Koesteren

2 november 2011
Dit is een foto van bankbiljetten Klik om te vergroten

Vrijwilligers moet je koesteren en zo weinig mogelijk belasten met administratieve handelingen. Daarom wil de gemeente met de nieuwe Algemene subsidieverordening ook de lastendruk verlagen voor organisaties die subsidies tot 10.000 euro krijgen. Uitgangspunt is dat de subsidie wordt verleend op basis van vertrouwen met af en toe een controle. De raadsleden nemen ruim de tijd voor de bespreking van deze verordening tijdens de vergadering van 27 oktober. De meeste partijen kunnen zich vinden in de uitgangspunten van de verordening. Wakker Emmen en de VVD laten een ander geluid horen: iedereen die gemeenschapsgeld krijgt, moet zich verantwoorden voor de uitgaven. Hoe laag het bedrag ook is. Volgens de VVD hoeft dat niet zo ingewikkeld: een brief met verklaring is voldoende.
De SP wil een aanvulling op het voorstel. Geen subsidies meer voor organisaties waarvan de bestuurders meer verdienen dan de ‘premier’-norm. De wethouder noemt het idee sympathiek, maar legt uit dat dit in de praktijk ten koste kan gaan van goede initiatieven. Het college zegt toe de suggestie in de vorm van een motie over te nemen en kijkt hoe ze dit idee in de verordening kan inpassen.

Niemand aan de kant

In de subsidieverordening staat gedetailleerd beschreven hoe de gemeente met subsidieaanvragen om wil gaan. Bij een volgend agendapunt gaat het juist om een globale beschrijving: het raadsvoorstel over het participatie- en re-integratiebeleid: een zogenaamde Kadernota. Hierin beschrijft het college in grote lijnen hoe men mensen met een uitkering zoveel mogelijk kansen wil bieden. En dat is geen makkelijke opgave, want het Rijk bezuinigt de komende jaren fors op de sociale zekerheid. Daarom wil de gemeente Emmen zorgen voor meer betaald werk voor mensen met een uitkering en meer beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Uitgangspunt is en blijft in ieder geval dat niemand aan de kant blijft staan. De raadsleden kunnen zich vinden in de uitgangspunten van het raadsvoorstel. Het college gaat nu aan de slag met een nadere uitwerking van de plannen. Deze uitwerking komt in december terug in de raad.

Meer weten?

Wilt u weten wat er nog meer is besproken? U kunt opnames van de vergadering terugzien via deze site.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Koesteren