Goede manier

8 februari 2012
Dit is een foto van bankbiljetten Klik om te vergroten

Sedna is een welzijnsorganisatie in de gemeente Emmen die zich bezighoudt met maatschappelijk werk en samenlevingsopbouw. Dit betekent onder andere dat inwoners in hun eigen wijk of dorp bij Sedna terecht kunnen voor vragen op het gebied van wonen, werken, weten, welzijn en veiligheid. Jaarlijks krijgt Sedna een behoorlijk bedrag van de gemeente Emmen. Dit gebeurt op basis van een bepaalde manier van subsidievoorziening, de zogenaamde beleidsgestuurde contractfinanciering. Hiermee kan de gemeente afspraken beter controleren en evalueren.

Zakelijke afspraken

Tijdens de vergadering van de gecombineerde raadscommissie op 7 februari krijgen de commissieleden een presentatie van de Rekenkamercommissie Emmen (RKE). De RKE heeft namelijk onderzocht of deze manier van subsidievoorziening goed en doelmatig werkt. Dat heeft de RKE gedaan door verschillende betrokkenen over dit onderwerp te interviewen. Uit die gesprekken blijkt onder andere dat beleidsgestuurde contractfinanciering wordt gezien als een goede manier om tot zakelijke afspraken te komen. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten, bijvoorbeeld de informatievoorziening aan de raad. In de vergadering van 15 maart gaan de commissieleden inhoudelijk in op de uitkomsten van het rapport.

Tussen wal en schip

Daarna praten de commissieleden over een aantal verordeningen op het sociale vlak. In 2013 treedt de nieuwe ‘Wet werken naar vermogen’ in werking. Dan verandert er veel in de WWB. De aanpassingen in de huidige verordeningen zijn een voorbereiding op die verandering, maar gaan nog niet in op de invulling van de nieuwe wet. De PvdA geeft de wethouder mee rekening te houden met de kwetsbare groepen in de samenleving. Het CDA is bang dat jongeren tussen wal en schip raken nu twee wetten worden samengevoegd. Ook heeft de partij grote moeite met de huishoudentoets waar zo’n 750 gezinnen mee te maken krijgen. De DOP vindt het spijtig dat jongeren vier weken moeten wachten op een uitkering en pleit voor een voorschot. Volgens de SP ademen de verordeningen een repressieve sfeer uit. Dat staat niet in verhouding tot het geringe aantal mensen dat misbruik van de voorzieningen maakt. LEF! is blij dat het minimabeleid voorlopig overeind kan blijven.

Meer weten?

Wilt u weten wat er nog meer is besproken? U kunt opnames van de vergadering terugzien via deze site.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Goede manier