Welkom bij de commissievergadering

26 april 2011
Klik om te vergroten

Binnenkort is het weer raadscommissieweek. Leden van een raadscommissie weten veel over bepaalde onderwerpen. Ze geven de uitkomsten van de vergadering met adviezen en meningen door aan de eigen partij. Dit vormt de basis voor de bespreking van raadsvoorstellen in de raadsvergadering, twee weken later. Deze maand is er een extra vergadering van de commissie Bestuur, Middelen & Economie op 18 mei. Het complete programma voor deze periode luidt:

Commissie Wonen & Ruimte: 9 mei om 19.30 uur

Een uitgebreide agenda voor de commissie Wonen & Ruimte met maar liefst zeven bestemmingsplannen en een voorstel voor het herstel van de winterschade aan wegen. Daarnaast praten de commissieleden over de energienota en een initiatief over de invoering van het DIFTAR-systeem (verkeerssituatie Klazienaveen gaat niet door).

Commissie Samenleving: 10 mei om 19.30 uur

Tijdens deze vergadering praten de commissieleden onder andere over de Lokale Educatieve Agenda en de conceptbegroting van de GGD. Aan het begin van de vergadering krijgen de leden een presentatie over de Wajong.

Commissie Bestuur, Middelen & Economie: 12 mei om 19.30 uur

Op de agenda van de commissie Bestuur, Middelen & Economie staan onder andere de herontwikkeling van de Vreding, de kaders voor corporate communicatie, de ontwerpbegroting van de veiligheidsregio Drenthe en een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Extra commissie Bestuur, Middelen & Economie: 18 mei om 19.30 uur

Deze extra vergadering staat geheel in het teken van de jaarstukken, oftewel de jaarrekening, het jaarverslag (inclusief het sociaal jaarverslag) 2010.

Inspreken

Tijdens commissievergaderingen kunt u ‘inspreken’. Dit betekent dat u uw mening kunt geven over een bepaald onderwerp. Meer weten over het inspreekrecht? Kijk dan op deze site of neem contact op met de griffie.

U bent van harte welkom!

De complete en meest actuele agenda’s vindt u op deze site. De vergaderingen worden gehouden in de raadzaal en zijn openbaar. U bent dus van harte welkom! U kunt zich melden bij receptie ‘Vreding', Vreding 5 in Emmen. De vergaderingen zijn ook vanuit huis te volgen via deze site.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Welkom bij de commissievergadering