Uitstel van executie

20 juni 2011
Dit is een foto van een voetbal Klik om te vergroten

De gemeente bezit grond. Deze grond kan de gemeente bijvoorbeeld zelf gebruiken -om wegen aan te leggen of panden neer te zetten- of te verkopen. De gemeente kan ook besluiten nieuwe grond te kopen, bijvoorbeeld op plekken die van strategisch belang zijn. Hoe de gemeente de komende jaren met dit soort zaken om wil gaan, staat beschreven in de kadernota grondbeleid die wordt besproken in de commissie Bestuur, Middelen & Economie van 16 juni.

Rundedal

De meeste commissieleden vinden het een heldere nota die aansluit op de uitgangspunten die de raad eerder heeft vastgesteld. Wakker Emmen vindt dat de gemeente alle energie in de huidige vastgoedlocaties moet steken. Luister naar de vraag en stem daar het aanbod op af. De DOP vraagt zich af hoe realistisch de doelen uit de kadernota zijn. LEF! en de PvdA zijn van mening dat er zo snel mogelijk een plan voor het Rundedal moet komen. Verder benadrukt de PvdA het belang van kennis en kunde binnen de ambtelijke organisatie op het gebied van grondbeleid. Daar mag niet op worden bezuinigd. Het CDA vraagt zich af of de nota nog wel actueel is.

Pijnlijke keuzes

Ander agendapunt is het Stationbedrijf Emmen bv. Dit bedrijf beheert en exploiteert het Univéstadion en verhuurt dit aan voetbalclub FC Emmen. Doordat het stadionbedrijf vrijwel geen andere huurinkomsten heeft, is de huur voor de voetbalclub erg hoog. FC Emmen kan die huur niet opbrengen waardoor het stadionbedrijf in de financiële problemen komt. Het stadionbedrijf vraagt de gemeente uitstel van betaling. BGE en Wakker Emmen gaan daarmee niet akkoord. Dat is ‘een verkeerd signaal’ volgens Wakker Emmen. In 2005 heeft de voetbalclub al hulp gehad en het stadionbedrijf heeft zeven jaar de tijd gehad een multifunctionele invulling te vinden. De meeste andere partijen zijn het daar niet mee eens. In 2005 was de situatie anders. D66 vindt dat de schuld niet bij FC Emmen moet worden gelegd. De voorwaarden die de gemeente nu aan de voetbalclub stelt, zijn zeer streng. DOP zegt dat de gemeente pijnlijke keuzes niet vooruit moet schuiven. De ChristenUnie is benieuwd naar de vooruitzichten bij steun. Is het uitstel van de executie?

Meer weten?

Wilt u weten wat er nog meer in deze commissievergadering is besproken? U kunt opnames van de vergadering terugzien via deze site. U kunt hier de hele vergadering bekijken, maar ook selecteren op onderwerp en spreker.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Uitstel van executie