Invloed uitoefenen

30 januari 2012
Dit is een foto van een voetbal Klik om te vergroten

De gemeenteraad van Emmen is een groep van 39 mensen -man, vrouw, jong en oud- die zich inzetten voor een gemeente waar het prettig wonen, leven en werken is. De gemeenteraad is de baas van de gemeente. Raadsleden hebben verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Door het stellen van vragen bijvoorbeeld. Of door het indienen van moties, amendementen of initiatiefvoorstellen.

Veel vragen

Het vragenstellen kan schriftelijk, maar ook tijdens een vergadering. Elke raadsvergadering begint daarom met een vragenhalfuur. De raadsvergadering van 26 januari is daarop geen uitzondering met veel vragen over uiteenlopende onderwerpen: Van FC Emmen, het trouwpaviljoen, bushaltes, fietspaden en de huisvesting van statushouders.

Aardwarmte

Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de hoofdlijnen van het beleid en de controle op de uitvoering. De raad kan voorstellen van het college veranderen. Dit kan bijvoorbeeld door het indienen van amendementen en moties. Een amendement is een voorstel om een stuk waarover de raad moet beslissen te wijzigen. Met een motie vraagt de raad het college iets te doen of te laten. Moties hoeven niet perse te gaan over onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan. Tijdens de raadsvergadering van 26 januari worden daarom twee zogenaamde ‘moties vreemd aan de orde van de dag’ ingediend. Vier fracties vragen het college in een gezamenlijke motie in te gaan op de financiele situatie van FC Emmen. De raad spreekt af het onderwerp tijdens de commissie van februari op de agenda te zetten.
In de tweede motie vraagt Wakker Emmen het college de mogelijkheden te onderzoeken van geothermie (aardwarmte) als alternatief voor windenergie. Dit onderwerp komt terug op de agenda van de commissie Wonen & Ruimte van februari.

Meer weten?

Wilt u weten wat er nog meer is besproken? U kunt opnames van de vergadering terugzien via deze site. U kunt hier de hele vergadering bekijken, maar ook selecteren op onderwerp en spreker.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Invloed uitoefenen