Sprankelen van eigen verantwoordelijkheid

18 oktober 2011
Dit is een foto van bankbiljetten Klik om te vergroten

Subsidies tot 10.000 euro verlenen op basis van vertrouwen en achteraf steekproefsgewijs controleren. Dat staat in de nieuwe Algemene Subsidieverordening die wordt besproken in commissie Bestuur, Middelen & Economie van 13 oktober. Te vrijblijvend, vindt Wakker Emmen, die pleit voor een strengere controle op de kleinere subsidies. De VVD en D66 kunnen zich daarin vinden. Het CDA vraagt zich af welke sancties volgen als bij controle blijkt dat organisaties de regels niet volgen. Volgens de PvdA komen de subsidieverzoeken nu via verschillende wegen binnen. Is het niet makkelijk één subsidieloket voor alle aanvragen op te richten?

Effect van regelingen

Later die avond praten de commissieleden over het participatie- en re-integratiebeleid. Het Rijk bezuinigt de komende jaren fors op de sociale zekerheid. Dit heeft dus ook gevolgen voor de gemeente Emmen die binnen het beperkte budget mensen met een uitkering zoveel mogelijk kansen wil bieden. Dit wil de gemeente onder andere bereiken door te zorgen voor meer betaald werk voor mensen met een uitkering en meer beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. De stukken sprankelen inderdaad van de eigen verantwoordelijkheid, vindt de ChristenUnie, maar vergeet de zwakke groepen niet. Wakker Emmen waarschuwt het college de mensen niet in hokjes te stoppen. Volgens BGE kan de gemeente wel van alles willen, maar het valt of staat bij voldoende werk. De VVD vraagt zich af of de ambities haalbaar zijn. De PvdA en het CDA zijn benieuwd naar het effect van de regelingen voor minima. Werken die belemmerend voor het zoeken naar een betaalde baan? In de beleving van de SP ademt het beleid op onderdelen wantrouwen uit.

Meer weten?

Wilt u weten wat er nog meer is besproken? U kunt opnames van de vergadering terugzien via deze site.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Sprankelen van eigen verantwoordelijkheid