Welkom bij de commissievergaderingen van september 2017

1 september 2017
Klik om te vergroten

De commissie Wonen & Ruimte en de commissie Samenleving vinden zoals gebruikelijk plaats op een maandagavond respectievelijk dinsdagavond. Voor de commissie Bestuur, Middelen en Economie geldt een afwijkende vergaderdag. Die wordt gehouden op een woensdagavond in plaats van, zoals gebruikelijk, op een donderdagavond. 

 

 

Commissie Wonen & Ruimte maandag 11 september 2017, aanvang 19.30 uur
Op de agenda staan o.a. de bespreking van de Energienota 2017-2020 en de Woonvisie 2018-2023,'Thuis in Emmen, snoeien doet bloeien'.

Commissie Samenleving dinsdag 12 september 2017, aanvang 19.30 uur
De commissie behandelt die avond o.a. een rapport van de Rekenkamercommissie Emmen over rol van de Erkende Overlegpartners in het kader van de gebiedsgerichte aanpak van de gemeente.

Commissie Bestuur, Middelen en Economie woensdag 13 september 2017, aanvang 19.30 uur
In deze commissie geven de fracties hun mening over de gemeentelijke carbidbepaling en de Wet aanpak woonoverlast. Beide onderwerpen moeten daarna verwerkt worden in de plaatselijke APV bepaling.

Welkom
U bent van harte welkom de commissievergaderingen in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Ook kunt u de uitzending live volgen via onze website. De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u hier ook. Wilt u inspreken? Dan moet u dat minimaal 24 uur voorafgaand aan de vergadering melden bij de griffie. Zie ook de informatie over spreekrecht op deze site. 

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Welkom bij de commissievergaderingen van september 2017