van elf politieke partijen. Sommige groot, andere klein. Hoe gaat het er nu in zo’n fractie aan toe? De VVD zit met vier raadsleden in de gemeenteraad. In een interview vertelt...Lees verder »

Foto Hondsrugweg

Drukkere spits

12 december 2012

De Hondsrugweg krijgt straks een tunnel van 235 meter lang. Zo’n tunnel ligt er niet binnen een paar weken. Dat betekent dat de Hondsrugweg straks langere tijd lastiger te bereiken is. Dit kan gevolgen hebben voor andere wegen...Lees verder »

Foto: biljart

Belangrijker dan ooit

05 december 2012

Voor wat, hoort wat. Dat is simpel gezegd het uitgangspunt van de proef die de gemeente onder de noemer ‘de tegenprestatie’heeft opgezet in Klazienaveen en Emmermeer. Zo’n 50 mensen doen in ruil voor een uitkering een vorm van...Lees verder »

Foto kas

Actief de boer op

05 december 2012

De ontwikkeling van een groot tuinbouwgebied in de gemeente Emmen. Dat was wat de minister jaren geleden voor ogen had en ook subsidie voor gaf. Het Rundedal werd aangewezen als plek waar in de toekomst kassen zouden verschijnen....Lees verder »

Foto: BGE

Uitgelicht: de fractie van BGE

21 november 2012

De gemeenteraad van Emmen bestaat uit raadsleden van elf politieke partijen. Sommige groot, andere klein. Hoe gaat het er nu in zo’n fractie aan toe? Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) zit met één zetel in de gemeenteraad. Dat...Lees verder »

Foto: bankbiljetten

Themapagina begroting

19 november 2012

Begin november heeft de gemeenteraad twee dagen vergaderd over de begroting voor 2013. In een speciale themapagina leest u in het kort wat de fractievoorzitters van de begroting vinden. Terugkijken Wilt u weten wat er...Lees verder »

Foto: fractie Wakker Emmen

Onder de loep: Wakker Emmen

15 november 2012

In een interview vertelt fractievoorzitter René van der Weide meer over de fractie van Wakker Emmen. Hoe zijn de taken verdeeld, hoe houdt de partij contact met de inwoners en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?Lees verder »

Foto begrotingsvergadering

Bijdragen fracties begroting

05 november 2012

Maandag 5 november heeft de gemeenteraad gesproken over de begroting voor 2013. In de eerste termijn hebben de fracties hun mening gegeven over het voorliggende voorstel. Donderdag 8 november gaat de vergadering...Lees verder »

Foto Henk Huttinga

Uitgelicht: de ChristenUnie fractie

24 oktober 2012

De ChristenUnie zit met één zetel in de gemeenteraad. Dat betekent niet dat fractievoorzitter Henk Huttinga er helemaal alleen voor staat. Hij krijgt veel hulp van de steunfractie. In een interview vertelt Henk meer. Lees verder »

Foto raad

Presidium weer compleet

22 oktober 2012

De gemeenteraad vergadert regelmatig. De laatste donderdag van de maand is er vaak een raadsvergadering. Dan bepalen de raadsleden of voorstellen van het college uitgevoerd kunnen worden. Ter voorbereiding op deze...Lees verder »

Foto handboeien

Veiligheid komt niet vanzelf

09 oktober 2012

Veiligheid is een belangrijk voor een goed leven. Veiligheid komt niet vanzelf. Een veilige buurt, dorp of stad ontstaat alleen met samenwerking. Niet alleen een samenwerking van politie, justitie en gemeenten, maar ook...Lees verder »

Foto bank in park

Bankjes

03 oktober 2012

Vragen staat vrij. In de commissievergaderingen is de rondvraag zelfs een apart punt op de agenda. Ook tijdens de commissievergadering Wonen & Ruimte van 1 oktober heeft een aantal raadsleden vragen gesteld. Zo merkt de PvdA...Lees verder »

Foto Dirk van Dijken

Raad weer compleet

01 oktober 2012

Nadat Bouke Durk Wilms twee weken geleden het wethoudersstokje over heeft genomen van Jan Kuper, is zijn raadszetel vrijgekomen. Tijdens de raadsvergadering van 26 september is commissielid Dirk van Dijken officieel als raadslid...Lees verder »

Foto PvdA fractie

Kijkje in de keuken van de PvdA

01 oktober 2012

De gemeenteraad van Emmen bestaat uit raadsleden van elf politieke partijen. Sommige groot, andere klein. Hoe gaat het er nu in zo’n fractie aan toe? De PvdA is met elf raadsleden de grootste fractie in de raad. In een interview...Lees verder »

