Terugblik commissie Bestuur, Middelen & Economie

17 augustus 2015
Klik om te vergroten

In de commissievergadering van donderdag 11 juni stond het conceptplan MER Windenergie

Emmen centraal. Na de presentatie van Bügel Hajema Adviseurs, Ecofys en Tauw worden een aantal

vragen gesteld. Zo is er een vraag vanuit de commissie of bij een barrière de insluiting op het

gebied van geluid wordt gehanteerd. Ook wordt gevraagd  uit te leggen wat de negatieve

landschappelijke waarde bij Pottendijk inhoudt. Na de presentatie en vragen wordt het conceptplan

MER Windenergie besproken als agendapunt. Wethouder Van der Weide erkent dat het bij de

concept-MER niet moet gaan om locaties en megawatts maar om milieueffecten. Getracht is vanuit

alle invalshoeken thematisch te kijken en te zoeken naar uitersten tussen spreiding en concentratie

met effecten op geluid, slagschaduw en andere factoren die veel keuzemogelijkheden opleveren.

Het college ziet de plan-MER samen met het gebiedsproces als belangrijke bouwstenen voor de

ontwerpstructuurvisie. In oktober worden de Structuurvisie Windenergie Emmen en de gedragscode

vastgesteld door college en raad.

 

Op de agenda stonden  ook de Ontwerpbegroting 2016 van de GR Veiligheidsregio Drenthe (VRD), de Ontwerpbegroting 2016 EMCO en de  Conceptbegroting 2016 van het Recreatieschap Drenthe. Over deze onderwerpen werd commissie gevraagd haar zienswijze te geven. Het college neemt

deze zienswijze mee in haar reactie aan de desbetreffende instanties.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Terugblik commissie Bestuur, Middelen & Economie