Mondig genoeg

23 december 2011
Dit is een foto van een rondwandeling door een wijk Klik om te vergroten

Bloemen en felicitaties voor het nieuwste Emmense raadslid. Tijdens de laatste raadvergadering van 2011 is Ben Greevink uit Emmer-Compascuum geïnstalleerd als raadslid voor Wakker Emmen. En na het officiële gedeelte mag hij gelijk aanschuiven bij de vergadering. Toevallig krijgt Ben een rustige start: omdat verschillende bespreekstukken uiteindelijk als hamerstuk worden vastgesteld, is de vergadering binnen twee uur afgelopen.

Gelijkwaardigheid

De raadsleden staan het langste stil bij de ‘Verordening op de Overlegstructuren’, oftewel: hoe gaat de gemeente om met de Erkende Overlegpartners (EOP’s). In hun reactie gaat het CDA kort in op de geschiedenis van de EOP’s. De gemeente kent al sinds 1978 een vorm van erkende overlegpartners. In het begin hebben drie dorpen een dorpsraad. Nu, ruim veertig jaar later, zijn er maar liefst 34 EOP’s. Vroeger vergaderden de EOP’s tenminste zes keer per jaar. In de nieuwe verordening staat dat een EOP minimaal één keer per jaar een openbare vergadering moet houden. Dat is te weinig, meent het CDA. Zo worden de inwoners te weinig betrokken. De partij is voorstander van minimaal twee openbare vergaderingen per jaar. Wakker Emmen en DOP zijn het daarmee eens. Volgens Wakker Emmen is de drempel voor het bijwonen van een vergadering lager dan het sturen van bijvoorbeeld een mail naar de voorzitter. LEF! en de ChristenUnie vinden dat inwoners mondig genoeg zijn om bij de EOP’s aan de bel te trekken. Verplicht vaker vergaderen doet afbreuk aan het uitgangspunt van gelijkwaardigheid. De PvdA sluit zich daarbij aan. De basis is vertrouwen hebben in elkaar. De verordening wordt uiteindelijk zonder wijziging aangenomen.

Moties

De vergadering eindigt met de bespreking van twee ingediende moties. D66 vraagt het college om inzicht in de verstrekte subsidies. Op emmen.nl zou iedereen moeten kunnen zien welke subsidies zijn verleend, waar het geld voor is bestemd en om welk bedrag het gaat. Het college zegt toe hiermee aan de slag te gaan en neemt de motie over. De tweede motie van LEF! en het CDA gaat over burgernet. Ze vragen het college om begin volgend jaar met een raadsvoorstel te komen over de invoering van burgernet in de gemeente. De burgemeester belooft in februari op dit onderwerp terug te komen.

Meer weten?

Wilt u weten wat er nog meer in deze raadsvergadering is besproken? U kunt opnames van de vergadering terugzien via deze site.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Mondig genoeg