Versterken centrumfunctie Schoonebeek kan beginnen

4 april 2013
luchtfoto Schoonebeek Klik om te vergroten

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 28 maart ingestemd met de structuurvisie ‘Centrumgebied Schoonebeek’. De gemeenteraadsleden vinden het een goed plan en pleitten ervoor om bij de realisatie samenwerking te zoeken met de ondernemers. Het versterken van de centrumfunctie van Schoonebeek kan beginnen.

Het bestemmingsplan ‘Schoonebeek, woningen Spanjaarspad’, is ongewijzigd vastgesteld. Het plan voorziet in de sloop van 58 woningen en de nieuwbouw van 44 levensloopbestendige woningen. Ook de Milieuagenda 2013-2016 en het Milieuprogramma 2013 en het bestemmingsplan ‘Emmer-Compascuum, Verlengde Tweede Groenedijk 22 zijn ongewijzigd vastgesteld.

Subsidieverordening
De Algemene subsidieverordening is met een kleine wijziging unaniem aangenomen. Op verzoek van de VVD wordt artikel 14 lid 3 (verklaring omtrent gedrag) zodanig aangepast dat verenigingen en organisaties die met kinderen werken en subsidie van de gemeente ontvangen verplicht worden gebruik te maken van het landelijk register van de ‘Stichting tuchtrecht vrijwilligerswerk’. Ook zijn zij verplicht bij deze stichting te melden voor wie een tuchtprocedure is geweest.

Meer weten?
Wilt u weten wat er nog meer besproken is? U kunt de hele vergadering terugzien, maar ook selecteren op onderwerp en op spreker.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Versterken centrumfunctie Schoonebeek kan beginnen