Geen hallelujaverhaal

14 september 2011
Dit is een foto van het centrum van Emmen Klik om te vergroten

Een bestemmingsplan geeft een recht om een bepaald gebied te ontwikkelen, geen plicht. Dat benadrukt de wethouder tijdens de bespreking van het bestemmingsplan ‘Willinkplein Zuid’ tijdens de commissie Wonen & Ruimte van 12 september als een aantal partijen zich afvraagt of het stuk niet te vroeg op de agenda staat. Begin oktober beslist de raad namelijk pas over DPE Next (het nieuwe dierenpark) en dit bestemmingsplan maakt volgens hen onderdeel uit van de centrumontwikkeling.

Slimme ideeën

De wethouder legt uit dat een bestemmingsplan in grote lijnen de gewenste ontwikkeling weergeeft. In een later stadium worden de details verder uitgewerkt. Zo wordt pas na de architectenselectie bekend hoe het gebouw er precies uit komt te zien. De wethouder belooft de omwonenden goed op de hoogte te houden. Dat is namelijk een van de bezwaren van een aantal bewoners van de Myriadeflat: ze vinden de communicatie tot dusverre onvoldoende. Twee bewoners hebben als inspreker ook andere zorgen geuit: ze zijn onder andere bang voor geluids- en stankoverlast, fijnstof en onveiligheid in de parkeergarage. De meeste partijen begrijpen de zorgen en roepen de wethouder op goed te overleggen met de omwonenden en zoveel mogelijk zorgen weg te nemen. D66 vindt dat de omwonenden verschillende slimme ideeën hebben. Ga daar zorgvuldig mee om. Hoewel de ChristenUnie de reacties van de omwonenden begrijpt, hoort het volgens de partij wel bij wonen in een centrum waar de omgeving regelmatig verandert.

Krimp

Wonen staat ook centraal bij de bespreking van het jaarverslag wonen 2010. In het verslag staat wat de gemeente het afgelopen jaar op het gebied van wonen heeft gedaan. Ook worden de ontwikkelingen voor de woningmarkt voor het eerste kwartaal van 2011 beschreven. Dat is volgens het CDA geen ‘hallelujaverhaal’. Net als het landelijke beeld zijn ook de vooruitzichten voor Emmen niet rooskleurig. De PvdA vindt de leegstand in de nieuwbouw zorgelijk. Volgens LEF! is het grootste probleem dat starters moeilijk aan een geschikte woning kunnen komen. De SP zegt dat voor de meeste starters een huurwoning de enige mogelijkheid is en dat het lang duurt om voor een huurwoning in aanmerking te komen. Er zijn wel voldoende huurwoningen, meent Wakker Emmen. De leegstand in Emmen is zelfs aan de hoge kant. BGE is bang dat veel jeugd naar Duitsland trekt omdat de bouwgrond daar een stuk goedkoper is. Volgens de wethouder is er sinds anderhalf jaar sprake van krimp van het aantal inwoners in de gemeente. Dit heeft ook gevolgen voor de woningmarkt.

Meer weten?

Wilt u weten wat nog meer in deze commissievergadering is besproken? U kunt opnames van de vergadering terugzien via deze site. U kunt hier de hele vergadering bekijken, maar ook selecteren op onderwerp en spreker.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Geen hallelujaverhaal