Feitenrelaas en extern onderzoek namen raadsvergadering in beslag

2 oktober 2013
Klik om te vergroten

De raadsvergadering van donderdag 26 september stond met name in het teken van het feitenrelaas en het externe onderzoek van ABC Managementgroep. De commissievergadering van maandag 23 september is door de raads- en commissieleden gebruikt ter voorbereiding hierop. Er werden dan ook kritische verduidelijkingsvragen aan de wethouder gesteld.

Na de bijdragen van de fracties bood wethouder Wilms de raad zijn excuses aan voor de gang van zaken rondom de informatievoorziening aan de raad over de parkeergarage Westerstraat. Hij gaf aan zich ervan bewust te zijn dat dit eerder en ook anders had moeten gebeuren. Wethouder Wilms gaf aan hiervan geleerd te hebben en beloofde beterschap voor de toekomst.

Moties en amendement
Tijdens de raadsvergadering werden vier moties ingediend en een amendement. Een van de moties -een motie van appèl richting wethouder Wilms van LEF!, D66 en ChristenUnie- is door de indieners weer ingetrokken. Deze gaven aan dat de antwoorden van de wethouder tegemoet kwamen aan de inhoud van de motie. De overige drie moties en het ingediende amendement werden verworpen. Over een van de moties werd hoofdelijk door de raadsleden gestemd. Uiteindelijk besloot de raad tot het beschikbaar stellen van een extra krediet voor de parkeergarage. Wel gaf de raad aan dat zij voorstellen voor alternatieve dekking van het college willen ontvangen.

Verzamelbesluit begrotingswijziging
Over het verzamelbesluit begrotingswijzigingen gaf de raad aan dat het een wijs voorstel was om de € 150.000,-, voor het slopen van de waterspeelplaatsen, terug te nemen. Daarvoor in de plaats komt het college met een totaalplan aangaande de waterspeelplaatsen.

Vanwege het late tijdstip is besloten de resterende twee agendapunten door te schuiven naar de raadsvergadering van donderdag 31 oktober a.s.

Meer weten?
Bent u nu al nieuwsgierig wat er besproken is en welke moties het wel of niet hebben gehaald? U kunt de opnames van de vergadering terugzien via www.gemeenteraademmen.nl. U kunt de hele vergadering terugzien, maar ook selecteren op onderwerp en op spreker.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Feitenrelaas en extern onderzoek namen raadsvergadering in beslag