Foto van bankbiljetten

Koudwatervrees

19 september 2012

Het onderhouden van groen, het leggen van riolering, het bouwen van een school: jaarlijks besteedt de gemeente veel werk uit. Om te zorgen voor een goede kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs schrijft de gemeente bij grotere...Lees verder »

Dit is een foto van kinderen

Eerste prikje

12 september 2012

Van het eerste prikje op het consultatiebureau en hulp voor kinderen die worden gepest tot het tegengaan van spijbelen: dit valt allemaal onder de noemer ‘jeugdgezondheidszorg’, een taak van gemeenten. In Drenthe regelt Icare de...Lees verder »

Dit is een afbeelding van grond

Meten is beter

12 september 2012

In de gemeente Emmen wordt de komende jaren veel grond verplaatst. Bijvoorbeeld bij de aanleg van de nieuwe dierentuin en de vernieuwing van het centrum. Door deze grond opnieuw te gebruiken, kunnen kosten worden bespaard....Lees verder »

Dit is een foto van burgemeester Bijl

Derde ambtstermijn voor Bijl

06 september 2012

De koningin en ministers hebben per koninklijk besluit ingestemd met de herbenoeming van de heer Bijl als burgemeester van de gemeente Emmen. De heer Bijl kan daardoor op 16 februari 2013 aan zijn derde ambtstermijn als...Lees verder »

Dit is een foto van Harry Werkman

Onder de loep: de griffier

03 september 2012

Raadslid ben je niet van de ene op de andere dag. Want de onderwerpen zijn soms best lastig. Hoe kun je nu het beste vragen stellen aan een wethouder of dien je een motie in? De raadsleden kunnen met dit soort vragen terecht bij...Lees verder »

Dit is een foto van een parasol

Raad met reces

10 juli 2012

Op dit moment is de raad met zomerreces. Het raadswerk ligt even stil, wat niet betekent dat de raadsleden alleen van de zon genieten. Politiek staat nooit stil, ook niet in Emmen. Maar er zijn in ieder geval geen vergaderingen....Lees verder »

Dit is een foto van bankbiljetten

Themapagina kadernota

06 juli 2012

De raadsvergadering van 5 juli stond voor een groot deel in het teken van de kadernota. In november 2011 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2012 vastgesteld. Halverwege het jaar maakt het college een voorlopige balans op van...Lees verder »

Dit is een foto van Douwe Douwstra

Ken uw commissielid

03 juli 2012

Douwe Douwstra is commissielid voor BGE. In een interview vertelt hij meer over zijn vele activiteiten naast het commissiewerk, het belang van goede verhoudingen in de raad en de sterke punten van de gemeente Emmen. Lees verder »

Dit is een afbeelding van burgemeester Bijl

Raad beveelt burgemeester aan voor herbenoeming

28 juni 2012

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 juni heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de aanbeveling om burgemeester Bijl te herbenoemen als burgemeester van de gemeente Emmen. Dit betekent dat als het aan de raad ligt,...Lees verder »

Dit is een foto van Arvid Lange

Ken uw commissielid

21 juni 2012

Arvid Lange is commissielid voor LEF! In een interview vertelt hij meer over zijn politieke achtergrond, het mooie van golfen en zijn wens de zwembaden in de dorpen dezelfde kansen te geven als het zwembad in Emmen.  Lees verder »

Dit is een foto van een joint

Tandje erbij

15 juni 2012

Hennepteelt in woningen komt regelmatig voor. Dit is illegaal en kan tot gevaarlijke situaties leiden, bijvoorbeeld brand. Tijdens de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van 14 juni kijken de commissieleden hoe de...Lees verder »

Dit is een foto van het vouwen van de was

Geen cowboys

13 juni 2012

Meedoen aan de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is geregeld dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en...Lees verder »

Dit is een foto van regendruppels

De pannekes worden nat

12 juni 2012

“Het regent, het regent, de pannekes worden nat”. Zo luidt de eerste regel van het bekende kinderliedje. In Emmermeer wordt er bij hevige regenval wel meer nat dan alleen dakpannen. Een groot gebied kan onder water komen te staan...Lees verder »

Dit is een foto van Harry de Jonge

Ken uw commissielid

05 juni 2012

Harry de Jonge is commissielid voor de SP. In een interview vertelt hij meer over zijn passie voor techniek, zijn politieke carrière en de sterke punten van de gemeente Emmen.Lees verder »

