Jaarrekening gemeente positief met behulp van ‘spaarbankboekje’

23 mei 2013
money Klik om te vergroten

De gemeente Emmen heeft het financiële jaar 2012 positief afgesloten. De gemeente had minder geld te besteden dan de jaren hiervoor. Dit komt vooral door een lagere uitkering vanuit het Rijk. Hierdoor was het nodig bezuinigingen door te voeren.
Meer dan een kwart van het budget heeft de gemeente uitgegeven aan de zorg en het welzijn van inwoners, het zogenaamde sociale domein. Uiteindelijk sluit de gemeente Emmen het jaar 2012 af met een positief resultaat van bijna € 6 miljoen. Dit resultaat is inclusief de storting in en onttrekking aan (bestemmings)reserves of te wel het ‘spaarbankboekje’ van de gemeente). Op 16 mei is in de commissie BME gesproken over de jaarrekening 2012 en het sociaal jaarverslag van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt op 30 mei wat er met het overgebleven geld gebeurt.

Enkele reacties
De PvdA merkt op dat het huishoudboekje weliswaar in evenwicht is, maar dat daarvoor inzet van het eigen vermogen nodig is geweest. Ze vindt het een goede zaak dat de inhuur van derden is teruggelopen. Het CDA vindt dat het – net als een aantal andere fracties – lastig aan inwoners uit te leggen is dat de gemeente moet bezuinigen, terwijl er het afgelopen jaar geld is overgehouden. De VVD wil ook graag dat dit goed wordt uitgelegd aan de burger. Wakker Emmen maakt zich zorgen om het ziekteverzuim in het sociaal jaarverslag en D66 spreekt haar waardering uit over de leesbaarheid van het sociaal jaarverslag en de jaarrekening. De economische crisis heeft ook zo zijn voordelen, vindt LEF. Het biedt mogelijkheden voor de gemeente tot voordelig inkopen. De gemeente kan spekkoper worden. GroenLinks vindt het positief dat de inzet van de algemene reserve (het spaarbankboekje) in relatie tot de voorgaande jaren is afgenomen. Het resultaat valt minder tegen dan was verwacht, aldus BGE. Volgens de CU is er het afgelopen jaar veel goed gegaan en zijn de bezuinigingen voor het grootste gedeelte gerealiseerd. Ze is wel van mening dat het positieve resultaat anders aan de inwoners gepresenteerd had kunnen worden.

Meer weten?
Wilt u weten wat er nog meer in de commissie BME over dit onderwerp is gezegd? Of bent u benieuwd naar wat er nog meer besproken is in de commissie? U kunt de opnames van de vergadering terugzien.

 

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Jaarrekening gemeente positief met behulp van ‘spaarbankboekje’