Maak het Mee

18 juni 2013
Klik om te vergroten

“Maak het Mee, kunst en cultuur in Emmen”, dat is de naam van de kadernota Cultuur 2013-2016. De nota beschrijft welke waarde kunst en cultuur in de gemeente Emmen heeft en hoe die waarde te benutten. Het is het resultaat van ervaringen in de afgelopen beleidsperiode, de inbreng van de culturele instellingen en belanghebbenden en maatschappelijke trends en ontwikkelingen. De nota is op 11 juni besproken in de commissie Samenleving. Op 4 juli neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het nieuwe beleid.

De cultuurnota maakt duidelijk dat de gemeente het niet alleen kan. Door samen te werken, verbindingen te zoeken, is veel meer te bereiken. In de commissievergadering is onder meer gesproken over de rol van vrijwilligers, kunst en cultuur op scholen, professionele instellingen en amateurs en financiën. Er zijn ook vragen aan het college gesteld, die door wethouder Jumelet zijn beantwoord.

Enkele reacties n.a.v. de cultuurnota
De PvdA is blij dat de kadernota is herzien. Ze vindt het een goede ontwikkeling dat gekeken wordt naar particuliere initiatieven en creatieve oplossingen. De fractie heeft meerdere vragen aan het college, waaronder een vraag over hoe vrijwilligers te interesseren zich in te zetten voor de samenleving in een tijd dat er door diverse bezuinigingen al veel gevraagd wordt van de samenleving. Zowel Wakker Emmen als D66 zijn blij met de wijze waarop de kadernota tot stand is gekomen. Het heeft gezorgd voor een breed draagvlak. De VVD constateert dat ook in de kadernota Cultuur sprake is van minder van de overheid en meer van de samenleving. Ze wil o.a. graag van het college weten in hoeverre de financiële paragraaf in beton gegoten is. LEF! heeft zorg om de vrijwilligers en kunst en cultuur op scholen. GroenLinks laat een ander geluid horen. “Het stuk pretendeert een kadernota te zijn, maar dat is het niet. Er spreekt totaal geen ambitie uit.” De fractie kan niet instemmen met de kadernota. De Christen Unie vindt het mooi dat er een evaluatie is gemaakt en dat conclusies uit de evaluatie zijn meegenomen in de kadernota. Ook deze fractie vindt dat het geen echte kadernota is en heeft haar hoop gericht op de nog te realiseren uitvoeringsnota’s.

Meer weten?
Wilt u weten wat er nog meer in de commissie Samenleving over dit onderwerp is gezegd? Of bent u benieuwd naar wat gezegd is over de kadernota Accommodatiebeleid Revisited en de andere agendapunten? U kunt de opname van de vergadering terugzien.


Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Maak het Mee