Zorg voor leerlingen en schoolverlaters Praktijkschool

6 juni 2013
Klik om te vergroten

Volgens de Praktijkschool Emmen hebben leerlingen en schoolverlaters problemen met het vinden van leer- en werkervaringsplaatsen. Bovendien hebben zij vaak moeite hun baan te behouden na beëindiging van subsidiestromen. De Praktijkschool heeft ideeën hoe dit aan te pakken.

In een motie verzoekt de PvdA in de gemeenteraad van 30 mei het college hierover in gesprek te gaan met de Praktijkschool. Deze motie wordt ondersteund door Wakker Emmen, Christen Unie, CDA en LEF!. Tijdens de raadsvergadering bleek brede steun te zijn voor de motie. De raadsleden vinden het een goede gedachte om jeugdigen met een afstand tot de arbeidsmarkt een extra steuntje in de rug te geven. Het college zegde toe de motie uit te voeren en geeft aan, zich hiermee geruggesteund te voelen bij het opstellen van een plan van aanpak, samen met de Praktijkschool.

Brede steun
Eerder die avond praten de raadsleden onder meer over de verordening leerlingenvervoer en de beleidsnota archeologie. Ook deze voorstellen kunnen op brede steun rekenen en zijn door de raad aangenomen.

Moties
De raad heeft ook gesproken over de jaarstukken (waaronder de jaarrekening). Deze werden vastgesteld. Bij de behandeling van de Kadernota (27 juni a.s.) wordt verder gesproken over de financiële stand van zaken. Ook is het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Het college zegde hierbij toe te blijven kijken naar mogelijkheden, b.v. bij agrarische bedrijven, waarbij maatwerk het uitgangspunt is. Wakker Emmen diende 2 moties in. 1 motie kreeg geen meerderheid. Een motie over de bestemming van het perceel Europaweg 253 is aangehouden. Deze komt terug op de agenda van de commissie Wonen en Ruimte van 9 september.

Meer weten?
Wilt u weten wat er nog meer besproken is? U kunt de opnames van de hele vergadering terugzien,  maar ook selecteren op onderwerp en op spreker.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Zorg voor leerlingen en schoolverlaters Praktijkschool