Op weg naar duurzame ontwikkeling

19 maart 2013
Milieu Klik om te vergroten

De leden van de commissie Wonen & Ruimte hebben op 11 maart onder meer gesproken over de Milieuagenda 2013-2016 ‘Op weg naar een duurzame ontwikkeling’ en het ‘Milieujaarprogramma 2013’.

De PvdA vindt het goed dat er oog is voor afval- en energievraagstukken en wijst op het belang van informeren en betrekken van betrokkenen partijen bij de uitvoering van het milieujaarprogramma. Het CDA vindt dat het programma vooral gericht is op beheersing en ziet graag dat de gemeente zich actiever opstelt. Verder wijst ze – net als de meeste andere partijen - op het belang van goede communicatie. D66 merkt op dat er - in relatie tot de aandacht voor communicatie - weinig budget is voor communicatie. Wakker Emmen maakt zich zorgen dat de klimaatdoelstelling is opgeschoven van 2020 naar 2050. Deze partij ziet graag dat de gemeente ondernemers meer stimuleert. SP vraagt aandacht voor de spoedlocaties bodemvervuiling. BGE is van mening dat de gemeente zich – gezien alle ontwikkelingen - beter kan beperken tot een jaarprogramma. CU is tevreden over de milieuthema’s, maar vindt – net als GroenLinks - het ambitieniveau van de agenda niet hoog genoeg. GroenLinks vindt dat het lang duurt voordat er iets concreets gebeurt en merkt op dat er weinig aandacht is voor geluidsoverlast.

Achtergrondinformatie
Het doel van de Milieuagenda is het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichte milieutaken en het faciliteren van ontwikkelingen in de gemeente, waarbij de gemeente de aanwezige milieukwaliteit wil behouden en waar mogelijk versterken. De milieuagenda geeft aan wat de gemeente daarvoor tot 2016 gaat doen.
Het milieujaarprogramma is een concretisering van de plannen die in de milieuagenda staan en geeft een overzicht van de werkzaamheden in 2013. 
 

De gemeenteraad zal in de vergadering van 28 maart een besluit nemen over de Milieuagenda en het Milieujaarprogramma.

Meer weten?
Wilt u weten wat er nog meer besproken is in de commissie Wonen & Ruimte van 11 maart? U kunt de opnames van de vergadering terugzien.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Op weg naar duurzame ontwikkeling