Onder de loep: het presidium

4 juli 2011
Dit is een foto van het presidium Klik om te vergroten

Een keer per vier jaar mag u uw stem uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. U kiest dan een nieuwe gemeenteraad. De raadsleden kiezen daarna de wethouders. De gemeenteraad is de baas van de gemeente. Raadsleden hebben drie taken. Ze vertegenwoordigen u als inwoner, bepalen in grote lijnen het beleid, en controleren of de burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoeren. Burgemeester en wethouders, oftewel het college, zorgen voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

Vergaderingen

De raadsleden en het college vergaderen regelmatig. De laatste donderdag van de maand is er meestal een raadsvergadering. Dan bepalen de raadsleden of voorstellen van het college uitgevoerd kunnen worden. Ter voorbereiding op deze raadsvergadering zijn er maandelijks ook drie commissievergaderingen. In zo’n commissievergadering praten specialisten van de verschillende partijen uitgebreid over de voorstellen. Op de agenda’s van de raads- en commissievergaderingen staan veel vergaderstukken. Maar wie bepaalt nu eigenlijk wat er op de agenda komt? Daarover praten we met Gert Horstman, voorzitter van het presidium.

Goedemorgen Gert, wat is het presidium eigenlijk?
“Het presidium is een onafhankelijke agendacommissie van de raad. Wij komen meestal twee keer per maand bij elkaar en kijken dan welke onderwerpen op de agenda’s van de raads- en commissievergaderingen komen. Dat zijn trouwens wel conceptagenda's. Bij aanvang van een vergadering moeten de leden de agenda officieel vaststellen.”

Hoe bepalen jullie welke stukken op de agenda komen?
“De ambtelijke organisatie bereidt in opdracht van het college voorstellen voor. Zodra het college deze voorstellen heeft goedgekeurd, biedt ze deze bij ons aan. Wij bekijken vervolgens welke voorstellen wanneer in welke commissie kunnen worden besproken. Daar zitten voorstellen bij waar de raad over moet beslissen, bijvoorbeeld een verordening. Zo'n voorstel komt dan na bespreking in een commissie–eventueel na aanpassingen- weer terug op de agenda van de raad. Over andere voorstellen hoeft de raad niet te beslissen maar kan men wel een mening geven. Dit soort voorstellen worden dan alleen in een commissie besproken.”

Wie zitten er nog meer in het presidium?
“In het presidium zitten de voorzitters van de drie raadscommissies, de voorzitter van de raad –dat is burgemeester Bijl- en de vicevoorzitter van de raad. Dat ben ik. En ook de griffier maakt er onderdeel van uit. Hij heeft een belangrijke rol in de ondersteuning.”

Maar dat betekent dat niet elke politieke partij in het presidium zit. Gaat dat wel goed?
“Jazeker. We zijn een onafhankelijke agendacommissie. Natuurlijk zijn de drie commissievoorzitters en ikzelf raadsleden en dus lid van een politieke partij, maar dat mag in het presidium geen rol spelen. We moeten blind op elkaar kunnen vertrouwen en een eenheid vormen, ongeacht de politieke achtergrond. Dat geldt overigens ook bij het voorzitten van een vergadering.”

Is dat niet moeilijk, je hebt als raadslid toch je eigen mening?
“Nee, dat gaat prima. Maar voorzitten is soms wel lastig. Dat wordt nogal eens onderschat. Iedere voorzitter heeft zijn of haar eigen werkwijze en eigenaardigheden. Dat geldt natuurlijk ook voor de raads- en commissieleden. Soms loopt dat niet lekker. In het presidium kijken we daarom altijd even terug op vergaderingen zodat we van de ervaringen kunnen leren. We hebben onlangs ook een voorzitterstraining gevolgd. Ik denk dat het belangrijk is dat we dicht bij de basis blijven: respect voor elkaar hebben en houden.”

Hebben de leden van het presidium nog andere taken?
“Naast het vaststellen van de agenda en het voorzitten van vergaderingen zijn we ook een schakel tussen de raad en het college als het gaat om de werkwijze tijdens vergaderingen. Uiteindelijk beslissen de fractievoorzitters van de politieke partijen als er dingen veranderd moeten worden. Die vormen samen de ‘Werkwijze Raad’, maar het presidium doet daar meestal voorbereidend werk voor.”

Dat is een behoorlijke klus. Heeft u nog wel vrije tijd?
“Haha, nou ik heb nog wat vrije uurtjes over, maar het werk als raadslid én lid van het presidium slokt veel tijd op. Je moet er daarom plezier in hebben. Maar dat zit bij mij wel goed.”

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Onder de loep: het presidium