Ruimtelijke visie op externe veiligheid breed opgezet

12 april 2013
foto raadzaal Klik om te vergroten

De leden van de commissie Wonen & Ruimte hebben op 8 april onder meer gesproken over de beleidsnota Externe veiligheid en het Aanvalsplan bouwen, duurzaamheid en jeugdwerkloosheid.

Externe veiligheid
Alle fracties hebben vragen gesteld over de beleidsnota Externe veiligheid. Wakker Emmen vraagt zich af of de beleidsnota niet te breed is opgezet. Ze vraagt zich af wat er in bepaalde concrete gevallen gebeurt als er echt iets misgaat, bijvoorbeeld bij een ramp. D66 wil graag weten of de eventuele verplaatsing van rangeerterreinen is meegenomen. SP vraagt onder andere of er voldoende middelen zijn om handhavend op te treden.

Onder externe veiligheid verstaat men het beheersen van risico’s die voorvloeien uit de opslag, productie en het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Dergelijke activiteiten leggen beperkingen op aan de omgeving, doordat veiligheidsafstanden tussen risicovolle activiteiten en bijvoorbeeld woningen nodig zijn.
In de beleidsnota Externe veiligheid staat welke ontwikkelingen vanuit het oogpunt van externe veiligheid in een bepaald gebied gewenst zijn en welke situaties voorkomen moeten worden. Ook is aangegeven waar en welk niveau van veiligheid wenselijk en aanvaardbaar is en hoe dit wordt bereikt.

Bouwen, duurzaamheid en jeugdwerkloosheid
De meeste fracties vinden het Aanvalsplan Bouwen, duurzaamheid en jeugdwerkloosheid een goed plan. Een aantal fracties ziet graag dat er een subsidieregeling komt al dan niet in combinatie met een lening. De PvdA is tevreden met de bundeling van gelden. Het CDA wil graag dat de burgers op een laagdrempelige manier toegang krijgen tot de mogelijkheden. O.a. de VVD en LEF vragen of er nagedacht is over het verlagen van de grondprijzen.

In het aanvalsplan staat voor de periode 2013-2015 op hoofdlijnen de inzet van de gemeente voor het stimuleren van nieuwbouw, de verduurzaming (energiebesparing en levensbestendig maken) van de woningvoorraad en het bestrijden van de jeugdwerkloosheid.

Besluit in gemeenteraad
De gemeenteraad zal in de vergadering van 25 april een besluit nemen over de beleidsnota Externe veiligheid en het Aanvalsplan Bouwen, duurzaamheid en jeugdwerkloosheid.

Meer weten?
Wilt u weten wat er nog meer besproken is in de commissie Wonen & Ruimte van 8 april? U kunt de opnames van de vergadering terugzien.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Ruimtelijke visie op externe veiligheid breed opgezet