Nieuws

Leren van ervaring

04 mei 2010

Leren van ervaringen. Dat was het centrale thema van het tweedaagse werkbezoek van de gemeenteraad van Emmen op 21 en 22 augustus aan Noord-Brabant. Emmen staat aan de vooravond van het Atalantaproject: de centrumontwikkeling met...Lees verder »

Blikjes

Het leven zo snel mogelijk weer oppakken

28 april 2010

Hoe is het leven als verslaafde? Hoe voelt het als je geen dak boven je hoofd hebt? Dat en meer hoorden de raadsleden tijdens een werkbezoek aan opvangcentrum De Breehof in Nieuw-Amsterdam. Van het Leger des Heils en...Lees verder »

Bahco

Zicht geeft plicht

27 april 2010

Het bedrijventerrein van de gemeente Emmen, waar onder andere het Bargermeer valt, is bijna 1.600 voetbalvelden groot. Het is het grootste aaneengesloten bedrijventerrein in Noord-Nederland waar zo'n 12.000 mensen werken. Een...Lees verder »

Handenschudden

Of de resultaten zijn behaald

20 april 2010

De rekenkamercommissie van de gemeente Emmen bestaat uit drie raadsleden en vier externe leden. Elk jaar onderzoekt deze commissie een aantal onderwerpen. De rekenkamercommissie onderzoekt of de resultaten die de gemeenteraad...Lees verder »

Regendruppels

Als maar meer, meer, meer

15 april 2010

Met de steeds luider fluitende vogels, de stijgende temperaturen en de dagen die langer worden, lijkt de strenge winter alweer eeuwen geleden. Toch ligt de tijd van sneeuw en gladde wegen nog geen twee maanden achter ons. Dus is...Lees verder »

Deurbel

Kijken naar het soort aanvraag

15 april 2010

Hoofdmoot tijdens de vergadering van de commissie Samenleving van dinsdag 13 april is de Verordening maatschappelijk ondersteuning 2010. De vorige verordening is van juli 2008. Het college wil nu een aanpassing van die...Lees verder »

Burgemeester Bijl

Vijf nieuwe raadsleden

06 april 2010

Tijdens de extra raadsvergadering van 31 maart is het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders geinstalleerd. Vijf van de zes wethouders zijn uit de raad gekomen. Hun plekken in de raad zijn opgevuld door de eerstvolgenden...Lees verder »

Inwerkprogramma nieuwe raad

18 maart 2010

Bijna de helft van het aantal raadsleden van de nieuwe gemeenteraad van Emmen is nieuw. En raadslid word je niet zomaar, daar komt heel wat bij kijken. Vooral de komende maanden komt er veel informatie op de nieuwe raadsleden af....Lees verder »

Afscheid oude raad

12 maart 2010

Een volle raadzaal en veel mooie woorden tijdens de speciale raadsvergadering op dinsdag 9 maart waarin de gemeente Emmen afscheid heeft genomen van de oude raad. Na de vaststelling van het verslag van het onderzoek naar de...Lees verder »

Beediging raadsleden

Emmen heeft een nieuwe raad

12 maart 2010

"U heeft allemaal een bepaalde politieke achtergrond, maar ik hoop dat u allen met respect voor elkaar de belangen van de inwoners van de gemeente Emmen zult dienen. Het is geen probleem als het zakelijk soms botst, maar u...Lees verder »

Gitaar

Veiligheid is een basisrecht

23 februari 2010

Er is allerminst sprake van een saaie avond op donderdag 18 februari als de huidige gemeenteraad voor de allerlaatste gewone vergadering bij elkaar komt. Want na het vragenhalfuur volgt op initiatief van de VVD een...Lees verder »

Jeugdparlement

Grijze of zwarte pakken

16 februari 2010

‘In de gemeenteraad zitten allemaal oude mensen. Vooral mannen in grijze of zwarte pakken met stropdas'. Dat is één van de stellingen waar leerlingen van het Drenthe College tijdens een bezoek aan het gemeentehuis op maandag 15...Lees verder »

