Terugblik gemeenteraadsvergadering 28 mei

12 juni 2015
Klik om te vergroten

Vooruitlopend op een structuurvisie over hoe om te gaan met zonneakkers in het algemeen in de gemeente,  is een aanvraag ingediend voor realisatie van een zonneakker op het Rundedal, omgeving Barger-Compascuum. De raad heeft hiertegen geen bedenkingen.  Wachten op  de ontwerpstructuurvisie is geen optie. Mogelijk verstrijken dan subsidietermijnen.


Een groot gedeelte van de vergadering  werd  gesproken over de jaarrekening. De jaarrekening werd  vastgesteld en de aanbevelingen  zijn overgenomen door het college. De nadruk van verschillende partijen bij het bespreken van de jaarrekening lag op de steeds meer  afnemende reserves en over het minimaal noodzakelijk  weerstandsvermogen. Beide zaken worden door wethouder Otter onderkend. Of er voldoende  reserves  zijn wordt  in de loop van het jaar duidelijk. Wel duidelijk is dat met de huidige systematiek de kritische ondergrens in beeld komt. Er wordt gewerkt aan een nieuw indicatiesysteem bij de begroting van 2016.

Aan het eind van de vergadering werden nog twee moties besproken. De motie van de PvdA fractie over het aanbesteden aan lokale ondernemers werd overgenomen. De motie van de fracties GroenLinks en LEF! over het geven van een podium voor culturele optreden voorafgaand aan de raadsvergadering als onderdeel van culturele gemeente 'van goede grond' werd ook overgenomen. Wethouder Wilms verwacht wel van de Raad (en wellicht van het college)  een culturele bijdrage.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Terugblik gemeenteraadsvergadering 28 mei