Slootje springen

31 mei 2011
Klik om te vergroten

Wat is er allemaal gebeurd in de gemeente Emmen in 2010? Dat is te lezen in het uitgebreide jaarverslag dat is besproken tijdens de raadsvergadering van 26 mei. Onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening: het financiële eindverslag over het afgelopen jaar. Daarin is te lezen dat de gemeente Emmen 2010 heeft afgesloten met een tekort van 4,4 miljoen euro. Dit komt vooral door de gevolgen van de economische crisis.

Werkgelegenheid beste middel

De PvdA spreekt haar zorgen uit over de resultaten, maar vindt de lijn die het college heeft ingezet om de lokale economie te stimuleren ook de komende jaren gevolgd moet worden. Werkgelegenheid is het beste middel. Verder moet er geld beschikbaar blijven voor veiligheid en leefbaarheid. Het CDA benadrukt het belang van eerlijke communicatie naar de inwoners. Meld ook de zaken waar hard aan is gewerkt, maar die niet zijn gelukt en benoem onderwerpen waar we als gemeente geen invloed op hebben. Wakker Emmen is ontevreden over de communicatie. De gemeente heeft voor 31,7 miljoen euro uit de reserves geput. Dit baart de partij zorgen.

Doe vandaag

De VVD is het met Wakker Emmen eens dat de jaarstukken beter moeten worden gepresenteerd. Er is nu geen balans tussen inkomsten en uitgaven. De VVD staat wel achter het gevoerde beleid en gaat ervan uit dat het tekort een incident is. ‘Denk aan morgen, doe vandaag’, meent D66. De partij heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel en benadrukt het belang van de Erkende Overlegpartners. De DOP is erg tevreden met het resultaat van de EMCO-groep. Volgens LEF! zijn niet alle dingen op visie gebaseerd: het plan voor een grote vlinder op de rotonde bij Klazienaveen is bijvoorbeeld weggegooid geld. GroenLinks wijst op de leegstand op bedrijventerreinen. Wanneer gaat het roer om en kijkt de gemeente naar duurzame bedrijventerreinen? BGE ziet graag een aparte post ‘inhuur derden’ in de begroting. De ChristenUnie pleit tenslotte voor een goede maandelijkse sturing op de begroting en de uitputting daarvan. Het stijgende ziekteverzuim onder de ambtenaren baart de partij zorgen.

Wel realistisch blijven

Na de uitgebreide bespreking van de jaarstukken praten de raadsleden verder over het voorliggende bestuursakkoord tussen het Rijk, de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en een aantal andere partijen. Eigenlijk zijn alle fracties het eens: het akkoord heeft veel goede punten, maar het gedeelte over de sociale zekerheid is onacceptabel. Zoals burgemeester Bijl het zegt: “natuurlijk weten we dat er bezuinigd moet worden, maar bij de huidige plannen is het financiële risico voor onze gemeente enorm. Als iemand tegen mij zegt dat ik over een sloot van vier meter moet springen, ga ik hard trainen en lijnen. Dan maak ik misschien een kans. Maar moet ik over een sloot van tien meter springen, zou ik het wereldrecord moeten verbeteren. We moeten wel realistisch blijven.”

Meer weten?

Wilt u weten wat er nog meer in deze raadsvergadering is besproken? U kunt opnames van de vergadering terugzien via deze site. U kunt hier de hele vergadering bekijken, maar ook selecteren op onderwerp en spreker.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Slootje springen