Bezoekers van de Emco

Emco medewerkers op bezoek

04 februari 2010

Donderdag 4 februari hebben 25 EMCO-medewerkers als onderdeel van hun opleiding Burgerschap bij het Drenthe College een bezoek gebracht aan het gemeentehuis in Emmen. Aanleiding voor het bezoek zijn de gemeenteraadsverkiezingen...Lees verder »

Bankbiljetten

Overhaast

02 februari 2010

Besteedt de gemeente uw belastinggeld goed? Wie controleert dat? De gemeenteraad van Emmen heeft een paar jaar geleden de rekenkamercommissie ingesteld om daar onderzoek naar te doen. Elk jaar onderzoekt deze commissie een aantal...Lees verder »

Toetsenbord

Voor de volle 100 procent

19 januari 2010

Op steeds meer terreinen werkt de gemeente Emmen samen met buurgemeenten Borger-Odoorn en Coevorden bijvoorbeeld op ict-gebied. Met de samenwerking willen de gemeenten de dienstverlening naar de inwoners verbeteren en kosten...Lees verder »

Anti-discriminatie

14 januari 2010

Op de agenda van de commissie Samenleving van 12 januari staan twee grote onderwerpen. Een daarvan gaat over de antidiscriminatievoorziening wat sinds kort wettelijk verplicht is. De gemeente Emmen heeft al een aantal jaren een...Lees verder »

Kinderen

Al spelend kennismaken

14 januari 2010

Wie weten nu beter wat in een buurt of wijk leeft dan de mensen die daar wonen? Daarom is de gemeente Emmen een groot voorstander van het ‘wijkeigenaarschap' waar ze bewoners laat meedenken en meebeslissen over wat in hun...Lees verder »

Stemmen in Emmen

07 januari 2010

De gemeente Emmen is begonnen met een campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Doel van de campagne ‘stemmeninemmen.nl' is zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen. Inwoners uit de gemeente Emmen hebben in...Lees verder »

vuilniszakken

Sterke schouders

22 december 2009

Een overvol vragenhalfuurtje tijdens de laatste raadsvergadering van 2009. Zo wil de PvdA weten of het college geld beschikbaar wil stellen voor de herbouw van de kinderboerderij in Zwartemeer en is GroenLinks benieuwd of er meer...Lees verder »

Giraf

Verder bouwen

02 december 2009

Het centrumproject Atalanta beheerst de agenda van de commissie Bestuur, Middelen & Economie. De commissie komt in november daarom een extra keer bij elkaar om te praten over het eerste rapport van adviesbureau Twijnstra...Lees verder »

Spoed is spoed

26 november 2009

Wat gebeurt er allemaal in de gemeente Emmen op het gebied van wonen, milieu, bodem, lucht en water en wat zijn de plannen voor de toekomst? Dat staat onder andere in het meerjarenontwikkelingsplan stedelijke vernieuwing dat in...Lees verder »

bus

Realistisch en haalbaar

26 november 2009

De vergadering van de commissie Samenleving op 24 november begint met een presentatie van een rapport van de KNVB die de behoeften heeft onderzocht van voetbalverenigingen aan accommodaties en speelvelden. Op basis van dit...Lees verder »

Raadsleden helpen jongeren

17 november 2009

Een gezellige drukte op het gemeentehuis op 12 november. Zo'n 65 vmbo leerlingen van het Carmelcollege, Esdalcollege en Hondsrugcollege zijn uitgenodigd om een dagje mee te doen met het ‘jeugdparlement'. In groepjes gaan de...Lees verder »

Welkome aanvulling

04 november 2009

Het verbeteren van het gescheiden inzamelen van afval, een klimaatbestendig watersysteem en het streven naar een duurzame samenleving. Zo maar enkele onderwerpen die in de ‘milieuagenda 2009-2012' worden behandeld. Maar de SP...Lees verder »

