Meters maken

16 juni 2011
Dit is een foto van een aantal kinderen in het zwembad Klik om te vergroten

Met sporten voel je je goed. Zowel geestelijk als lichamelijk. Daarom wil de gemeente Emmen zorgen voor een breed sportaanbod voor haar inwoners. Met aantrekkelijke sportevenementen en goede, bereikbare voorzieningen. In de commissie Samenleving van 15 juni praten de commissieleden over de kadernota Sportbeleid waarin het college beschrijft hoe ze hier de komende jaren invulling aan wil geven.

Moeilijk meetbaar

Wakker Emmen onderschrijft het uitgangspunt om meer mensen aan het sporten te krijgen en is benieuwd welke acties daaraan bij kunnen dragen. De doelen in de nota zijn moeilijk meetbaar. Dat vindt het CDA ook. De partij vraagt zich af of de wens het sportbudget te verruimen wel realistisch is. Maak keuzes, adviseert de ChristenUnie. Nu willen we heel veel. Dat kan een valkuil zijn, vooral gezien het beperkte budget. Kies een aantal speerpunten waar je meters op kunt maken. D66 is blij met de inzet van de combinatiefunctionarissen en de plannen voor extra multifunctionele sportvelden. LEF! proeft eensgezindheid in de commissie over de ambities voor de sport, maar vraagt zich af hoe dat straks gaat bij de bespreking van de kadernota wanneer de raad keuzes moet maken. PvdA vindt dat er niet bezuinigd mag worden op sport. De SP vindt de nota erg uitgebreid en is bang dat kleinschalige initiatieven worden ondergesneeuwd. GroenLinks vindt dat de gemeente zich met name moet richten op de breedtesport. De VVD denkt dat een verzelfstandiging van de afdeling sport geld kan besparen.

Golf van lintjes

Later op de avond buigen de commissieleden zich over een ander belangrijk aandachtspunt binnen het gemeentelijke beleid: jongeren en in het bijzonder het jeugdlintje. Op initiatief van het CDA komt het college nu met een voorstel voor zo’n lintje voor jongeren tussen 6 en 18 jaar bij bijzonder positief gedrag. D66 vraagt zich af of de jongeren betrokken zijn bij dit voorstel. GroenLinks en de SP zijn niet zo’n voorstander van lintjes, maar kunnen zich uiteindelijk wel in het idee vinden. BGE heeft geen behoefte aan een golf van lintjes. De VVD is het daarmee eens, ook in het kader van de bezuinigingen. Het moet echt iets bijzonders blijven. De PvdA vindt het idee waardevol, maar pleit wel voor een evaluatie naar twee jaar.

Meer weten?

Wilt u weten wat er nog meer in deze commissievergadering is besproken? U kunt opnames van de vergadering terugzien via deze site. U kunt hier de hele vergadering bekijken, maar ook selecteren op onderwerp en spreker.


Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Meters maken