Hervorming op basis van partnerschap met behoud van eigen identiteit

12 september 2013
Klik om te vergroten

In de commissie Samenleving van dinsdag 10 september jl. werd onder andere een opiniërende discussie (C-discussie) gevoerd over de nota ‘Koers en Keuzes’. Over deze opmaat voor de decentralisatie van drie belangrijke, nu nog Rijks-, -taken op het gebied van Sociale Dienstverlening werd aan de hand van drie stellingen gediscussieerd. 

Het regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ van het Kabinet Rutte II voorziet in de invoering van de Participatiewet en de decentralisatie van de Jeugdzorg en een aanzienlijk deel van de AWBZ in 2015. Deze drie decentralisaties (3 D’s) zullen tot grote veranderingen leiden op het sociale domein. Gemeenten moeten met meer beleidsruimte maar minder budget, veel meer taken en verantwoordelijkheden op zich moeten nemen. De gemeente Emmen heeft tegen deze achtergrond haar bestuurlijke toekomstvisie ‘Meer van de samenleving, een andere overheid’ geformuleerd. Het visiedocument ‘Koers en Keuzes’ past binnen deze Emmense toekomstvisie.

Reacties commissie Samenleving
De PvdA vindt het een gemiste kans dat de decentralisering van de Jeugdzorg minder aandacht krijgt in het visiedocument. Zij zouden graag zien dat inkomensafhankelijkheid wordt toegepast. Daarnaast geven zij, bij het indiceren, de voorkeur aan professionals. Het CDA vraagt zich af of de Emmense aanpak uniek is of dat deze ook in andere gemeenten wordt toegepast. Het document biedt geen pasklare antwoorden, deze moeten er na het experiment natuurlijk wel zijn. Het is belangrijk Jeugdzorg en Passend Onderwijs aan elkaar te koppelen.

WakkerEmmen vindt het visiedocument van een hoog abstractieniveau. Er worden geen echte keuzes gemaakt waar het gaat om activiteiten en geld. Daarnaast stellen zij de vraag hoe actueel het document is waar de gemeenteraad mee werkt. De VVD en D66 kunnen op hoofdlijnen instemmen met het document, waarbij D66 aangeeft het jammer te vinden dat vooral is gekeken naar wat participanten NIET willen. DOP is van mening dat er teveel onderwerpen op één hoop liggen. Echte pijnpunten komen te weinig uit de verf. Gebiedsgericht werken is logisch, de vraag is alleen hoe je de term gebieden definieert en beheerst, aldus de SP. De term ‘experiment’ vinden zij ongelukkig omdat de uitkomst van een experiment altijd ongewis is. LEF! had graag meer beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld de woonvisie en het accommodatiebeleid, betrokken gezien. Zij geven graag een aantal leidende principes mee, waaronder hervorming op basis van partnerschap met behoud van eigen identiteit. GroenLinks betreurt het dat in het document veelvuldig wordt geschreven dat onze burgers het zelf moeten doen en vragen zich af waarom Emmen altijd voorop moet lopen. Ook BGE vindt gebiedsgericht werken een goede zaak. De visie van het document wordt door hen onderschreven. Zij vragen zich wel af of de gemeentelijke organisatie hiervoor klaar is. ChristenUnie ziet de discussie van de avond meer als aspirant C-discussie. De echte discussie moet nog volgen. Ze onderschrijven de basisprincipes uit het visiedocument. Wat echter opvalt is dat slechts één van de zeven punten over de cliënt gaat. Het experiment is de moeite waard om mee aan de slag te gaan met een goede balans tussen klantgerichte en organisatorische aspecten. Vrolijk Emmen geeft aan veel vragen te hebben.

Meer weten?
Wilt u weten wat er nog meer in de commissie Wonen & Ruimte over dit onderwerp is gezegd? Of bent u benieuwd naar wat er nog meer besproken is? U kunt de opnames van de vergadering terugzien via www.gemeenteraademmen.nl.

 

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Hervorming op basis van partnerschap met behoud van eigen identiteit