Meer samenwerking met de RUD?

17 september 2013
logo RUD Klik om te vergroten

In de commissie Bestuur, Middelen & Economie van donderdag 12 september jl. is onder meer gesproken over de verantwoording van de fractievergoedingen 2010 van alle fracties. Het bewustzijn dat deze vergoedingen vanuit gemeenschapsgeld worden bekostigd, en daardoor onder een vergrootglas liggen, is bij alle fracties aanwezig. Naar aanleiding van de discussies zijn alle fracties voorstander van een verdere aanscherping van de verordening.


Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe
De wijzigingen in de Wet Veiligheidsregio’s (per 01.01.2013) en de nieuwe Politiewet 2012 zijn opgenomen in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe. Daarnaast zijn artikelen verplaatst voor een meer logische volgorde. Tenslotte is de tekst soms anders geformuleerd waardoor een en ander beter leesbaar is geworden, zonder dat dit invloed heeft op de inhoud.

Reacties van de commissies
De PvdA merkt op dat uit de risicoparagraaf die bij de regeling hoort onzekerheid naar voren komt. Ze willen dan ook graag geïnformeerd blijven. WakkerEmmen vraagt zich af of de landelijke discussie over aanrijdtijden van de hulpdiensten ook aandacht heeft in Emmen. Het opleveren van een besparing door middel van deze nieuwe regeling vinden ze een goede zaak. D66 kan zich voorstellen dat je het gevoel krijgt dat er meer overheid gecreëerd wordt en vraagt zich af of er een samenwerking kan worden gezocht met de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD). De SP vraagt aandacht voor de gevolgen voor de betrokken medewerkers.

Meer weten?
Wilt u weten wat er nog meer in de commissie Wonen & Ruimte over dit onderwerp is gezegd? Of bent u benieuwd naar wat er nog meer besproken is? U kunt de opnames van de vergadering terugzien via deze website.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Meer samenwerking met de RUD?