Werk naar de mensen

8 december 2011
Dit is een foto van iemand die werkt in de techniek Klik om te vergroten

In 2006 bedroeg de werkloosheid in Zuidoost Drenthe ruim 15 procent. Nu, vijf jaar later, is dat percentage gedaald naar 9 procent. Maar dat is nog steeds hoog. Te hoog, vinden de gemeenten. En daarom ligt er nu een meerjarenbeleidskader arbeidsmarkt- en participatiebeleid. In het stuk staat onder andere hoe de relatie met werkgevers verbeterd kan worden en hoe de gemeente kan helpen bij het verbinden van onderwijs en bedrijfsleven. Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving van 6 december praten de commissieleden uitgebreid over dit onderwerp.

Niets nieuws onder de zon

De PvdA pleit voor duurzame arbeid, ook voor mensen die via een uitzendbureau werken. Er zijn zorgen om de jongeren van de praktijkschool. De partij onderstreept het belang van een koppeling tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Het CDA is het daar mee eens. Scholen spelen bijvoorbeeld onvoldoende in op de vraag naar technisch personeel. Veel bedrijven hebben nu nog weinig contact met de gemeente. Dat kan beter. Dat is ook de beleving van LEF! die een belangrijke rol ziet weggelegd voor het Werkplein. LEF! pleit voor zoveel mogelijk echte banen. Je moet het werk naar de mensen brengen, maar als dat niet kan, moeten de mensen naar het werk worden gebracht. Volgens Wakker Emmen heeft de gemeente de meeste invloed op het participatiebeleid, oftewel: het laten meedoen van mensen. De partij vindt dat er tegenprestaties mogen worden verwacht van mensen die niet werken. De SP heeft juist moeite met sancties. Dat is niet het goede middel om mensen aan het werk te krijgen. Zet meer in op re-integratie, meent de DOP. Dat verdient zichzelf terug. De VVD maakt zich zorgen om het aantal stageplekken in Drenthe. Het stuk is niets nieuws onder de zon, vindt BGE. De partij hoopt dat alle betrokkenen hun best gaan doen om de plannen te laten slagen.

Geen woorden maar daden

Later op de avond praten de commissieleden over de subsidierelatie met CQ, centrum voor de kunsten. De stichting heeft een schuld bij de gemeente en het aanbod van de cursussen sluit onvoldoende aan bij de uitgangspunten van de gemeente. Er ligt nu een plan om beide problemen aan te pakken. De meeste partijen zijn blij dat er een concreet voorstel is, waardoor CQ op eigen benen komt te staan. Het is uitstekend dat er in de nieuwe programmering wordt uitgegaan van de vraag en niet van het aanbod, vindt het CDA. Er kan nog veel worden bereikt voor de jeugd. Ook de PvdA is blij met de focus op jongeren. De partij roept op tot actie: geen woorden maar daden. D66 en LEF! zien op termijn mogelijkheden CQ onder te brengen in het nieuwe stadstheater.

Meer weten?

Wilt u weten wat er nog meer is besproken? U kunt opnames van de vergadering terugzien via deze site.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Werk naar de mensen