De eerste overheid

19 oktober 2009

Welke taken liggen bij de provincie en wat is de rol van de gemeenten in Drenthe? Dat is de laatste tijd een onderwerp van gesprek. De provincie geeft in de nota ‘Amen is geen Amsterdam' haar visie op dit onderwerp. Tijdens de...Lees verder »

Vakmanschap

16 oktober 2009

Hulde voor Ellen Backx tijdens de commissie Samenleving op 13 oktober. De studente van de opleiding Verpleegkunde van het Drenthe College heeft in het Canadese Calgary de vierde plaats behaald op de WorldSkills, de...Lees verder »

Onvoldoende begraafplaatsen

14 oktober 2009

De gemeente telt steeds meer ouderen en ook het aantal inwoners groeit. Dat heeft verschillende gevolgen. Eén daarvan is dat er over een paar jaar onvoldoende begraafplaatsen zijn. Tenminste, als de gemeente niets doet. Dat is...Lees verder »

Achter de schermen

29 september 2009

Joliene Wijngaard uit Emmen is 19 jaar en moet binnenkort beslissen wat ze gaat studeren. Politiek lijkt haar wel wat. Om te kijken of het echt iets voor haar is, heeft ze zich samen met haar vader aangemeld als ‘gast van de...Lees verder »

Eindeloze mogelijkheden

29 september 2009

De digitale mogelijkheden zijn eindeloos. Ook de gemeenteraad van Emmen kan hiervan profiteren. De plannen liegen er niet om. Een doorontwikkeling van deze huidige site, digitale voorzieningen zoals e-readers en audio- en/of...Lees verder »

Ondernemend bedrijf

17 september 2009

Nu nog werken mensen met een arbeidshandicap uit Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn bij de EMCO. Het uitgangspunt van de vernieuwde Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is dat iedereen meedoet en gelijk wordt behandeld. Voor mensen...Lees verder »

Van kwantiteit naar kwaliteit

13 september 2009

Tijdens de eerste commissievergadering na de zomerstop - die van de commissie Wonen & Ruimte - is de agenda behoorlijk vol. Een van de onderwerpen op maandag 7 september aan bod komt, is een nota met plannen voor het...Lees verder »

Taboe doorbreken

13 september 2009

De leden van de raadscommissie Samenleving van dinsdag 8 september praten met name over twee onderwerpen. Het stopzetten van de subsidie voor Icare voor wat betreft de mantelzorgondersteuning en wat de gemeente wil doen om mensen...Lees verder »

Gemeente zoekt nieuwe accountant

04 september 2009

De raad zoekt een nieuwe huisaccountant en daarom is een aanbesteding begonnen. Inmiddels hebben drie accountantskantoren een offerte ingediend. De Auditcommissie heeft op basis van de offertes twee kantoren uitgenodigd een...Lees verder »

Sportieve raadsleden

06 augustus 2009

Zes sportieve leden van de gemeenteraad van Emmen fietsen zaterdag 29 augustus mee met de toerversie van de Vuelta. De meeste raadsleden rijden dan een tocht van 60 kilometer. Het parkoers dat de raadsleden rijden is grotendeels...Lees verder »

Keuzes maken

02 juli 2009

Zijn de plannen van de begroting 2009 die de raad in november vorig jaar heeft goedgekeurd nog haalbaar? In de kadernota die tijdens de raadsvergadering van 25 juni op de agenda staat, maakt het college de voorlopige balans op....Lees verder »

Risicomanagement grote projecten

17 juni 2009

Op 17 juni 2009 werd een workshop "risicomanagement grote projecten" in de raadszaal gehouden. Niet verwonderlijk, want het grootste project in de Emmer geschiedenis, staat op de vooravond om in uitvoering te worden...Lees verder »

Cement

04 juni 2009

Belangrijk onderwerp tijdens de vergadering van de commissie Samenleving op 2 juni is de kadernota Cultuur 2009-2012. Dat was wel nodig ook, want de vorige nota stamt nog uit 1992. In de kadernota Cultuur 2009-2012 beschrijft het...Lees verder »