Dit is een foto van kapot glas

Vragen staat vrij

05 juni 2012

De gemeenteraad vergadert meestal één keer per maand. De raadsleden nemen dan besluiten over onderwerpen die op de agenda staan. Maar er worden ook andere zaken besproken. Een vast agendapunt is bijvoorbeeld het vragenhalfuur....Lees verder »

Raadsvergadering niet live uitgezonden

01 juni 2012

Als gevolg van een technische storing is er geen live-uitzending geweest van de raadsvergadering van 31 mei 2012. Lees verder »

Basisvoorwaarden voor fatsoen

22 mei 2012

Het bevorderen van het debat tijdens de raads- en commissievergaderingen. Dat is het doel van het initiatiefvoorstel om de raadzaal aan te passen. Nu is de raadzaal nog zo ingedeeld dat het college op een verhoging voor de raad...Lees verder »

Dit is een foto van een bruidspaar

Speels, transparant en vrolijk

16 mei 2012

Het gemeentehuis van Emmen bestaat uit twee delen: aan het Raadhuisplein en aan de Vreding. Beide gebouwen zijn met elkaar verbonden door het zogenaamde bruggebouw over de Hondsrugweg. Het bruggebouw is behoorlijk verouderd en...Lees verder »

Dit is een foto van de Hondsrugweg

Wiel niet opnieuw uitvinden

15 mei 2012

De drukke Hondsrugweg krijgt een tunnel van ongeveer 235 meter. De tunnel bestaat uit twee buizen met elk twee rijstroken en krijgt een unieke en duurzame verlichting. Hoe dat straks moet worden, zien de commissieleden in een...Lees verder »

Dit is een foto van Hans Hoek

Onder de loep

14 mei 2012

Hans Hoek is commissielid voor D66. In een interview vertelt hij meer over zijn verhuizing van Den Haag naar Drenthe, zijn hobby's en over de sterke punten van de gemeente Emmen. Lees verder »

Dit is een foto van voetbalschoenen

CO2 neutraal

02 mei 2012

De raadsvergadering van donderdag 26 april duurt lang. Zo lang zelfs, dat de vergadering pas de vroege vrijdagochtend is afgerond. Tijdens de vergadering is onder andere de Energienota uitgebreid aan de orde gekomen. De gemeente...Lees verder »

Dit is een foto van Rick Denkers

Ken uw raadslid

25 april 2012

Sinds kort zit Rick Denkers namens GroenLinks in de gemeenteraad. In een interview vertelt hij meer over zijn politieke carriere, zijn passie voor rugby en de sterke kanten van de gemeente Emmen. Lees verder »

Dit is een foto van vuur

Bundelen van krachten

16 april 2012

Vanaf 1 januari 2014 heeft Drenthe één regionale brandweer voor alle brandweertaken. Zo’n gezamenlijke brandweer is er niet zomaar. Daarom zijn de verschillende brandweercorpsen met de voorbereidingen begonnen. Zo ook de...Lees verder »

Dit is een foto van een windmolen

IJstijden

13 april 2012

De Hondsrug is een van de oudste gebieden van Nederland met een bijzondere natuur en cultuurhistorie. Om meer aandacht voor dit unieke gebied te krijgen, wordt de Hondsrug een Geopark. Tijdens de vergadering van de commissie...Lees verder »

Dit is een foto van bankbiljetten

Effect lastig te meten

11 april 2012

Elk jaar staat de Praktijkschool in Emmen uitgebreid stil bij de Tweede Wereldoorlog. En anderhalf jaar geleden tijdens het herdenkingsjaar hebben eerstejaarsleerlingen ook daadwerkelijk een bezoek gebracht aan Auschwitz. De...Lees verder »

Dit is een foto van Harko Naber

Ken uw commissielid

10 april 2012

Harko Naber is commissielid van de VVD. In een interview vertelt hij meer over zijn passie voor het fokken van koeien en paarden en de sterke en minder sterke kanten van de gemeente. Lees verder »

Dit is een foto van een sticker

Niet rustig bijkomen

02 april 2012

Een bomvolle raadzaal en ook de vide van het gemeentehuis –waar een groot beeldscherm staat- is goed gevuld tijdens de raadsvergadering van 29 maart. Veel thuiszorgmedewerkers zijn gekomen vanwege het bezuinigingsvoorstel...Lees verder »

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Nieuws