Zorg over onevenredig zware effecten werkgelegenheid Drenthe

11 juli 2013
euros Klik om te vergroten

Zorg over onevenredig zware effecten op werkgelegenheid Drenthe
In de raadsvergadering van donderdag 4 juli hebben PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA, SP, D66, Wakker Emmen, LEF! en Vrolijk Emmen gezamenlijk een motie ingediend waarin zij hun zorg uitspreken over de onevenredig zware negatieven effecten op de werkgelegenheid in de provincie Drenthe. In de motie roepen zij de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst en de minister voor Wonen en Rijksdienst op het rijksbeleid met betrekking tot in de regio gevestigde rijksdiensten uit te voeren conform de moties aangenomen in het parlement. Ook vragen zij het beleid kritisch te beoordelen op naar regionale werkgelegenheidseffecten en specifiek op de effecten voor de provincie Drenthe.

Voornemen minister en gevolgen
De minister van Wonen en Rijksdienst is van plan het aantal arbeidsplaatsen bij de Rijksdiensten met ruim 10% te verminderen. Daarnaast is hij voornemens om kantoorruimte van Rijksdiensten af te stoten en te concentreren in een beperkt aantal grote steden.
In Drenthe zijn sinds 2005 al 1000 directe en naar schatting 600 indirecte formatieplaatsen, als gevolg van het verdwijnen van Rijksdiensten, ingeleverd. Als gevolg van recente besluitvorming over bezuinigingen bij het gevangeniswezen, defensie, politie en het OM/Rechtbank gaan binnenkort nog eens 800 banen verloren.

Motie
De fracties zijn van mening dat Emmen haar aandeel in het recente verleden meer dan proportioneel heeft geleverd. De motie is unaniem aangenomen. Het college is gevraagd zo spoedig mogelijk een afschrift van de motie te versturen naar de algemene Commissie Wonen en Rijksdienst, de fractievoorzitters van de Tweede Kamer der Staten Generaal en de Minister van Wonen en Rijksdienst.

Overige agendapunten
De Kadernota Cultuur 2013-2016 is unaniem aangenomen. Het inititiatiefvoorstel voor bescherming tegen gehoorschade bij bezoekers van evenementen werd na een kleine aanpassing ook unaniem aangenomen. Na de aanpassing luidt het voorstel dat de gemeente Emmen bij het afgeven van een evenementenvergunning informatie beschikbaar stelt over mogelijkheden voor bescherming tegen gehoorschade.
De bestemmingsplannen ‘Emmen – Noordbarge’ en ‘Emmen, Hondsrugweg-Zuid-Esch’ zijn aangenomen.

Meer weten?
Wilt u weten wat er nog meer besproken is? U kunt de opnames van de vergadering terugzien via www.gemeenteraademmen.nl. U kunt de hele vergadering terugzien, maar ook selecteren op onderwerp en op spreker.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Zorg over onevenredig zware effecten werkgelegenheid Drenthe