Goed gevulde raadzaal

28 februari 2012
Dit is een foto van een boeket bloemen Klik om te vergroten

Bloemen tijdens de raadsvergadering van 23 februari. Want met de officiële benoeming van mevrouw Van Bree en de heer De Jong als externe leden is de Rekenkamercommissie Emmen weer compleet. De heer Te Winkel, werkzaam bij de griffie –verantwoordelijk voor de ondersteuning van de gemeenteraad – wordt benoemd als plaatsvervangend griffier.

Unaniem aangenomen

Na dit officiële moment gaat de raadsvergadering verder met de behandeling van een zogenaamde ‘motie vreemd aan de orde van de dag’. Oftewel: een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat. De motie is van de ChristenUnie en gaat over de voorgenomen sluiting van de belastingdienst in Emmen. De ChristenUnie roept het college van burgemeesters en wethouders en alle Drentse collega’s op alles te doen dit besluit in te laten trekken. Dat dit onderwerp leeft, blijkt wel uit de goed gevulde raadzaal: veel medewerkers van de belastingdienst zijn aanwezig om hun betrokkenheid te tonen. Alle fracties kunnen zich in de oproep vinden en de motie wordt dan ook unaniem aangenomen. De burgemeester is blij met de brede steun van de raad en benadrukt dat het college zich sterk maakt voor een goede spreiding van de rijksdiensten.

Opnieuw indienen

Minder eensgezindheid is er over een motie die aan de orde komt bij de bespreking van het milieujaarprogramma. Wakker Emmen vraagt het college niet te beginnen met de pilot van inzameling van oud papier door Area. Dit is namelijk een belangrijke bron van inkomsten voor verenigingen en organisaties. Omdat de coalitiepartijen de motie niet ondersteunen, is er geen meerderheid voor het voorstel. De tweede motie van Wakker Emmen over geothermie (aardwarmte) als alternatief voor windenergie wordt ingetrokken. De partij wil deze motie binnenkort opnieuw indienen bij de bespreking van de Energienota. Ook een motie van D66 over het bespreken van het milieujaarverslag en het milieujaarplan wordt naar een later moment doorgeschoven.

Meer weten?

Wilt u weten wat er nog meer is besproken? U kunt opnames van de vergadering terugzien via deze site. U kunt hier de hele vergadering bekijken, maar ook selecteren op onderwerp en spreker.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Goed gevulde raadzaal