Toekomst met perspectief

04 juni 2009

‘Vertrouwen moet verdiend worden'. Dat is de titel van het rapport waarin de interim-directeur van de EMCO zijn indruk van de organisatie geeft en beschrijft welke dingen verbeterd kunnen worden. Met het doorvoeren van een aantal...Lees verder »

Veel eensgezindheid

03 juni 2009

Bij de meeste onderwerpen waar de raadsleden tijdens de vergadering van 28 mei een beslissing over moeten nemen, zijn de aanwezige raadsleden het unaniem eens. Zoals over de plannen voor het bedrijvenpark De Tweeling in...Lees verder »

Hulp bij schulden

18 mei 2009

Steeds meer mensen hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Mede door de economische crisis kloppen ook in de gemeente Emmen meer mensen aan voor hulp bij schulden, bijna 100 per maand! In de commissie Bestuur, Middelen...Lees verder »

Bol als blikvanger

14 mei 2009

Wat nu nog een hagelwit stalen omslagvat is, moet straks een echte blikvanger zijn. Tenminste, als het aan de Stichting Living Industry ligt. Kunstenaars uit binnen- en buitenland moeten de gasbol namelijk omtoveren tot een...Lees verder »

Oud en nieuw

13 mei 2009

Hoewel veel mensen tegenwoordig gebruik maken van Marktplaats.nl om gebruikte spullen te kopen en verkopen, zijn kringloopwinkels nog steeds populair. In Emmen is dat Het Goed. In de commissievergadering Wonen & Ruimte van 11...Lees verder »

Winkelbelevenis

11 mei 2009

"Indrukwekkend", vat raadslid Henk Boers (PvdA) zijn mening over de Famila supermarkt samen. Ook Frouke van Wieren (CDA) is helemaal enthousiast over de supermarkt: "Wat een keuze, het is echt een...Lees verder »

Over sport en cultuur

06 mei 2009

Woensdag 13 mei om 19.30 uur organiseert de gemeenteraad een speciale bijeenkomst in de raadzaal met als thema ‘sport & cultuur'. Op de agenda staan presentaties over CQ, de Vuelta en de gasbol. De themabijeenkomst is vrij...Lees verder »

CSI in de raad

27 april 2009

Aangifte bij de politie, het tonen van foto's als bewijsmateriaal en het oproepen van een getuige. Het laatste deel van de raadsvergadering van 23 april heeft wel wat weg van CSI. Het draait allemaal om een onderwerp waar BGE het...Lees verder »

Economische crisis op de agenda

15 april 2009

De economische crisis raakt alles en iedereen. Ook de gemeente Emmen. Daarom hebben de meeste onderwerpen op de agenda van de raadscommissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van donderdag 9 april te maken met dit...Lees verder »

Politici over vrijheid

14 april 2009

Raads- en collegeleden van de gemeente Emmen hebben op een aantal basisscholen in de gemeente gastlessen over vrijheid. De gastlessen zijn gegeven in het kader van de Dag van de Vrijheid van 5 mei en hadden als thema ‘vrijheid...Lees verder »

Verkeersituatie centraal

08 april 2009

Verkend hebben ze het al, het gebied bij het Amsterdamsche Veld waar straks wolven, beren en elanden moeten lopen. Tijdens een werkbezoek eind maart hebben de commissieleden meer gehoord over de plannen van het bedrijf...Lees verder »

Over sociale werkvoorziening

31 maart 2009

Nu nog werken mensen met een arbeidshandicap bij de EMCO. Het uitgangspunt van de vernieuwde Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is dat iedereen meedoet en gelijk wordt behandeld. Dit onderwerp is uitgebreid aan bod gekomen tijdens...Lees verder »

De paden op, de lanen in

27 maart 2009

De paden op, de lanen in: raadsleden op werkbezoek in Erica. Gehuld in warme kleding en met kaplaarzen wandelen ze door een deel van het Amsterdamsche Veld waar straks wolven, beren en elanden moeten lopen. Het bedrijf...Lees verder »

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Nieuws